Ευρωπαϊκή Ημέρα Επίδειξης BLUEMASSMED

Ευρωπαϊκή Ημέρα Επίδειξης BLUEMASSMED

5
Ευρωπαϊκή Ημέρα Επίδειξης BLUEMASSMED

«Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Επίδειξης BLUEMASSMED» που είναι η διάσκεψη λήξης του πρώτου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Θαλάσσιας Επιτήρησης στο οποίο συμμετέχουν τα Κράτη – Μέλη απευθείας μέσω των Υπηρεσιών τους, θα λάβει χώρα :

την 7η Ιουνίου 2012,  στις 9 π.μ.

Auditorium du Passage 44

Boulevard du jardin Botanique 44

1000 Bruxelles

Το BLUEMASSMED, είναι έναπιλοτικό πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Mare – Γενική Διεύθυνση Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας) στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Ναυτιλιακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διασυνδέει 37 φορείς υπεύθυνους για τη θαλάσσια επιτήρηση 6 Κρατών – Μελών της Μεσογείου και της προσβάσεώς της στον Ατλαντικό Ωκεανό (ήτοι Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα και Μάλτα).

Τα τελευταία χρόνια μια σειρά γεγονότων και απειλών (θαλάσσια ρύπανση, παράνομη αλιεία, παράνομη μετανάστευση, διακίνηση ναρκωτικών, απειλές κατά της ασφάλειας των πλοίων) είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν οι ευθύνες των κρατών στη θάλασσα. Η δράση των δυνάμεών τους, είτε στη θάλασσα, είτε στην ακτή, έπρεπε να καταστεί πιο αποτελεσματική. Αυτό μας οδήγησε να οραματιστούμε νέους διαύλους συνεργασίας, βάσει συστηματικής και οργανωμένης ανταλλαγής πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό, το “δίκτυο του BlueMassMed” σχεδιάστηκε με στόχο να καταστήσει διαλειτουργικά τα ήδη υπάρχοντα συστήματα επεξεργασίας ναυτιλιακών πληροφοριών των εμπλεκομένων εταίρων. Αυτό το δίκτυο που σχεδιάστηκε με τη βοήθεια της πληροφοριακής βιομηχανίας παρέχει τη δυνατότητα στα περίπου 40 κέντρα επιχειρήσεων των συμμετεχόντων φορέων να μοιράζονται πληροφορίες και υπηρεσίες με επαρκή ποιότητα και ασφάλεια. Η ανταλλαγή πληροφοριών και η συνεπαγόμενη προστιθέμενη αξία της ως προς την έγκαιρη και πληρέστερη γνώση των συμβάντων που αφορούν στους εταίρους στον τομέα ευθύνης τους, σημαίνει ότι οι εν λόγω εταίροι θα αποκτήσουν μακροπρόθεσμα κοινή και ενιαία βασική απεικόνιση ναυτιλιακών πληροφοριών (SBCMP – Shared Basic Common Maritime Picture).

Σήμερα, μετά από 2 έτη αποδοτικής έρευνας, οδηγηθήκαμε σε μια πειραματική επίδειξη, τα αποτελέσματα της οποίας θα παρουσιασθούν στη διάσκεψη της 7ης Ιουνίου όπου και θα συζητηθούν τα ζητήματα που αναδείχθηκαν από το εν λόγω Πρόγραμμα. 

Αποσκοπώντας στη συγκέντρωση με τους φορείς αυτού του εγχειρήματος, απευθύνεται  πρόσκληση σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς Ιδρύματα ή ιδιώτες από τα Κράτη-Μέλη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εν ολίγοις σε όλους όσους εμπλέκονται ή ενδιαφέρονται για θέματα ναυτιλιακής πληροφόρησης και για το ναυτιλιακό μέλλον της Ευρώπης

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.