Συμπεράσματα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στην Ελλάδα

Συμπεράσματα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στην Ελλάδα

10
Συμπεράσματα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στην Ελλάδα

Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις μια ειδικής ομάδας («actionteam») της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις εθνικές αρχές με επικεφαλής το γραφείο του Πρωθυπουργού και τους κοινωνικούς εταίρους με σκοπό να συζητηθούν μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων και υποστήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε αυτήν την κατεύθυνση. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, ανακοίνωσε την κοινή αυτή πρωτοβουλία κατά την άτυπη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 30 Ιανουαρίου, απευθύνοντας έκκληση να καταβληθούν  επιπλέον προσπάθειες ώστε να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων, να προληφθεί η απομάκρυνση των νέων από την αγορά εργασίας και να βοηθηθούν οι σκληρά δοκιμαζόμενες ΜΜΕ. Ο Πρόεδρος Barroso πρότεινε συγκεκριμένα τη  διαμόρφωση στοχευμένων προγραμμάτων σε συνεργασία της ΕΕ με τα κράτη μέλη, τα οποία και θα υποβάλει υπό την μορφή έκθεσης με τα πρώτα αποτελέσματα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 1-2 Μαρτίου 2012.

Τα πρώτα συμπεράσματα επικεντρώνουν, κατ’αρχήν, σε λύσεις που θα δώσουν άμεσα και συγκεκριμένα αποτελέσματα μέσω της περαιτέρω ενίσχυσης υφιστάμενων προγραμμάτων, που είναι άμεσα υλοποιήσιμες και δεν απαιτούν καμιά νέα θεσμική τροποποίηση, και που είχαν επιτυχία στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Τέτοια παραδείγματα είναι: υποστηρικτικές υπηρεσίες για νέους, επιχορήγηση εργασίας συνοδευόμενη με αντίστοιχη κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Παράλληλα, αποφασίστηκε ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ όλων των φορέων μέσω ενός κοινού εργαλείου για την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων αυτών και την πληρέστερη ενημέρωση των νέων για τις ευκαιρίες που τους παρέχονται. Επί πλέον, θα υπάρξουν ενδεχομένως νέες προτάσεις δράσεων από την πλευρά των ελληνικών αρχών που απαιτούν είτε την αναπροσαρμογή του ΕΣΠΑ είτε αλλαγές του παρόντος θεσμικού πλαισίου.

Προφανώς οι προτάσεις αυτές συνάδουν με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που έχουν ξεκινήσει στο πλαίσιο του Οικονομικού Προγράμματος της Ελλάδας, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθήσει την ελληνική οικονομία να ανακάμψει.

Εξάλλου, στο πλαίσιο της συνάντησης εργασίας στις Βρυξέλλες του Πρωθυπουργού

κ. Λουκά Παπαδήμου με τον Πρόεδρο της ΕΕ κ. Barroso, αύριο Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου, θα δοθεί η ευκαιρία να συζητηθούν, μεταξύ άλλων, τα πρώτα αυτά συμπεράσματα, καθώς και η επιτάχυνση της απορρόφησης των πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων, όπου υπάρχουν ακόμα σημαντικά ποσά διαθέσιμα.  

Σημειώνεται ότι με ποσοστό 46,6% (Σεπτ. 2011), η Ελλάδα είναι  ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων. Αυτό οφείλεται στο συνδυασμό, αφενός, της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και, αφετέρου, των υφιστάμενων διαρθρωτικών προβλημάτων, τα οποία επιδεινώθηκαν από την κρίση. Η Ελλάδα πάσχει από έλλειψη νέων θέσεων εργασίας και σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ δεξιοτήτων που προσφέρουν οι άνεργοι και αυτών που απαιτεί η αγορά. Η ανεργία των νέων επηρεάζει ιδιαίτερα τις γυναίκες, αλλά και τους κατόχους πανεπιστημιακών τίτλων και σίγουρα όσους εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) – της βασικής κινητήριας δύναμης για την ανάπτυξη και την απασχόληση – είναι σκόπιμο να προταθούν στοχευμένες δράσεις για την ταχεία απορρόφηση των κοινοτικών διαρθρωτικών ταμείων που δεν έχουν ακόμη κατανεμηθεί σε έργα.

Η μέχρι τώρα πορεία χρήσης των πόρων των δύο μεγάλων Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων έχει ως εξής

                                                                        ΕΤΠΑ             ΕΚΤ               

Ποσοστό Ενταγμένων Έργων                                    105%               72%                

Ποσοστό Συμβασιοποιημένων Έργων           67%                 48%

Ποσοστό Δαπανών Έργων                             36%                 23%

 

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.