Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας από Ένοπλους Φρουρούς σε Εμπορικά Πλοία, δεύτερη ανάγνωση του...

Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας από Ένοπλους Φρουρούς σε Εμπορικά Πλοία, δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου

6

Στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης, στη Βουλή ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρήστος Παπουτσής, μίλησε κατά τη διάρκεια της δεύτερης ανάγνωσης, για το νομοσχέδιο «Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας από Ένοπλους Φρουρούς σε Εμπορικά Πλοία». Η πλήρης ομιλία του υπουργού είναι η εξής:

 “Μετά την πρώτη ανάγνωση, με τις παρατηρήσεις των συναδέλφων, όπως επίσης και τις προτάσεις τους, θα καταθέσω μία δήλωση την οποία θα πάρετε όλοι και στην οποία περιλαμβάνονται ορισμένες νομοτεχνικές βελτιώσεις, που κυρίως είναι παραπομπές, αναρίθμηση και ορισμένα θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα. Εγώ θα σταθώ μόνο στην παρουσίαση των προτάσεων που υποβλήθηκαν από τους κυρίους συναδέλφους κατά τη διάρκεια της πρώτης ανάγνωσης.

Πρώτα απ΄ όλα, αποδέχομαι την πρόταση του κ. Δρίτσα να συμμετέχουν στις Επιτροπές Επιτάξεων και Ναυλώσεων εμπορικών πλοίων οι υπάλληλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Κι εδώ προσθέσαμε ως μέλη στις δύο Επιτροπές που προβλέπονται από ένα ανώτερο υπάλληλο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Επίσης, εισάγεται μία μεταβατική διάταξη για τις εκκρεμείς υποθέσεις επιτάξεως πλοίων.

Στη συνέχεια, αποδεχόμενος την πρόταση συναδέλφων, επεκτείνουμε και στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος τη διάταξη που προβλέπει ότι νοσηλεύονται δωρεάν για δύο χρόνια τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, εφόσον αποχωρούν από την υπηρεσία για σοβαρούς λόγους υγείας και δε δικαιούνται σύνταξη.

 

Επίσης, προβλέπεται η ένταξη μικροδαπανών του Λιμενικού Σώματος στον κρατικό προϋπολογισμό ως μηνιαία κατ΄ αποκοπή βοηθήματα ώστε να διεκπεραιώνεται πιο γρήγορα η καταβολή τους. Σημειώνω ότι αυτές οι δαπάνες είναι ήδη ενταγμένες στον προϋπολογισμό.

Επιπλέον, προστίθεται μία εξουσιοδοτική διάταξη, που προβλέπει την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο θα ρυθμίζει τα θέματα μόνιμης διαθεσιμότητας των στελεχών του Λιμενικού Σώματος της Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στη συνέχεια, για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας και σχετικά με τη ρύθμιση της ασφάλισης των ιατρών και μηχανικών, που κατατάσσονται απευθείας στο Ελληνικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή καθώς και το Πυροσβεστικό Σώμα, προσθέτουμε δύο μήνες προθεσμία προκειμένου να επιλέξουν σε ποιο ταμείο επιθυμούν να ασφαλίζονται.

Επίσης, προσθέτουμε την πρόβλεψη για τους Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος με την οποία θα τηρείται η αρχαιότητα για την κάλυψη των θέσεων. Προσθέτουμε επίσης μία εξουσιοδοτική διάταξη για τους Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, την πρόβλεψη με υπουργική απόφαση ποσόστωσης αναλυτικότατα για τους ήδη υπηρετούντες.

Προστίθεται επίσης μία διάταξη με την οποία διευρύνεται ο κύκλος προσώπων που μπορούν να οριστούν ως Προϊστάμενοι στο Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας.

Πρέπει εδώ να σας ενημερώσω ότι από το Μάρτιο του 2011 που ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος με πρωτοβουλία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ξεκίνησε αμέσως η προσπάθεια για την στελέχωση αυτού του γραφείου, έγινε η δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το αποτέλεσμα δεν απέδωσε, δηλαδή δεν ήταν γόνιμη η διαδικασία καθόλου κι αυτό κυρίως διότι οι επίτιμοι Αρεοπαγίτες που προβλέπονται από το νόμο δεν έδειξαν κάποιο ενδιαφέρον.

