Τα οικονομικά αποτελέσματα της Attica Group

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Attica Group

19
Τα οικονομικά αποτελέσματα της Attica Group

\·  Στην αλματώδη αύξηση της τιμής των καυσίμων κατά 28% η οποία επηρέασε σημαντικά τα αποτελέσματα του Ομίλου.

 \·  Στην πώληση του Superferry II, για την οποία δεν δραστηριοποιήθηκε πλοίο του Ομίλου στη σύνδεση Ραφήνα-Κυκλάδες το 2011.

 \·  Αλλά και στη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, η οποία επηρέασε τη συνολική κίνηση στις γραμμές της Αδριατικής θάλασσας και στο εσωτερικό, η Attica Group προλογίζει τα οικονομικά αποτελέσματα τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα και είναι τα παρακάτω:

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group ανακοινώνει τα αποτελέσματα 2011 τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες Πωλήσεις Ευρώ 246,8 εκατ. (2010: Ευρώ 271,5 εκατ.) και Ενοποιημένες Ζημίες προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) Ευρώ 8,9 εκατ. (Ζημίες Ευρώ 2,5 εκατ.). Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της Attica Group, παρουσιάζουν Ζημίες μετά από Φόρους Ευρώ 86,5 εκατ. οι οποίες περιλαμβάνουν απομειώσεις ενσωμάτων στοιχείων και ενεργητικού του Ομίλου Ευρώ 41,8 εκατ. (Ζημίες μετά από φόρους Ευρώ 49,3 εκατ.). Στα ετήσια αποτελέσματα του Ομίλου περιλαμβάνονται επίσης Κέρδη Ευρώ 3,9 εκατ.από την πώληση του Superferry II τον Μάρτιο 2011.

 Η εξέλιξη των αποτελεσμάτων οφείλεται κυρίως στη συνεχώς εντεινόμενη οικονομική κρίση στη χώρα μας με αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη μείωση του μεταφορικού έργου στις αγορές που δραστηριοποιείται ο Ομιλος και στην αλματώδη αύξηση των τιμών των ναυτιλιακών καυσίμων. Το έτος 2011, το κόστος καυσίμων εκπεφρασμένο σε Ευρώ ανά μετρικό τόνο αυξήθηκε κατά 28% σε σύγκριση με το 2010 επιβαρύνοντας σημαντικά τα έξοδα λειτουργίας του Ομίλου, παρά τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων που προήλθε από την μείωση ταχυτήτων και δρομολογίων που προσαρμόσθηκαν ανάλογα με την επικρατούσα μειωμένη ζήτηση.

 Τα οικονομικά στοιχεία του 2011 ως και αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2010 απεικονίζονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και παρουσιάζουν την 31η Δεκεμβρίου 2011, Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ευρώ 406,22 εκατ. (Ευρώ 471,04 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2010) και Πάγια Στοιχεία (πλοία) αξίας Ευρώ 712,93 εκατ. (Ευρώ 738,24 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2010). Στις 31 Δεκεμβρίου 2011, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανέρχονταν σε Ευρώ 8,30 εκατ. (Ευρώ 26,49 εκατ.).

 Στα αποτελέσματα του 2011 περιλαμβάνονται καταβληθέντες χρεωστικοί τόκοι δανείων Ευρώ 11,46 εκατ. έναντι Ευρώ 10,49 εκατ. το προηγούμενο έτος και αποσβέσεις Ευρώ 27,34 εκατ. έναντι Ευρώ 27,01 εκατ. το 2010.

 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

 Την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011, η Attica Group δραστηριοποιήθηκε στην Αδριατική θάλασσα και στην Ελληνική Ακτοπλοΐα με πέντε πλοία Superfast και οκτώ πλοία Blue Star (μέχρι την πώληση του Superferry II και μετά την παραλαβή του Blue Star Delos). Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ελληνικών λιμεναρχείων, η συνολική κίνηση στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας σημείωσε μείωση 10% σε επιβάτες,7% σε Ι.Χ. οχήματα και 9% σε φορτηγά σε συνολικά 19% λιγότερα δρομολόγια το έτος 2010.

 Στις γραμμές αυτές, τα πλοία της Attica Group, Superfast VI, Superfast XI, Superfast I και Superfast II, με 7% λιγότερα δρομολόγια από το 2010, μετέφεραν 550.958 επιβάτες (μείωση 7% έναντι του 2010), 113.191 φορτηγά οχήματα (μείωση 3%) και 128.788 Ι.Χ. οχήματα (μείωση 5%) και κατέκτησαν μερίδια αγοράς 30% στους επιβάτες, 32% στα φορτηγά οχήματα και 27% στα Ι.Χ. οχήματα επί του συνόλου των μεταφερθέντων επιβατών, φορτηγών οχημάτων και Ι.Χ. οχημάτων στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας στην Αδριατική θάλασσα το 2011. Τα μερίδια αγοράς προέρχονται από στοιχεία των Ελληνικών Λιμενικών Αρχών.

