Εκτίμηση αποτελεσμάτων ευρωπαϊκών εκλογών 2014

Εκτίμηση αποτελεσμάτων ευρωπαϊκών εκλογών 2014

2
Εκτίμηση αποτελεσμάτων ευρωπαϊκών εκλογών 2014

 

 

 

 

Όνομα

Ποσοστό

ΕΛΚ
Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)

Αποτέλεσμα: 211 Ευρωβουλευτές

Αποτέλεσμα σε ποσοστό:28.10 %

S&D
Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 

Αποτέλεσμα: 193 Ευρωβουλευτές

Αποτέλεσμα σε ποσοστό:25.70 %

 

ALDE
Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη

 

Αποτέλεσμα: 74 Ευρωβουλευτές

Αποτέλεσμα σε ποσοστό:9.85 %

Πράσινοι / ΕΕΣ
Πράσινοι / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

 

Αποτέλεσμα: 58 Ευρωβουλευτές

Αποτέλεσμα σε ποσοστό:7.72 %

GUE/NGL
Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/ Βόρεια Πράσινη Αριστερά

 

Αποτέλεσμα: 47 Ευρωβουλευτές

Αποτέλεσμα σε ποσοστό:6.26 %

NI
Μη εγγεγραμμένοι – Βουλευτές που δεν συγγενεύουν με καμία πολιτική ομάδα

 

Αποτέλεσμα: 40 Ευρωβουλευτές

Αποτέλεσμα σε ποσοστό:5.33 %

ΕΣΜ
Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές

 

Αποτέλεσμα: 39 Ευρωβουλευτές

Αποτέλεσμα σε ποσοστό:5.19 %

EFD
Ευρώπη ελευθερίας και δημοκρατίας

 

Αποτέλεσμα: 33 Ευρωβουλευτές

Αποτέλεσμα σε ποσοστό:4.39 %

Λοιποί
Νεοεκλεγέντες που δεν ανήκουν σε πολιτική ομάδα του απερχόμενου Κοινοβουλίου.

 

Αποτέλεσμα: 56 Ευρωβουλευτές

Αποτέλεσμα σε ποσοστό:7.46 %

Κάθε πολιτική ομάδα πρέπει να αποτελείται από 25 ευρωβουλευτές από τουλάχιστον 7 κράτη μέλη.

Με επιφύλαξη για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εναρκτήρια σύνοδο της 1ης Ιουλίου 2014