Αντιδρά η ΠΝΟ στο νομοσχέδιο «Τουριστικά Πλοία & άλλες διατάξεις»

Αντιδρά η ΠΝΟ στο νομοσχέδιο «Τουριστικά Πλοία & άλλες διατάξεις»

4
Αντιδρά η ΠΝΟ στο νομοσχέδιο «Τουριστικά Πλοία & άλλες διατάξεις»

Την αντίδρασή της στο νομοσχέδιο «τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» εξέφρασε η διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας με ανακοίνωσή της, στην οποία αναφέρει τα εξής:

“Η   διοίκηση της  Πανελλήνιας   Ναυτικής  Ομοσπονδίας    κατά  την  συνεδρίασή  της στις  13   Μαρτίου  2014, όπου και  εξέτασε τα  καυτά προβλήματα,  που  αντιμετωπίζει  σήμερα ο  κλάδος  των  ναυτεργατών  και  ιδιαίτερα τα θέματα  της  μη  πληρωμής  των  δεδουλευμένων  των  πληρωμάτων στις  περισσότερες  ακτοπλοϊκές εταιρείες, την όξυνση της ανεργίας στον  χώρο  μας, η οποία  και   έχει  ξεπεράσει  το  50%,  τη  μη  ολοκλήρωση  της  υπογραφής  νέων  Σ.Σ.Ε.,  καθώς  και  το  νέο  (τρίτο)  κατά  σειρά  νομοσχέδιο  για  τα  «Τουριστικά  Πλοία  &  άλλες  διατάξεις»,   με  το  οποίο,   δυστυχώς για  μία  ακόμη  φορά,  συνεχίζεται  η   χιονοστιβάδα   των  αντεργατικών  μέτρων  και  πολιτικών  της  Κυβέρνησης ενάντια  στους  ναυτεργάτες  συνεχίζεται  αμείωτα  με  φρενήρεις  ρυθμούς.

Με  το «νέο»  νομοσχέδιο  του  Υ.Ν.Α.  για  τα  «Τουριστικά Πλοία  και  άλλες  Διατάξεις» καταδεικνύεται,    για  πολλοστή   φορά,  ότι επιδιώκεται η  ευθεία  εξαφάνιση  αυτού  του  ίδιου  του  ναυτικού  επαγγέλματος.

Από  μια  πρώτη  επισκόπηση   και   εξέταση και  του νέου   αυτού   σχεδίου  νόμου   διαπιστώνεται   ότι  ενώ στόχος   της  νέας  αυτής νομοθετικής πρωτοβουλίας , όπως στόχος πλαισίου δραστηριοποίησης των τουριστικών πλοίων  και  η  θεσμοθέτηση ενός  σύγχρονου και  ελκυστικού εντελώς  νέου  πλαισίου ώστε  να  αξιοποιηθεί το συγκριτικό  πλεονέκτημα,  που  προσφέρουν στην  Ελλάδα   το  εξαιρετικό φυσικό  κάλλος σε  συνδυασμό  με  την  ιστορία  και   τον  πολιτισμό  της.Και  ο στόχος αυτός,  κατά  την  Αιτιολογική  Έκθεση, θα  επιτευχθεί με  την  απλούστευση  των  διαδικασιών  και  της  καταπολέμησης της πολυπλοκότητας και της γραφειοκρατίας, με  γνώμονα   την  ενίσχυση  της  ανταγωνιστικότητας της  ελληνικής  οικονομίας  με απλές  και νέες  σύγχρονες ρυθμίσεις, επί τω τέλει διαμορφώσεως και θεσμοθετήσεως ενός σύγχρονου, σταθερού, σαφούς και ελκυστικού νομοθετικού πλαισίου, που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και θα ενισχύει τις προοπτικές ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού, για να προσδώσει έτσι νέα δυναμική στο χώρο δραστηριοποίησης των τουριστικών πλοίων. Από  την  ανάγνωση  όμως  του  νομοσχεδίου, αμέσως παρατηρείται, ότι και  το νέο   αυτό νομοσχέδιο, διατηρεί όλες τις στρεβλώσεις του ισχύοντος σήμερα νομοθετικού πλαισίου, οι οποίες, και παρά τις σχετικές αντιρρήσεις μας και διαμαρτυρίες μας θεσμοθετήθηκαν και διατηρήθηκαν με τον Ν. 2743/1999, όπως ισχύει σήμερα και παράλληλα παραδίδει στην κυριολεξία τις  ελληνικές  θάλασσες, στα σκάφη με οποιαδήποτε σημαία , έστω και τρίτης χώρας, ανεξάρτητα εάν είναι ιδιωτικά ή εμπορικά, (άρθρο 3 του νομοσχεδίου). Δηλαδή με το νέο νομοσχέδιο προβλέπεται, σε αντίθεση με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα όπου με τις υπάρχουσες διατάξεις σκάφη με σημαίες τρίτων χωρών ή ιδιωτικά δεν μπορούσαν να ναυλωθούν για κρουαζιέρες,  τα σκάφη αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας ή ιδιότητας μπορούν να κάνουν ναύλους στην Ελλάδα και μάλιστα χωρίς να απαιτείται η λήψη άδειας απόπλου ή η δήλωση κατάπλου σε οποιοδήποτε λιμάνι της Ελλάδος .Και τίθεται εν προκειμένω ένα αμείλικτο ερώτημα: Με αυτό τον τρόπο και με αυτή τη ρύθμιση θα κυριαρχήσει η ελληνική σημαία στο Αιγαίο;

