Στήριξη στην Ελλάδα για τη διαχείριση του ασύλου και των μεταναστευτικών ροών

Στήριξη στην Ελλάδα για τη διαχείριση του ασύλου και των μεταναστευτικών ροών

2
Στήριξη στην Ελλάδα για τη διαχείριση του ασύλου και των μεταναστευτικών ροών

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΥΥΑ) επισκέπτεται την Ελλάδα για να συζητήσει με τη νέα κυβέρνηση την  υποστήριξη την οποία η ΕΥΥΑ επεκτείνει σε θέματα ασύλου και την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τις ελληνικές αρχές όσον αφορά τη διαχείριση του ασύλου και των μεταναστευτικών ροών.
Η ΕΥΥΑ πρόκειται να παράσχει πρόσθετη στήριξη προς την Ελλάδα με στόχο τη μείωση των συσσωρευμένων προσφυγών κατά αποφάσεων ασύλου.
Στις 13 Νοεμβρίου 2012 αντιπροσωπεία της ΕΥΥΑ, με επικεφαλής τον Δρα Robert K. Visser, Εκτελεστικό Διευθυντή της ΕΥΥΑ, επισκέφθηκε την Ελλάδα για να συζητήσει την κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά την υποστήριξη της ΕΥΥΑ προς την Ελλάδα και την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τις ελληνικές αρχές στον τομέα του ασύλου και της υποδοχής. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της ΕΥΥΑ συναντήθηκε με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κ. Νικόλαο Δένδια. Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκε η συνέχιση της στήριξης της ΕΥΥΑ προς την Ελλάδα και η παροχή πρόσθετης στήριξης με στόχο τη μείωση των συσσωρευμένων προσφυγών κατά αποφάσεων ασύλου. Οι κκ. Δένδιας και Visser υπέγραψαν τροποποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου ΕΥΥΑ-Ελλάδας. Με το σχέδιο αυτό παρέχεται υποστήριξη όσον αφορά τις νεοσύστατες υπηρεσίες (Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, Υπηρεσία Ασύλου, Αρχή Προσφυγών). Παρέχεται επίσης υποστήριξη κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης των  συσσωρευμένων υποθέσεων η οποία έχει ήδη ξεκινήσει. Στην Αθήνα, η αντιπροσωπεία της ΕΥΥΑ συναντήθηκε επίσης με Πρέσβεις κρατών μελών της ΕΕ και επισκέφθηκε τις νέες υπηρεσίες ασύλου και πρώτης υποδοχής καθώς και ορισμένες επιτροπές προσφυγών.

Η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει ιδιαίτερες πιέσεις τα τελευταία χρόνια λόγω της σημαντικής εισροής παράνομων μεταναστών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Μετά από αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης, το Φεβρουάριο του 2011, η ΕΥΥΑ συμφώνησε να υποστηρίξει τη χώρα μέσω της ανάπτυξης Ομάδων Υποστήριξης για το Άσυλο στην Ελλάδα[1]. Από την αρχή της λειτουργίας της στην Ελλάδα, το 2011, η ΕΥΥΑ έχει αναπτύξει 40 και πλέον Ομάδες που υποστηρίζουν την Ελλάδα στις προσπάθειές της να οικοδομήσει νέο σύστημα παροχής ασύλου. Συγκεκριμένα έχουν παράσχει στήριξη όσον αφορά τη σύσταση της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, της Υπηρεσίας Ασύλου, της Αρχής Προσφυγών καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής. Η ΕΥΥΑ διαχειρίζεται επιτόπου τις εν λόγω Ομάδες και συνεργάζεται στενά με την ελληνική κυβέρνηση, την Ύπατη Αρμοστεία, τη FRONTEX και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου, η ΕΥΥΑ και οι ελληνικές αρχές έχουν καταφέρει:

να επεξεργαστούν σχέδιο κατάρτισης για το προσωπικό των νέων υπηρεσιών, το οποίο έχει αρχίσει να υλοποιείται. Ορισμένοι εκπαιδευτές, που έχουν εκπαιδευτεί πάνω στις ενότητες του ευρωπαϊκού προγράμματος για το άσυλο και οι οποίοι ανήκουν στις νέες υπηρεσίες, εκπαιδεύουν προσωπικό που έχει προσληφθεί πιο πρόσφατα

να σχεδιάσουν τη μετάβαση των βάσεων δεδομένων DubliNet και Eurodac στις νέες υπηρεσίες

να επεξεργαστούν κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό της ηλικίας, τις ευάλωτες κατηγορίες και στρατηγική για την αύξηση των εγκαταστάσεων υποδοχής και διαμονής.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιέχει το επιχειρησιακό σχέδιο, οι δραστηριότητες της ΕΥΥΑ στην Ελλάδα θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι την 1η Απριλίου 2013.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της ΕΥΥΑ πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κ. Νικόλαο Δένδια. Στη συνάντηση ο Δρ Visser τόνισε ότι η ΕΥΥΑ είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να στηρίζει την Ελλάδα κατά τη δημιουργία του νέου συστήματος ασύλου. Εκτός από τα μέτρα που επισημαίνονται στο επιχειρησιακό σχέδιο ΕΥΥΑ-Ελλάδας, η ΕΥΥΑ, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία, θα παρέχει πρόσθετη υποστήριξη με σκοπό την εκκαθάριση των συσσωρευμένων εκκρεμών αιτήσεων ασύλου. Για το σκοπό αυτό, η ΕΥΥΑ θα επεκτείνει την κάλυψη των σχετικών δραστηριοτήτων μέχρι το Μάρτιο του 2013. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι κκ. Δένδιας και Visser υπέγραψαν τροποποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου ΕΥΥΑ-Ελλάδας ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η ευρωπαϊκή υποστήριξη προς την Ελλάδα μέσω της ανάπτυξης των Ομάδων Υποστήριξης για το Άσυλο.

Στην Αθήνα, η αντιπροσωπεία της ΕΥΥΑ συναντήθηκε επίσης με Πρέσβεις κρατών μελών της ΕΕ και επισκέφθηκε το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής, την Υπηρεσία Ασύλου, την Αρχή Προσφυγών και τις Επιτροπές Προσφυγών. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Δρ Visser τόνισε ότι έχει ήδη επιτευχθεί σημαντική πρόοδος από τις ελληνικές αρχές και ότι οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν.

[1] Οι εν λόγω Ομάδες είναι ομάδες εμπειρογνωμόνων της ΕΕ από διάφορους κλάδους οι οποίες αναπτύσσονται από την ΕΥΥΑ σε ένα κράτος μέλος για περιορισμένο χρονικό διάστημα προς υποστήριξη του συστήματος ασύλου του συγκεκριμένου κράτους.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.