Έτσι, με την τροποποίηση την οποία σήμερα προτείνουμε ορίζουμε ότι στη θέση αυτή μπορούν να μπουν γενικά επίτιμοι Δικαστικοί Λειτουργοί ή συνταξιούχοι Σύμβουλοι Επικρατείας ή του Νομικού Συμβουλίου του κράτους ή διατελέσαντες Συνήγοροι του Πολίτη ή βοηθοί Συνηγόρου του Πολίτη, ή γενικοί Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και Πρέσβεις επί τιμή, ελπίζοντας ότι από τη διεύρυνση αυτή την οποία επιχειρούμε θα προκύψουν κατάλληλες υποψηφιότητες για τη θέση αυτή.

Επιπλέον προστίθεται μία διάταξη με την οποία επιφέρουμε τροποποίηση του άρθρου 14 παράγραφος 2 του Προεδρικού Διατάγματος 114/2010. Στο Προεδρικό Διάταγμα προβλέπεται για αιτήσεις ασύλου που εκκρεμούν στο β΄ βαθμό, δηλαδή ενώπιον της Αρχής Προσφυγών, σε περίπτωση που ο αιτών δεν έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει στο ειδικό βιβλίο αιτήσαντος ασύλου ότι υφίσταται σιωπηρή ανάκληση.

Τη σιωπηρή ανάκληση τη διαπιστώνει η αρμόδια Επιτροπή. Ωστόσο από την εξέταση των εκκρεμουσών αιτήσεων έχει ανακύψει ένας πολύ μεγάλος αριθμός, περίπου 17 χιλιάδες τέτοιων περιπτώσεων, αλλοδαποί δηλαδή οι οποίοι εδώ και δύο χρόνια δεν έχουν προβεί σε ανανέωση των ειδικών δελτίων.

Όπως αντιλαμβάνεστε είναι τεράστιο το διοικητικό βάρος να περάσουν οι προσφυγές αυτές από τις αρμόδιες Επιτροπές, μόνο και μόνο για να διαπιστωθεί η σιωπηρή ανάκλησή τους. Γι΄ αυτό με την προτεινόμενη ρύθμιση αυτές οι υποθέσεις θα τεθούν στο αρχείο. Εξυπακούεται βέβαια ότι αν ο αλλοδαπός επανεμφανιστεί και ζητήσει τη συνέχιση της εξέτασης της προσφυγής του, αυτό θα γίνει κανονικά.

Δεν εμφανίζεται κανένας πάντως και στην πραγματικότητα απλώς είναι τυπική η ρύθμιση την οποία κάνουμε. Αφού δεν εμφανίζονται δύο και πλέον χρόνια. Αλλά μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να μπουν στο αρχείο, παραμένουν κι είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε υπαλλήλους του δημοσίου να δημιουργήσουμε Επιτροπές για να εξετάσουν τις 17 χιλιάδες αιτήσεις. Το θεωρώ ότι είναι άδικο και για τη Διοίκηση και για το Ελληνικό Κράτος να κάτσει να ασχολείται με 17 χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι εδώ και δύο χρόνια δεν ενδιαφέρονται. Λοιπόν τυπικά κλείνουμε το θέμα.

Δυστυχώς αυτό πληρώνει το Ελληνικό Κράτος και το πληρώνουμε όλοι μας, επί σειρά ετών, πάνω από μία δεκαετία ουδείς ασχολήθηκε με το θέμα του ασύλου, ουδείς. Στην πραγματικότητα κοροϊδεύαμε τον κόσμο, αυτούς που είχαν δικαίωμα ασύλου και ανεχόμασταν τη μεγάλη πλειοψηφία που δεν είχαν δικαίωμα ασύλου. Αυτοί χρησιμοποιούν το άσυλο, ενώ στην πραγματικότητα είναι οικονομικοί μετανάστες. Αυτό προσπαθούμε να διορθώσουμε.

 

Όσον αφορά τη ρύθμιση που με παρακάλεσε η συνάδελφος η κα Διαμαντοπούλου να φέρω, αφορά το Υπουργείο Παιδείας που σχετίζεται με τις διευκολύνσεις μαθητών των εσπερινών λυκείων.

