Κέρδη χρήσης προ φόρων της Διώρυγος Κορίνθου

Κέρδη χρήσης προ φόρων της Διώρυγος Κορίνθου

6
Κέρδη χρήσης προ φόρων της Διώρυγος Κορίνθου

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγος Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ ΑΕ) η εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2013 ο οποίος προβλέπει κέρδη χρήσης προ φόρων 850.000 €, έναντι της αρχικής πρόβλεψης 300.000 € και ο προϋπολογισμός έτους 2014 ο οποίος προβλέπει κέρδη χρήσης προ φόρων 1.250.000 €.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η διαχείριση της ΑΕΔΙΚ ΑΕ από το 2001 έως το τέλος του 2009 είχε παραχωρηθεί στην ιδιωτική εταιρεία Περίανδρος ΑΕ, η οποία κατά το τελευταίο έτος λειτουργίας της (2009) κατέγραψε ζημιές ύψους 900.000 €.

Στις 10/2/2010 την ευθύνη λειτουργίας απέκτησε πάλι η ΑΕΔΙΚ ΑΕ (στην οποία το Δημόσιο είναι ο μοναδικός μέτοχος) καταγράφοντας  ζημίες ύψους 3.430.000 €, το 2011 οι ζημίες μειώθηκαν σε 700.000 € ενώ το 2012 τα κέρδη χρήσεως ανήλθαν στις 200.000 €. Η μετατροπή του αποτελέσματος από έντονα αρνητικό σε κερδοφόρο οφείλεται στο σχέδιο οικονομικής εξυγίανσης που επεξεργάστηκε και υλοποίησε η παρούσα διοίκηση που διορίστηκε το Μάρτιο το 2011.

Τέλος, επισημαίνεται ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη κερδοφορία που επιτυγχάνεται από το 1981, έτος  κατά  το οποίο την διαχείριση της ΑΕΔΙΚ ΑΕ  απέκτησε το Υπουργείο Οικονομικών από  την Εθνική Τράπεζα, μέχρι σήμερα.