Οι απόψεις του κ. Μουσουρούλη για την Maritime Labour Convention

Οι απόψεις του κ. Μουσουρούλη για την Maritime Labour Convention

8
Οι απόψεις του κ. Μουσουρούλη για την Maritime Labour Convention

Στο Λουξεμβούργο μετέβη ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστής Μουσουρούλης, για να συμμετάσχει στις εργασίες του Συμβουλίου των Υπουργών Μεταφορών, Επικοινωνιών και Ενέργειας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Συμβούλιο υιοθέτησε γενική προσέγγιση (general approach) επί των δύο προτάσεων Οδηγιών για την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης MLC (Maritime Labour Convention).

Ειδικότερα, με τις δύο προτάσεις, επιδιώκεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων των κρατών-μελών της Ε.Ε. για την εφαρμογή της MLC τόσο όσον αφορά στις υποχρεώσεις ως κράτη του λιμένα όσο και στις υποχρεώσεις ως κράτη της σημαίας.

Η πρόταση σχετικά με τον έλεγχο πλοίων από το κράτος του λιμένα (port state control), περιλαμβάνει το Πιστοποιητικό Ναυτικής Εργασίας και τη Δήλωση Συμμόρφωσης στα έγγραφα που ελέγχουν οι επιθεωρητές, τη διαχείριση των καταγγελιών και την υιοθέτηση νέων κανόνων για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με την Συνθήκη της Λισαβόνας.

Η πρόταση σχετικά με τις αρμοδιότητες του κράτους της σημαίας (flag state), περιλαμβάνει την παρακολούθηση της εφαρμογής των υποχρεώσεων των κρατών-μελών που απορρέουν από την Οδηγία 2009/13/ΕΚ, με ιδιαίτερη έμφαση, στην εκπαίδευση και την ανεξαρτησία του αρμόδιου προσωπικού, στη διαχείριση των καταγγελιών, αλλά και στην παροχή ενός βαθμού ευελιξίας για τους ελέγχους των πλοίων κάτω των 200 ο.χ. που εκτελούν εσωτερικούς πλόες.

Ο κ. Μουσουρούλης, στη βασική παρέμβασή του, αφού ευχαρίστησε την Κυπριακή Προεδρία για την προσπάθεια που κατέβαλε και για τη διαμόρφωση των νέων βελτιωμένων κειμένων των Οδηγιών, αναφέρθηκε στην ανάγκη υιοθέτησης των δύο προτάσεων, ενόψει της θέσης σε ισχύ της ΔΣ MLC στις 20 Αυγούστου του 2013. Επεσήμανε δε τον σημαντικό και εποικοδομητικό ρόλο που διαδραμάτισε η χώρα μας, ως μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη, καθ’ όλη τη διάρκεια των εντατικών διαπραγματεύσεων στην αρμόδια ομάδα του Συμβουλίου, με γνώμονα την ακριβή απόδοση των διατάξεων της ΔΣ MLC, την προστασία των δικαιωμάτων των ναυτικών και την διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τους ποιοτικούς πλοιοκτήτες.

Η Προεδρία ενημέρωσε το Συμβούλιο για τα αποτελέσματα της άτυπης συνόδου των Υπουργών των κρατών-μελών της Ε.Ε. για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (Κύπρος, 07-08/10/2012) και την υιοθέτηση της «Διακήρυξης της Λεμεσού» ως βασικό συστατικό στοιχείο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.