 

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μεταβατικές διατάξεις σχετικά με την εισαγωγή των μαθητών του εσπερινού λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, η προϋπόθεση να έχουν φοιτήσει οι μαθητές τουλάχιστον δύο έτη στο εσπερινό λύκειο για να γίνουν δεκτοί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα ισχύει από την επόμενη σχολική χρονιά, καθώς σύμφωνα και με έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη θα ήταν αιφνιδιαστική η διάταξη αυτή αν ίσχυε από τη φετινή χρονιά και θα αδικούσαμε πολλά παιδιά τα οποία έχουν αυτό το στόχο.

Επίσης η κατ΄ εξαίρεσιν εισαγωγή αποφοίτων λυκείων σε ποσοστό 10% στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα ισχύσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, ώστε και εδώ να μην υπάρχει αιφνιδιασμός ενόψει της αλλαγής του συστήματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τον σκοπό της διαχρονικά ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων.

 

Ακόμη, όσον αφορά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έχουμε και μία εναρμόνιση με τις διατάξεις που αφορούν τη χρήση των αστυνομικών σκύλων από την Ελληνική Αστυνομία, όπου την ίδια διάταξη την εφαρμόζουμε και στους αστυνομικούς σκύλους του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

Όσον αφορά τις βαθμολογικές προαγωγές των αστυνομικών, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα δίκαιο αίτημα που έθεσαν οι Ομοσπονδίες, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ κ. Καρύδης κατά την προηγούμενη συνεδρίαση , και αντιλαμβάνομαι ότι το θέμα έχει την υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας και δεν έχω καμία απολύτως αντίρρηση να το κάνουμε δεκτό.

Όμως, όσον αφορά τη δική μου αρμοδιότητα μπορώ να εισηγηθώ την αλλαγή του βαθμολογίου, διότι η πρόταση αφορά βαθμολόγιο. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Ωστόσο, θα έχει οικονομικές επιπτώσεις στο μέλλον και γι΄ αυτό το λόγο είμαστε υποχρεωμένοι να ζητήσουμε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου.

Γι΄ αυτό το λόγο εάν εσείς συμφωνείτε μπορούμε να ετοιμάσουμε την τροπολογία, να τη στείλουμε στο Γενικό Λογιστήριο και να την ψηφίσουμε εφόσον υπάρχει συμφωνία.

Επαναλαμβάνω ότι επί της αρχής είμαι θετικός, ωστόσο χρειάζεται και η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, διότι υπάρχουν κάποιες προσεγγίσεις ότι στοιχίζει περίπου 7 εκατομμύρια.

Και θέλω εδώ να σας πω ότι με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που ψηφίζουμε την Τρίτη από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κόβονται τέσσερα εκατομμύρια. Άμα κόβουμε 4 και δίνουμε 7 για μία ρύθμιση που κάνουμε εμείς, νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα. Παρόλα αυτά όμως εγώ δέχομαι να το στείλουμε στο Γενικό Λογιστήριο και να το εξετάσουμε μετά.

Ωστόσο, ενδεχομένως να έχετε δίκιο κύριοι συνάδελφοι ότι δεν υπάρχει επιβάρυνση. Γιατί δεν υπάρχει επιβάρυνση όμως; Γιατί έχουν παγώσει οι ωριμάνσεις, εάν δεν είχαν παγώσει οι ωριμάνσεις θα υπήρχε επίπτωση.

Ελπίζω ότι στο μέλλον θα συνεχιστούν οι ωριμάνσεις, εκτός εάν εσείς πιστεύετε ότι θα μείνουν μονίμως παγωμένες. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι επειδή θα υπάρχει αυτό κι επειδή το δημόσιο λογιστικό δεν προϋπολογίζεται στιγμιαία αλλά σε βάθος χρόνου, γι΄ αυτό το λόγο θεωρούμε ότι έχουμε υποχρέωση εκ του Συντάγματος να ζητήσουμε από το Γενικό Λογιστήριο να κάνει την έκθεσή του.

