Αποκατάσταση σε συνθήκες οικονομικής κρίσης

Αποκατάσταση σε συνθήκες οικονομικής κρίσης

8
Αποκατάσταση σε συνθήκες οικονομικής κρίσης

Ο Επίτροπος κ. László Andor, αρμόδιος για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και την Κοινωνική ένταξη, εκφώνησε, χθες στην Αθήνα, κεντρική ομιλία κατά την έναρξη Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα “Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση σε συνθήκες οικονομικής κρίσης” που οργανώθηκε από την Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Αρχικά, ο Επίτροπος αναφέρθηκε στην ανεργία, τονίζοντας πως ο αριθμός των ανέργων προκαλεί ανησυχία σε όλη την Ευρώπη. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, είναι απαραίτητη μια ενωμένη Ευρώπη, η οποία θα αποκαταστήσει το αναπτυξιακό δυναμικό όλων των κρατών-μελών και τη σταθερότητα στον ευρωπαϊκό χώρο. Κάτω από αυτό το πρίσμα, η παρούσα κατάσταση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια ευκαιρία επαναπροσδιορισμού της πολιτικής οικονομίας.

Όπως ανέφερε ο κ. Andor, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει ένα μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο εγγυάται αλληλεγγύη, δικαιοσύνη και βιωσιμότητα. Σύμφωνα με τη στρατηγική “Ευρώπη 2020″, οι πέντε φιλόδοξοι στόχοι που έθεσε η ΕΕ  – για την απασχόληση, την καινοτομία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και το κλίμα/την ενέργεια – θα πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2020, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Σχετικά με το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα, ο Επίτροπος εξέφρασε την πεποίθηση πως “κανένας δεν αντιλαμβάνεται τις μεταρρυθμίσεις καλύτερα από τους Έλληνες”, ενώ τόνισε πως οι κύριοι στόχοι του προγράμματος των ελληνικών μεταρρυθμίσεων είναι η απασχόληση και η ανάπτυξη.

Στη συνέχεια, μιλώντας για την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Καινοτομία (Social Innovation Europe), ο κ. Andor σημείωσε πως η κοινωνική καινοτομία θα πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα της δημόσιας πολιτικής και, σε συνδυασμό με τον κοινωνικό πειραματισμό (social experimentation), αναμένεται να έχει μεγάλα κοινωνικοοικονομικά οφέλη. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Επιτροπή έχει ήδη υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την Πολιτική Συνοχής την περίοδο 2014-2020, ενισχύοντας το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του κύριου χρηματοπιστωτικού μέσου της ΕΕ για επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό.

Αναφερόμενος στην ψυχική υγεία, ο Επίτροπος σημείωσε ότι, σύμφωνα με πρόσφατη ευρωπαϊκή δημοσκόπηση, το εργασιακό άγχος απασχολεί την πλειοψηφία του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού. Ο κ. Andor τόνισε επίσης το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την αποδοτικότητα του προσωπικού. Τέλος, αναφέρθηκε σε δράσεις της ΕΕ σχετικά με την ψυχική υγεία, όπως είναι η “Κοινοτική στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (2007-2012)”, το “Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την ψυχική υγεία και ευεξία” και η βάση δεδομένων Compass.

Ο κ. Andor έκανε ειδική μνεία στις ψυχιατρικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα και αναφέρθηκε σε ειδικές δράσεις, όπως το πρόγραμμα “Ψύχαργως”, που υλοποιήθηκαν χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013″. Κλείνοντας, αναγνώρισε πως απαιτούνται ακόμη εντατικές προσπάθειες για την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της ψυχικής υγείας, ενώ διαβεβαίωσε πως, δεδομένων των διαρθρωτικών και οικονομικών δυσκολιών, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να στηρίζει τις ελληνικές αρχές για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.