Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει €350 εκ. για χρηματοδότηση έργων TEN-T

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει €350 εκ. για χρηματοδότηση έργων TEN-T

13
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει €350 εκ. για χρηματοδότηση έργων TEN-T

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε Πρόσκληση για επενδυτικές προτάσεις, συνολικού ύψους €350 εκατομμυρίων με στόχο την χρηματοδότηση έργων που σχετίζονται με Ευρωπαϊκές μεταφορικές υποδομές (ΤΕΝ-Τ). Η πρόσκληση αφορά όλα τα κράτη μέλη και όλους τους κλάδους (αεροπορικές, σιδηροδρομικές, οδικές, θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές). «Με την χρηματοδοτική περίοδο 2007-2013 να φτάνει στο τέλος της θα κάνουμε την καλύτερη δυνατή χρήση των προσκλήσεων για έργα Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (TET-N) ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι Ευρωπαϊκές μεταφορικές υποδομές θα υποστηρίζουν την απρόσκοπτη κινητικότητα αγαθών και ανθρώπων στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης» δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επικεφαλής των Μεταφορών, κ. Siim Kallas.

Η χρηματοδότηση επικεντρώνεται:

–  σε 30 TEN-T έργα προτεραιότητας (με την εξαίρεση των Motorways of the Seas – MoS), με διαθέσιμα κονδύλια €50 εκ.

– σε έργα σχετικών με τους MoS με στόχο την παροχή βιώσιμων Ro-Ro συνδέσεων και την μεταφορά φορτίων από τις οδικές μεταφορές στις θαλάσσιες (€80 εκ.).

– στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κίνησης (ERTMS), το οποίο θα επιτρέψει την διαλειτουργικότητα του Ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου (€70 εκ.)

– στην Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΑΤΜ) με στόχο τον εκσυγχρονισμό του συστήματος και την εφαρμογή του Single European Sky (€30 εκ.).

– σε έργα Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (€50 εκ.)

Επίσης θα υπάρξουν προσκλήσεις για έργα σχετικά με την διευκόλυνση-επιτάχυνση έργων ΤΕΝ-Τ (€20 εκ.) καθώς και προσκλήσεις με στόχο μέτρα που θα προωθήσουν και θα αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις και νέες τεχνολογίες σε τομείς όπως οι υποδομές για εναλλακτικά καύσιμα, βιωσιμότητα αστικών μετακινήσεων, μείωση θορύβου κ.α. (€50 εκ.).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 11η Μαρτίου 2014.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.