 

Διαφορετικά, όπως είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση, εάν ήταν το μόνο θέμα το βαθμολόγιο, αυτό είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη να εισηγηθεί. Άλλωστε, το έχω έτοιμο, μαζί μου το έχω, αλλά προτιμώ να ακολουθήσουμε την τυπική κανονική διαδικασία, για να μη μας πει κανείς στο μέλλον ότι ξέρετε παραπλανήσατε τη Βουλή και νομοθετήσατε κάτι που δεν μπορεί να υλοποιηθεί

Γι΄ αυτό το λόγο λοιπόν εμείς θα ετοιμάσουμε την τροπολογία κι εάν θέλετε μπορούμε να συμπεριλάβουμε και τη σύμφωνη γνώμη όλων των πολιτικών κομμάτων. Και αν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση από κάποιο άλλο συνάδελφο να το στείλουμε στο Υπουργείο Οικονομικών.

Σχετικά με το άρθρο 5 του Προεδρικού Διατάγματος 113/2008, εφαρμόζεται και για όσους κατετάγησαν στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Αφορά τις περιπτώσεις ορισμένων εισαχθέντων ουσιαστικά στη σχολή, οι οποίοι όμως ασθένησαν τις πρώτες μέρες της εισαγωγής τους, βγήκαν έξω και χάσανε το χρόνο.

Πρόκειται περί μίας αποκατάστασης την οποία αναγνωρίζει το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, αφορά 10 παιδιά τα οποία διαπιστωμένα αρρώστησαν στη διάρκεια των εξετάσεων. Ωστόσο όμως θα ήθελα πριν το καταθέσω να μοιράσουμε τη σχετική αιτιολογική έκθεση , που επεξηγεί την τροπολογία την οποία κάνω στη συμπληρωματική μου δήλωση.

Δεύτερον, κατανοώ τις ευαισθησίες και του κ. Δρίτσα και όσων άλλων συναδέλφων έχουν τοποθετηθεί στο θέμα της άρσης του αυτοφώρου για τους ένστολους και θέλω να σας πω ότι κι εγώ έχω τις ίδιες ανησυχίες. Ωστόσο, τα επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ αυτής της διάταξης είναι συντριπτικά.

Πρώτα απ΄ όλα, αποτελεί οργανωμένη πρακτική από διάφορους χώρους αλλά και από μεμονωμένους πολίτες η υποβολή μηνύσεων κατά ενστόλων που απλώς κάνουν τη δουλειά τους, που είναι η εφαρμογή των νόμων. Εδώ λοιπόν έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο, με προσχηματικές και καταχρηστικές μηνύσεις που το μόνο που παράγουν είναι η γραφειοκρατία στις υπηρεσίες μας αλλά και στη δικαιοσύνη.

Είναι παράλληλα οι εκφοβιστικές πρακτικές που έχουν ως στόχο να εμφανίσουν την απονομή του νόμου ως πράξη εμπάθειας εκ μέρους των οργάνων της Πολιτείας. Αυτό όμως όπως καταλαβαίνετε εκτός του ότι λειτουργεί ανασταλτικά στην άσκηση των καθηκόντων των ενστόλων, στοχεύει στην πρόκληση εντυπώσεων ενώπιον των Δικαστών που δικάζουν τελικά τις υποθέσεις.

Τα ατομικά δικαιώματα χρησιμοποιούνται δηλαδή ως πρόσχημα. Ποιος λέει ότι εδώ εγκαθιδρύεται το ακαταδίωκτο των ενστόλων, από πού προκύπτει αυτό; Από πουθενά και όμως το είδαμε να επαναλαμβάνεται διαρκώς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτές τις μέρες.

Λοιπόν θέλω να το επαναλάβω, για να μη δημιουργούνται εντυπώσεις, σε καμία περίπτωση δεν εισάγουμε το ακαταδίωκτο για τους ενστόλους. Όποιο αδίκημα κι αν λάβει χώρα, ο κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλλει μήνυση και ο κάθε ένστολος θα λογοδοτήσει και ποινικά και πειθαρχικά.

Η μόνη διαφοροποίηση είναι στο ότι δε θα ακολουθείται πλέον η διαδικασία του αυτοφώρου, η δικογραφία όμως συντάσσεται και θα συντάσσεται κανονικά και θα αποστέλλεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα όπως όλες οι δικογραφίες όλων των υπόλοιπων ανθρώπων.

