Συνάντηση υψηλού επιπέδου για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική

Συνάντηση υψηλού επιπέδου για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική

3
Συνάντηση υψηλού επιπέδου για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική

Την έναρξη των εργασιών της  10ης Συνάντησης Υψηλού Επιπέδου Σημείων Επαφής των Κρατών – Μελών της Ε.Ε. για την “Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική” -που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε.- θα κηρύξει σήμερα ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης,  στο Ζάππειο Μέγαρο.

Το  δίκτυο Υψηλού Επιπέδου των Σημείων Επαφής  των 28 Κρατών – Μελών  της  Ε.Ε. για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, αποτελεί ένα σημαντικό “forum” για την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των Κ-Μ της Ε.Ε. και χωρών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.  Αντικείμενο συζήτησης θα αποτελέσει η χάραξη κοινών πολιτικών   προτεραιοτήτων, με έμφαση στην Ευρωπαϊκή Πολιτική της “Γαλάζιας Ανάπτυξης», καθώς  και  η  περαιτέρω ανάπτυξη και  προώθηση της Ο.Θ.Π. της Ε.Ε. 

Η συγκεκριμένη  συνάντηση διοργανώνεται από την Ευρ. Επιτροπή (DGMARE) και είθισται να φιλοξενείται μία φορά ετησίως από το Κ-Μ της Ε.Ε. που έχει αναλάβει την Προεδρία στο Συμβούλιο της Ε.Ε. το συγκεκριμένο εξάμηνο, ο εκπρόσωπος της οποίας ασκεί και καθήκοντα Προέδρου στη Συνάντηση.

Κατά τη διάρκεια της  Συνάντησης,  τα Κ-Μ της Ε.Ε. και τα Κράτη ΕΟΧ  θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από την Ευρ. Επιτροπή επί των προσφάτων εξελίξεων  σε συναφείς πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί. Συγχρόνως θα έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν θέματα  που εμπίπτουν στον τομέα της θαλάσσιας πολιτικής  τους  αλλά  και  να  διατυπώσουν  τις  απόψεις τους για τις μελλοντικές προτεραιότητες  χρηματοδότησης της Ο.Θ.Π.   

Οι θεματικές ενότητες που πρόκειται να αναλυθούν συνοψίζονται στα εξής:

- “Θαλάσσια Επιτήρηση και Θαλάσσια Ασφάλεια”, μέσω της Ανάπτυξης  Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πληροφοριών και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Θαλάσσιας Ασφάλειας, τομείς  ιδιαίτερης σημασίας λόγω της ανάγκης προστασίας της Ναυτιλίας  καθώς και του φαινομένου της παράνομης μετανάστευσης ως  κοινό ευρωπαϊκό ζήτημα.

- “Στήριξη της Ε.Ε. για τη  Θαλάσσια Καινοτομία και τη Γνώση για τη Θάλασσα”,  μέσω του   Horizon 2020:  Μελλοντικές ενέργειες  για  τη Γνώση  για τη Θάλασσα 2020, στο πλαίσιο του οποίου στοχεύεται  η ανάπτυξη λεπτομερούς  χάρτη του θαλάσσιου  βυθού της Ε.Ε. μέχρι το 2020.

- “Χρηματοδοτήσεις για τη Γαλάζια Ανάπτυξη 2014-2020”  που  αφορούν σε προγράμματα   με τα οποία αποδίδεται έμφαση  στη χρηματοδοτική υποστήριξη των θαλασσίων  υποδομών.

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.