Παράλληλα με  τις  διατάξεις  του  νέου  νομοσχεδίου  καταργούνται  πλήρως  οι υποχρεωτικές  οργανικές  συνθέσεις  του  πληρώματος  για  τα  συγκεκριμένα  πλοία  καθώς  και  η υποχρεωτική ασφάλιση  των  απασχολουμένων  σε  αυτά  στο  ΝΑΤ,     εισάγεται  ο  θεσμός  του  κυβερνήτη  με  το  «μπλοκάκι»   κοκ  και  στην   κυριολεξία   επιτρέπεται   χωρίς κανένα ουσιαστικό  περιορισμό  και  έλεγχο  η  διακίνηση  των  σκαφών  αυτών  στις  ελληνικές  θάλασσες.

Και όλα  αυτά χωρίς  καμία   απολύτως  πρόνοια   σε  ότι αφορά   το  σοβαρότατο   θέμα της ασφάλειας της  ναυσιπλοΐας,  του  πληρώματος και  κυρίως  των  επιβατών    και  γενικά των  επιβαινόντων  των   εν λόγω σκαφών.

Ακόμη,   η  Διοίκηση  της  ΠΝΟ,   ειδικά  καταγγέλλει και  εκφράζει  την  πλήρη  αντίθεσή  της   στο  άρθρο  25  του Νομοσχεδίου « περί  ρύθμισης   και  διασφάλισης της  ακτοπλοϊκής  συγκοινωνίας», όπως  έπραξε   και  σήμερα  κατά  την  συνάντηση  στο  ΥΝΑ  των νομικών  εκπροσώπων της   στην  ειδική  προς  τούτο σύσκεψη,   με  το  οποίο  γίνεται  μια νέα   προσπάθεια, μετά  την  καταψήφιση  από  τη  Βουλή  της  παρόμοιας  προσπάθειας του  προηγουμένου ΥΝΑ,  για  την  πλήρη  κατάργηση  του  δικαιώματος  απεργίας  και  νόμιμης  αντίδρασης  των  ναυτεργατών  σε κάθε  σε  βάρος  τους  μέτρο,    αφού  με  το   πρόσχημα του  άρθρου  αυτού παρέχεται  η   δυνατότητα δρομολόγησης όχι  απλώς ενός  μόνον  «πλοίου ασφαλείας»  αλλά  ολοκλήρου  προγράμματος εκτάκτων  δρομολογίων, κατά  παράβαση  των  σχετικών προστατευτικών  του  Συντάγματος  και  των  Διεθνών  Συμβάσεων Εργασίας  διατάξεων  περί   του  δικαιώματος  απεργίας των  ναυτεργατών.

Η  ΠΝΟ   δεν θα  επιτρέψει  και  δεν  θα  αποδεχτεί  σε  καμία  περίπτωση  ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΙΚΟΥΣ  μηχανισμούς  από  όπου  και  αν  προέρχονται  και  με  όποια  «φιλοσοφία»   και  αν  εγκαθιδρύονται. 

Τέλος  η  Διοίκηση  της  ΠΝΟ  καταγγέλλει   για  άλλη  μία  φορά  και  προειδοποιεί  τελεσιγραφικά    ότι  εάν  δεν  εξοφληθούν όλες  οι  καθυστερούμενες  δεδουλευμένες  αποδοχές  των  πληρωμάτων,   οι  υπαίτιες   ακτοπλοϊκές  εταιρείες  θα  υποστούν  και  θα  γευτούν  την  δυναμική  αντίδραση  του  κλάδου.

Η Πανελλήνια  Ναυτική  Ομοσπονδία  προειδοποιεί όλους τους καθ’ ύλην   συναρμοδίους  και  υπευθύνους,  όπως  έπραξε  και  με  την  σημερινή  αποστολή  σχετικού εξωδίκου  της,  ότι  τα  σχέδια αφανισμού του  κλάδου δεν  θα  περάσουν  και  ταυτόχρονα   τους καλεί  να  αναλογιστούν  τις  ευθύνες  τους.

Η  Ελληνική  Κοινωνία και  οι  Έλληνες Ναυτεργάτες   δεν  θα  επιτρέψουν  άλλα  παιγνίδια  στις  πλάτες  τους.

Ο  κλάδος βρίσκεται σε  πλήρη  αγωνιστική  ετοιμότητα  και  συνεχή επιφυλακή για  να  δώσουν, όπως  εκείνοι  γνωρίζουν,  την  δυναμική  απάντηση  τους  σε τέτοιες  επαίσχυντες  σε  βάρος  τους  μεθοδεύσεις.»

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.