Διοργάνωση Ημερίδας από την ΓΓΑΝΠ του ΥΝΑ για την Ανάπτυξη των Νησιών

Διοργάνωση Ημερίδας από την ΓΓΑΝΠ του ΥΝΑ για την Ανάπτυξη των Νησιών

22
Διοργάνωση Ημερίδας από την ΓΓΑΝΠ του ΥΝΑ για την Ανάπτυξη των Νησιών

Η γενική γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΝΠ) του υπουργείου Ναυτιλίας  και Αιγαίου έχει αναλάβει την εκπόνηση και τον συντονισμό της υλοποίησης Νησιωτικής Πολιτικής για ολόκληρο τον νησιωτικό χώρο της Ελλάδας, με βάση τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης στο Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων του περασμένου Ιουλίου από τον ΥΝΑ, Κωστή Μουσουρούλη.             

Με βάση αυτή τη δέσμευση η  ΓΓΑΙΝΠ επεξεργάστηκε:

ένα σχέδιο στρατηγικής που περιλαμβάνει τους στρατηγικούς στόχους για το νησιωτικό χώρο καθώς και τα βήματα για την επίτευξη τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο (συν 1)

ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης της ΓΓΑΙΝΠ που κατέθεσε στον Πρωθυπουργό στο πλαίσιο του συντονισμού του κυβερνητικού έργου (συν 2) και

ένα επιχειρησιακό σχέδιο, αξιοποιώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για την επόμενη προγραμματική περίοδο, έτσι ώστε να προτείνει προτεραιότητες και λειτουργικούς άξονες δράσης που θα επιτρέψουν την μεγαλύτερη συνέργεια και αποτελεσματικότητα μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο εκτελώντας παρεμβάσεις ανεξαρτήτως της προέλευσης της χρηματοδότησης (συν 3).

Όλα τα παραπάνω σχέδια υπακούουν σε μια ενιαία φιλοσοφία σε ότι αφορά τους άξονες της στρατηγικής για τα ελληνικά νησιά:

Ποιοτικά Νησιά, που αφορά στην αξιοποίηση των τοπικών φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας, ανταγωνιστικών στην εγχώρια, ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά

Πράσινα Νησιά  που αφορά στην μείωση της χρήσης και επανάχρηση των περιορισμένων και σε ανεπάρκεια φυσικών πόρων των νησιών όπως έδαφος, νερό, ενέργεια, στερεά και υγρά απόβλητα

Νησιά Ισων Ευκαιριών που αφορά στην εξασφάλιση των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος στα νησιά όπως πχ. ακτοπλοϊα, υγεία, κατάρτιση και δια βίου μάθηση, κοινωνικές και άλλες δημόσιες υπηρεσίες ώστε να παρέχονται στους νησιώτες και στις νησιωτικές επιχειρήσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος με εκείνο που έχουν οι κάτοικοι της ηπειρωτικής Ευρώπης.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω επεξεργασίας του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης της η γενική γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής οργανώνει τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου και ώρα 9.30 πμ στο Συνεδριακό κέντρο του ΟΛΠ στον Πειραιά, ημερίδα με θέμα: «Η νησιωτικότητα ως ευκαιρία: μία ολοκληρωμένη αναπτυξιακή πρόταση για τα νησιά την περίοδο 2014-2020» και με στόχο την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης, της Αυτοδιοίκησης και των Παραγωγικών Τάξεων για το περιεχόμενο της νησιωτικής πολιτικής.

Στόχος της ημερίδας είναι η απόκτηση συναντίληψης για το περιεχόμενο της νησιωτικής πολιτικής και των ενεργειών που έχουν αναληφθεί από τη ΓΓΑΙΝΠ έτσι ώστε να αναπτυχθούν συνεργίες μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων που θα οδηγήσουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία όλων όσων δραστηριοποιούνται στο νησιωτικό χώρο τόσο με την αντιμετώπιση με θεσμικό τρόπο των ιδιαίτερων προβλημάτων που αυτός αντιμετωπίζει, όσο και μέσα από την εφαρμογή ενιαίας αναπτυξιακής στρατηγικής. Για το λόγο αυτό έχουν κληθεί να συμμετάσχουν οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς υπεύθυνοι των τομέων πολιτικής με την μεγαλύτερη επίδραση στα θέματα που αφορούν τα νησιά.

Τα συνημμένα έγγραφα, το αναλυτικό πρόγραμμα αλλά και άλλες πληροφορίες για την οργάνωση της ημερίδας υπάρχουν ή θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες στην ιστοσελίδα της ΓΓΑΙΝΠ (www.ypai.gr)

Πίνακας αποδεκτών

Περιφερειάρχες Β.Αιγαίου, Ν.Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων

Αντιπεριφερειάρχες Α.Μακεδονίας – Θράκης, Θεσσαλίας, Αττικής υπεύθυνοι για τις νησιωτικές περιοχές

Δήμαρχοι Νησιωτικών Δήμων

Πρόεδροι Επιμελητηρίων Νησιωτικών Περιοχών

Πρόεδροι Ενώσεων Ξενοδόχων Νησιωτικών Περιοχών

Πρόεδροι Ενώσεων Συνεταιρισμών Νησιωτικών Περιοχών

Πρυτάνεις Πανεπιστημίων Αιγαίου, Κρήτης Ιονίου, Πολυτεχνείου Κρήτης, Πρόεδρος ΤΕΙ Ιονίων

ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, Κρήτης και Ιονίων

Πρόεδρος και Δ/ντας Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ

Προϊστάμενοι Διαχειριστικών Αρχών Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίου

 

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.