Η Ελλάδα στο Χάρτη των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών

Η Ελλάδα στο Χάρτη των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών

3
Η Ελλάδα στο Χάρτη των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών

Μετά από ένα χρόνο εντατικών διαβουλεύσεων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία τον Κανονισμό για την Αναθεώρηση των Κατευθυντήριων Γραμμών των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφοράς που εισηγήθηκε ο ευρωβουλευτής ΝΔ Γιώργος Κουμουτσάκος, σε συνεργασία με τον Γερμανό ευρωβουλευτή της Σοσιαλιστικής ομάδας Ισμαήλ Ερτούγκ.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα αποτελεί αναπόσπαστο λειτουργικό μέρος του μεγαλόπνοου αυτού αναπτυξιακού σχεδίου της Ευρώπης και ότι μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη από τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρει το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο “Συνδέοντας την Ευρώπη”.

Βασική επιδίωξη και στόχος των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφοράς είναι η διαμόρφωση ενός στρατηγικού σχεδιασμού που να ενσωματώνει ισοδύναμα όλες τις περιοχές της ΕΕ, ενισχύοντας την εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή τους, και ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις ανάγκες των μεταφορών για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς.

“Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βρίσκεται σήμερα η Ευρώπη, και βιώνει με εξαιρετικά επώδυνο τρόπο η Ελλάδα, κάθε ευκαιρία επενδύσεων στον στρατηγικό τομέα των μεταφορών και της ενέργειας συμβάλλει στις προσπάθειες για οικονομική ανάκαμψη και ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας.

Σε ένα αρκετά πολύπλοκο περιβάλλον, καταφέραμε να διατηρήσουμε και, όπου ήταν δυνατό να ενισχύσουμε, τη στρατηγική θέση των θαλάσσιων μεταφορών και κατ’ επέκταση των λιμανιών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που συνδέονται με αυτά.

Οι ευκαιρίες για χρηματοδότηση είναι σαφώς ενισχυμένες σε σχέση με την αρχική Πρόταση της Ε. Επιτροπής και τη θέση του Συμβουλίου. Ελπίζω, στο άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον των ευρωπαϊκών μεταφορών, η Ελλάδα να μπορέσει να απορροφήσει αποτελεσματικά το μέρος που της αναλογεί”.

Σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα

  • Ένταξη του λιμανιού του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης στο Διάδρομο 4 που συνδέει την περιφέρεια με το κέντρο της Ευρώπης (Corridor 4 – Hamburg – Rostock – Burgas – Piraeus – Lefkosia).
  • Ένταξη του αεροδρομίου και λιμανιού του Ηρακλείου της Κρήτης στο Κεντρικό Δίκτυο με τη συμπερίληψη των αστικών κόμβων στα κύρια ευρωπαϊκά νησιά.
  • Ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής και της χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς οικονομικής μεγέθυνσης όλων των περιοχών της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των νησιωτικών, ορεινών και άκρως απομακρυσμένων περιοχών με την προώθηση της προσβασιμότητας και συνδεσιμότητάς τους στο δίκτυο μεταφορών.
  • Προώθηση της θαλάσσιας διάστασης του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών με την ανάδειξη του κομβικού ρόλου των λιμανιών και την ενίσχυση των Θαλάσσιων Αρτηριών –Motorways of the Sea.

 

Ως προς αυτό, οι δύο εισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκριναν απαραίτητο τον ορισμό ειδικού Συντονιστή για τους “Motorways of the Sea”, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερη σημασία που έχουν οι θαλάσσιες μεταφορές στην Ευρώπη.

  • Συμπερίληψη των σχετικών θαλάσσιων υποδομών, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, καθώς και των εμπορευματικών κέντρων που βρίσκονται εκτός των χώρων των λιμενικών εγκαταστάσεων που όμως συνδέονται με τη λειτουργία τους  στις Θαλάσσιες Αρτηρίες.
  • Απαίτηση για υψηλής ποιότητας μεταφορές επιβατών, οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και των επιβατών με αναπηρία.
  • Προαγωγή βιώσιμων, ενεργειακά αποδοτικών μεταφορών χαμηλών εκπομπών άνθρακα με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 από τον τομέα των μεταφορών της Ένωσης.

Μετά τις ψηφοφορίες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργάνωσε συνέντευξη τύπου των εισηγητών με αντικείμενο τα νέα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών και τη χρηματοδότησή τους.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.