 Στις γραμμές εσωτερικού ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε στις θαλάσσιες συνδέσεις Πειραιάς-Κυκλάδες, Πειραιάς-Δωδεκάνησα και Πειραιάς-Ηράκλειο και λόγω της πώλησης του Superferry II δεν δραστηριοποιήθηκε στη σύνδεση Ραφήνα-Κυκλάδες. Εκτελώντας συνολικά 28% λιγότερα δρομολόγια από το 2010, τα πλοία του Ομίλου, Blue Star 1, Blue Star 2, Blue Star Paros, Blue Star Naxos, Blue Star Ithaki, Superferry II (μέχρι τέλη Φεβρουαρίου), Blue Horizon (μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου), Διαγόρας, Blue Star Delos (από τα μέσα Νοεμβρίου) και Superfast XII μετέφεραν 2.988.538 επιβάτες (μείωση 23%) 130.145 φορτηγά οχήματα (μείωση 14%) και 369.442 Ι.Χ. οχήματα (μείωση 31%).

 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ SUPERFASTFERRIESΚΑΙ ΑΝΕΚ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΤΡΑΣ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ-ΑΝΚΟΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 Στις 24 Μαΐου 2011, η Attica A.E. Συμμετοχών και η ΑΝΕΚ Α.Ε. ανακοίνωσαν την υπογραφή συμφωνίας για την εκτέλεση συνδυασμένων δρομολογίων από πλοία των δύο εταιριών στη διεθνή γραμμή Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Ανκόνα και στην ακτοπλοϊκή γραμμή Πειραιάς-Ηράκλειο.

 Με τη νέα συνεργασία η οποία ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου 2011 και είναι τριετούς διάρκειας, επιτυγχάνεται η σημαντική αναβάθμιση της γραμμής Πειραιά-Ηρακλείου με τα υπερσύγχρονα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία Superfast XII και Olympic Champion. Παράλληλα επιτυγχάνεται η αναπροσαρμογή της προσφερόμενης χωρητικότητας στη γραμμή Πάτρας–Ηγουμενίτσας–Ανκόνα ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της γραμμής, με ταυτόχρονη διατήρηση των υψηλών υπηρεσιών που προσφέρονται. Η σύσταση της κοινοπραξίας συνέβαλε θετικά στη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου μέσω οικονομιών κλίμακος.

 ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΥΡΩ 24,4 ΕΚΑΤ.

 Στις 2 Νοεμβρίου 2011, η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της μητρικής εταιρίας Attica Α.Ε. Συμμετοχών ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, με σκοπό την άντληση Ευρώ 24,4 εκατ. με έκδοση νέων μετοχών υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 17 νέες μετοχές για κάθε 40 παλαιές με τιμή διάθεσης Ευρώ 0,30 ανά μετοχή. Στην ίδια Γενική Συνέλευση ενεκρίθη η πρόταση μείωσης της ονομαστικής αξίας από Ευρώ 0,83 σε Ευρώ 0,30 ανά μετοχή. Εναντι της ως άνω αύξησης, η Marfin Investment Group, κύριος μέτοχος της Attica Group, κατέβαλε το ποσό των Ευρώ 7 εκατ. στις 19 Δεκεμβρίου, 2011 και το ποσόν των Ευρώ 6 εκατ. την 21η Φεβρουαρίου, 2012.

 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ–ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ BLUESTARDELOS

 Στις 18 Οκτωβρίου 2011, παρελήφθη από τα ναυπηγεία Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd, Κορέας το νεότευκτο και υπερσύγχρονο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Ro-Pax Blue Star Delos και δρομολογήθηκε στις γραμμές των Κυκλάδων από τα μέσα Νοεμβρίου 2011. Το Blue Star Delos είναι το πρώτο από την παραγγελία δύο πλοίων, υψηλών προδιαγραφών, ολικού μήκους 145,50 μέτρων, ταχύτητος 26 κόμβων και μεταφορικής ικανότητας 2.400 επιβατών και 450 αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως ή 50 φορτηγών οχημάτων και 150 αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως.

 Το συνολικό κόστος ολοκλήρωσης της κατασκευής του Blue Star Delos υπερέβη τα Ευρώ 70 εκατ., εκ των οποίων Ευρώ 32 εκατ. εισεφέρθησαν από Ίδια Κεφάλαια της Attica Group και τα υπόλοιπα από τραπεζικό δανεισμό. Η κατασκευή του δεύτερου πλοίου που θα ονομασθεί Blue Star Patmos αναμένεται να ολοκληρωθεί στο προσεχές διάστημα.

 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΑΝΕΙΣΤΡΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

 Η Εταιρία και οι θυγατρικές της βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τις δανείστριες Τράπεζες για την αναδιάρθρωση των δανείων του Ομίλου με σκοπό την εύρεση της καταλληλότερης δομής πληρωμής των υποχρεώσεων της Εταιρίας και των θυγατρικών της προς τις Τράπεζες, χωρίς να θίγονται τα συμφέροντα της Εταιρίας και των Τραπεζών.

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.