Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Λ.Σ

Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Λ.Σ

42
Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Λ.Σ

1. Συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2012 υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού εκρίθησαν συνολικά πέντε (05) Υποναύαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.), ένας (01) Υποναύαρχος Τεχνικός και δεκαεννέα (19) Αρχιπλοίαρχοι (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.).

2. Συγκεκριμένα, οι κριθέντες Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. ενεγράφησαν σε πίνακες κρίσεως ως ακολούθως.        

- Υποναύαρχοι Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής:

                                   «Διατηρητέοι»

1.

Κουνουγέρης

Κωνσταντίνος του Γεωργίου

2.

Τσιαδής

Δημήτριος του Σπυρίδωνα

3.

Αθανασόπουλος

Αθανάσιος του Νικολάου

4.

Ματσάγγος

Αχιλλέας του Δημητρίου

       

      «Ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία του»

 

Λουκόπουλος

Μιχαήλ του Αναστασίου

- Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικός:

   «Ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία του»

 

Δασκαλάκης

Νικόλαος του Ιωάννη

-Αρχιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής:

                                    «Διατηρητέοι»

1.

Χονδρονάσιος

Αθανάσιος του Αποστόλου

2.

Μπούρας

Γεώργιος του Θεοδώρου

3.

Σιέττος

Βασίλειος του Παναγιώτη

4.

Πετρόπουλος

Παναγιώτης του Αθανασίου

5.

Μπουμπόπουλος

Γεώργιος του Βασιλείου

6.

Μπατσολάκης

Ιωάννης του Εμμανουήλ

7.

Σέργης

Ιάκωβος του Χαραλάμπους

8.

Πατρινός

Νικόλαος του Ανδρέα

9.

Τσάντζαλος

Ευάγγελος του Περικλή

10.

Αποστολής

Γεώργιος του Μιχαήλ

11.

Σπανάκος

Νικόλαος του Σπυρίδωνα

12.

Σαρηγιάννης

Γεώργιος του Αντωνίου

13.

Νικητάκης

Σπυρίδων του Γεωργίου

14.

Συβίτος

Γεώργιος του Νικολάου

15.

Ράπτης

Σταμάτιος του Στεφάνου

16.

Κλιάρης

Θεόδωρος του Ευσταθίου

17.

Δουδουντσάκης

Λάζαρος του Ιωάννη

    «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους»

1.

Σταυριδόπουλος

Θρασύβουλος του Μεθοδίου

2.

Τσακαμής

Κωνσταντίνος του Ανδρέα

3. Ο ένας (01) Υποναύαρχος Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.), ο Υποναύαρχος Λ.Σ. Τεχνικός και οι δύο (02) Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.), οι οποίοι κρίθηκαν ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες την σταδιοδρομία τους», προάγονται για τριάντα ημέρες, οι μεν Υποναύαρχοι στο βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ. (εκτός οργανικών θέσεων), οι δε Αρχιπλοίαρχοι στο βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ. (εκτός οργανικών θέσεων), μετά την πάροδο των οποίων πρόκειται να αποστρατευθούν.

4. Εν συνεχεία, συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2012, υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής, προκειμένου να προβεί στην επιλογή:

-          Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

-          Επιτελάρχη Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

-          Πέντε (05) Υποναυάρχων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

5. Το εν λόγω Συμβούλιο επέλεξε για την πλήρωση της κενής θέσεως του Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Υποναύαρχο Λ.Σ. Κουνουγέρη Κωνσταντίνο και για τη θέση του Επιτελάρχη Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Υποναύαρχο Λ.Σ. Τσιαδή Δημήτριο.

Οι παραπάνω Αξιωματικοί πρόκειται να προαχθούν στο βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. 

6. Το ίδιο Συμβούλιο επέλεξε  προς πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των Υποναυάρχων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τους κάτωθι Αρχιπλοιάρχους Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.:

    1.

Χονδρονάσιο

Αθανάσιο του Αποστόλου

    2.

Μπούρα

Γεώργιο του Θεοδώρου

    3.

Σιέττο

Βασίλειο του Παναγιώτη

    4.

Πετρόπουλο

Παναγιώτη του Αθανασίου

    5.

Μπουμπόπουλο

Γεώργιο του Βασιλείου

οι οποίοι πρόκειται να προαχθούν στο βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.   

 

 

 

 

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.