Επιπλέον υπενθυμίζω, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, που κάποιοι έσπευσαν σκοπίμως να δημιουργήσουν, μιλάμε μόνο για τα κατ΄ έγκληση διωκόμενα αδικήματα, δηλαδή για αδικήματα όπως η εξύβριση και η απειλή και μόνο για την περίπτωση κατά την οποίαν οι ένστολοι ενεργούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Στα πιο σοβαρά αδικήματα που διώκονται αυτεπαγγέλτως, καθώς και σε κάθε περίπτωση που ο μηνυόμενος βρίσκεται εκτός υπηρεσίας, η διαδικασία του αυτοφώρου θα ακολουθείται κανονικά, δηλαδή δεν αλλάζει κάτι.

Τρίτον, η ρύθμιση αυτή δεν είναι καινούρια δεν είναι καινοφανής. Υπενθυμίζω δε σε όσους έσπευσαν να μιλήσουν για παραβίαση των δικαιωμάτων, ότι τα ίδια ακριβώς ισχύουν εδώ και πολλά χρόνια σε τρεις άλλες κατηγορίες.

Πρώτα απ΄ όλα, ισχύουν για τους δικαστικούς επιμελητές, οι οποίοι μάλιστα προστατεύονται από το αυτόφωρο για όλα τα αδικήματα και όχι μόνον για τα κατ΄ έγκληση διωκόμενα, για τα οποία κάνουμε τη ρύθμιση μόνο για τους ενστόλους. Ισχύει επίσης στους Αιρετούς Συμβούλους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι οποίοι επίσης προστατεύονται από το αυτόφωρο για όλα τα αδικήματα.

Και τρίτον, ισχύει στους έχοντες την ιδιότητα του διαιτητή ή του αθλητή, κατά τη διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων. Κατά συνέπεια η ρύθμιση αυτή όχι μόνο είναι αναγκαία, αλλά είναι και δίκαιη και απολύτως ευθυγραμμισμένη με ανάλογες διατάξεις που ισχύουν στο σύνολο του νομικού μας συστήματος.

Κύριε Δρίτσα με συγχωρείτε, νομίζω ότι κάπου πρέπει να συνεννοηθούμε, δεν ξέρω ποια είναι η αντίρρησή σας και θέλετε να επιμείνετε στην ίδια αντίληψη, ωστόσο όμως θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η Ελληνική Αστυνομία είναι κρατική υπηρεσία η οποία λειτουργεί στα πλαίσια του Συντάγματος και των Νόμων. Δεν κάνει κάτι διαφορετικό, εφαρμόζει τους νόμους.

Όσον αφορά τώρα το θέμα της παραπομπής του κ. «Αιβαλιώτη», θέλω να σταθώ σε δύο θέματα.

Δεν ξέρω τι ακριβώς είπε η κ. Δαμανάκη. Προφανώς, ως Επίτροπος εκφράζει την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ειρήσθω εν παρόδω είναι υπέρ της αναθεώρησης του Δουβλίνο ΙΙ, αλλά προφανώς διαπίστωσε στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων το κλίμα το οποίο υπάρχει στο Συμβούλιο.

Αυτό όμως επανειλημμένως το έχω περιγράψει κι εγώ στην Ολομέλεια της Βουλής, αλλά κι εδώ στην Επιτροπή, σημειώνοντας ωστόσο ότι από την πρώτη δική μου συμμετοχή πριν ένα χρόνο στο Συμβούλιο Υπουργών, όπου ετέθη το θέμα αυτό της αναθεώρησης του Δουβλίνο ΙΙ, ήμουνα μόνο εγώ και η κα Μάλμστρομ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ζητούσαμε την αναθεώρηση. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, έχει αλλάξει ο συσχετισμός.

Βρισκόμαστε περίπου στις 9 χώρες οι οποίες θέτουν θέμα αναθεώρησης του Δουβλίνο ΙΙ και ως εκ τούτου όλοι αντιλαμβάνονται ότι πλέον υπάρχει θέμα συζήτησης. Κανείς δεν αρνείται πλέον τη συζήτηση, σχεδόν σε κάθε Συμβούλιο έρχεται κι επανέρχεται το θέμα και κάθε φορά υπάρχει και κάποιος άλλος συνάδελφος Υπουργός ο οποίος τοποθετείται υπέρ της αναγκαιότητας αυτής.

