Συμβολή στην ανάκαμψη της Ευρώπης από την κρίση

Συμβολή στην ανάκαμψη της Ευρώπης από την κρίση

6
Συμβολή στην ανάκαμψη της Ευρώπης από την κρίση

Το σχέδιο προϋπολογισμού 2015 της ΕΕ που εγκρίθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (αναλήψεις υποχρεώσεων: 145,6 δισ. ευρώ, πληρωμές: 142,1 δισ. ευρώ) «συνδυάζει την κληρονομιά του παρελθόντος με τη συμβολή, αν και με λιγότερους πόρους, στην ανάκαμψη της Ευρώπης από την κρίση», σύμφωνα με τον επίτροπο Προϋπολογισμού Γιάνους Λεβαντόβσκι. Το μεγαλύτερο μέρος των αναλήψεων υποχρεώσεων αφορά μελλοντικά σχέδια που θα καταστήσουν οικονομικά ισχυρότερη την Ευρώπη, ενώ το 40% περίπου των πληρωμών αφορά χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ σχέδια της δημοσιονομικής περιόδου 2007-2013. Επίσης η Επιτροπή προτείνει περαιτέρω μείωση, κατά 1%, του προσωπικού της, που αποτελεί την τρίτη μείωση μέσα σε τρία χρόνια.

«Τα 28 κράτη μέλη συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό της ΕΕ ένα μικρό μέρος των πόρων τους προς όφελος των περισσότερων από 500 εκατομμύρια Ευρωπαίων», πρόσθεσε ο Επίτροπος Γιάνους Λεβαντόβσκι. Χάρη στον προϋπολογισμό της ΕΕ αποφεύγονται επικαλύψεις των προσπαθειών σε εθνικό επίπεδο και ενισχύονται τα κράτη μέλη, καθώς ο συνδυασμός των προσπαθειών οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα από αυτά της αποσπασματικής δράσης. Το σχέδιο προϋπολογισμού 2015 ανέρχεται στο 1% του συνδυασμένου ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος όλων των κρατών μελών και λαμβάνει υπόψη σημαντικά σημερινά και μελλοντικά ζητήματα, όπως η ουκρανική κρίση ή η ανάγκη ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ, επανακαθορίζοντας τους στόχους των περιορισμένων ευρωπαϊκών πόρων.»

Η προτεινόμενη αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 2,1% και των πληρωμών κατά 1,4% απορροφάται στην πράξη από το εκτιμώμενο ποσοστό πληθωρισμού για το 2015.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων εστιάζουν στα νέα προγράμματα (Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020) και σχεδόν το 60% του προτεινόμενου ποσού διατίθεται για προγράμματα που στηρίζουν τους τομείς της έρευνας και καινοτομίας, της νεολαίας και των επιχειρήσεων.

Η μερίδα του λέοντος των πιστώσεων πληρωμών διατίθεται για τομείς που τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης και την απασχόληση (+29,5% σε σύγκριση με το 2014), όπως η έρευνα (Ορίζοντας 2020), τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, οι μεταφορές και οι ΤΠΕ (Πρωτοβουλία «Συνδέοντας την Ευρώπη») ή η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων.

Άλλοι τομείς στους οποίους παρατηρείται αύξηση των πιστώσεων είναι το άσυλο, η μετανάστευση και το Ταμείο Ένταξης (+140%) καθώς και η προστασία της υγείας και των καταναλωτών (+20%).

Το λειτουργικό κόστος της ΕΕ παραμένει σταθερό, περίπου στο 4,8% του συνολικού προϋπολογισμού. Η αύξησή του (+1,6%) βρίσκεται περίπου στο επίπεδο του αναμενόμενου πληθωρισμού και, ως εκ τούτου, δεν αυξάνεται σε πραγματικές τιμές. Στο σχέδιο προϋπολογισμού ενσωματώνεται επίσης η τρίτη μείωση του προσωπικού κατά 1% σε διάστημα τριών ετών. Τέλος, η Επιτροπή μείωσε τις δαπάνες και τις αιτήσεις προσλήψεων προσωπικού των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, με στόχο την καλύτερη ευθυγράμμισή τους προς τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5% την επόμενη πενταετία ενώ εφαρμόζει και περιορισμούς άλλων διοικητικών δαπανών.

Επόμενα βήματα

Μετά τη σημερινή έγκρισή του από την Επιτροπή, το σχέδιο προϋπολογισμού 2015 θα υποβληθεί για έγκριση στο Συμβούλιο, στο οποίο εκπροσωπούνται όλα τα κράτη μέλη, και στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακολουθεί περίοδος συνδιαλλαγής 21 ημερών εντός της οποίας το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πρέπει να καταλήξουν σε συμβιβασμό.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.