Έχω την αίσθηση ότι όσο προχωράει η συζήτηση για μια ενιαία μεταναστευτική πολιτική στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο θα προσεγγίζουμε και σε μία μερική αναθεώρηση του Δουβλίνο ΙΙ κι έτσι εγώ παραμένω αισιόδοξος.

Δεύτερον, όσον αφορά την απορροφητικότητα των πόρων, δεν έχω τα στοιχεία για να σας πω εάν πράγματι ισχύει αυτό για το σύνολο της δραστηριότητας της Ελληνικής Κυβέρνησης και των ελληνικών θεσμών στην απορροφητικότητα των πόρων, έχω να σας πω όμως αυτά τα οποία αφορούν το δικό μας Υπουργείο και κυρίως αυτά τα οποία έχουν εγκριθεί από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων μόλις στις 25 Νοεμβρίου του 2011 και αφορούν το πρόγραμμα της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης.

Εδώ όλα τα έργα προχωρούν και προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς θα έλεγα μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των υπηρεσιών και των νέων υπηρεσιών με την υποστελέχωση η οποία τις χαρακτηρίζει, αλλά κυρίως της Ελληνικής Αστυνομίας που έχει πάρει όλη τη δουλειά πάνω της χωρίς να είναι η αποκλειστική της αρμοδιότητα και προχωράμε.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση συνεργάζεται όπως επίσης και η Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συνεργάζεται πάρα πολύ σοβαρά και νομίζουμε ότι υπάρχει μια πολύ γρήγορη εξέλιξη όσον αφορά στην υλοποίηση των σχεδίων.

Αλλά επαναλαμβάνω μέσα στις δυνατότητες που έχουμε και οι οποίες διαμορφώνονται μέσα από τις άλλες απαγορεύσεις που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού και τις δυνατότητες που έχουμε για την περαιτέρω στελέχωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Και έρχομαι στην παρατήρηση σχετικά με τη φύλαξη των κέντρων πρώτης υποδοχής. Όπως γνωρίζετε ο νόμος προβλέπει ότι την εξωτερική φύλαξη θα μπορούν να την έχουν και  η Αστυνομία και οι ιδιώτες.  Τώρα δίνουμε τη δυνατότητα αυτό να γίνεται και για την εσωτερική φύλαξη.

Διότι αν συνεχιστεί αυτό το μέτρο της περιορισμένης κάλυψης των αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας σε προσωπικό και την ίδια ώρα έχουμε αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων από την Ελληνική Αστυνομία, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα στα επόμενα χρόνια που δε θα μπορούμε να ανταποκριθούμε και στη φύλαξη των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής τα οποία ελπίζουμε να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τότε και στις υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνουμε για τα θέματα των μεταναστών.

Και επιπλέον θέλω να σας δώσω κι ένα νούμερο, γιατί έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές η συζήτησή μας είναι λίγο θεωρητική. Σήμερα που μιλάμε περίπου το 26% της δύναμης της Ελληνικής Αστυνομίας ασχολείται καθημερινά με την υπόθεση αντιμετώπισης παράνομης μετανάστευσης, που είναι τεράστιο νούμερο για μια αστυνομική δύναμη.

Την ίδια στιγμή όμως οι υποχρεώσεις μας είναι δεδομένες προς τη διεθνή κοινότητα, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία σύγχρονων Κέντρων Πρώτης Υποδοχής και Κράτησης Παράνομων Μεταναστών. Κι όχι μόνο είναι δεδομένες αλλά είμαστε και υπό επιτήρηση για τη διαδικασία της υλοποίησης αυτού του σχεδιασμού.

Γι΄ αυτό το λόγο παίρνουμε αυτό το μέτρο, διότι μας λένε κι είναι κεντρικό τους επιχείρημα, αφού σας δίνουμε τη δυνατότητα από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων να πάρετε ιδιώτες φύλακες, γιατί εσείς συνεχίζετε να έχετε Αστυνομικούς και δεν μπορείτε να πάρετε ιδιώτες φύλακες με συνεργασία μη κυβερνητικών οργανώσεων ή άλλων οργανισμών ; Όλη η διαδικασία και όλη η μεταρρύθμιση την οποία πραγματοποιήσαμε στο ζήτημα του ασύλου και στο θέμα της παράνομης μετανάστευσης, ανταποκρινόταν στο αίτημα της διεθνούς κοινότητας για αποστρατικοποίηση των μηχανισμών, αυτό ήταν το αίτημα.

Είναι μάλιστα πολύ διαδεδομένη η πρακτική οι ΜΚΟ να προσλαμβάνουν φύλακες… όπως επίσης και μεταφραστές.

Όμως εμείς εδώ διαμορφώνουμε ένα νομικό πλαίσιο, που δίνει τη δυνατότητα στο κράτος να είναι ευέλικτο και κυρίως να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που έρχονται μπροστά μας. Εγώ δεν ξέρω ποια θα ήταν η δική σας πρόταση αν αύριο για παράδειγμα επέμενε η τρόικα και οι υπόλοιπες δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν τη μετεξέλιξη της σύγχρονης Ελληνικής Διοίκησης ,  να μην υπάρχει αύξηση προσωπικού στην Ελληνική Αστυνομία.

Μέχρι το 2015 που είναι το πρόγραμμα όπως είμαστε σήμερα θα έχουμε μείωση των αστυνομικών δυνάμεων περίπου 30 χιλιάδες, για να είμαι σαφής και για να ξέρουμε τι λέμε. Γι΄ αυτό δημιουργούμε ένα πεδίο, όπου αν χρειαστεί, θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Η προτεραιότητα όμως, είναι σαφώς να έχουν τη φύλαξη οι αστυνομικές δυνάμεις με την «επίβλεψη» που έχει το Ελληνικό Κράτος.

Όσον αφορά την επιφύλαξη για το άρθρο 12, της Νέας Δημοκρατίας, όπως εξήγησα και στην προηγούμενη συνεδρίαση κατά την πρώτη ανάγνωση, η δυνατότητα που δίνει να μπορούν να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους αποστολές στελέχη του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Ακτοφυλακής και κυρίως των Ειδικών Δυνάμεων και των Βατραχανθρώπων, είναι δυνατότητα δεν είναι υποχρέωση κι ούτε μπορούμε να το αποδεχθούμε ως υποχρέωση.

Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι αυτό δεν ευνοεί τις ιδιωτικές εταιρείες, δεν το βλέπουν με καλό μάτι στις ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες επιμένουν εδώ και πάρα πολύ καιρό το πώς θα διαμορφωθεί το πλαίσιο, πως θα δημιουργηθεί η νομική βάση για τους ένοπλους φρουρούς και προετοιμάζονται.

Γιατί όταν θα υπάρχει η δυνατότητα να προσφεύγουν οι πλοιοκτήτες και οι εφοπλιστές στο Ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή στο Λιμενικό Σώμα, με κάποιο τιμολόγιο προφανώς ανταγωνιστικό, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό μειώνει τα περιθώρια κερδών των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζω ότι αυτό το οποίο νομοθετούμε σήμερα δεν είναι η δυνατότητα των ενστόλων να είναι αυτοί που θα παρέχουν τις υπηρεσίες φύλαξης. Δεν είναι αυτό το θέμα μας, το θέμα μας είναι στην πραγματικότητα ότι διαμορφώνουμε μία νέα αγορά παροχής υπηρεσιών.

Και το ερώτημα είναι, σε αυτή την αγορά παροχής υπηρεσιών θα αποκλείσουμε το Ελληνικό Κράτος να παρέχει τέτοιου είδους υπηρεσίες ανταγωνιστικά σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες ,  θα αφήσουμε αυτή την αγορά μόνο στον ιδιωτικό τομέα; Στην πραγματικότητα είναι μία μερική απελευθέρωση και οργάνωση μιας αγοράς.

Λοιπόν, από τη δικιά μου εμπειρία, την πρότερη εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σας λέω ότι είναι απολύτως συμβατό με τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση των αγορών και των υπηρεσιών, γιατί εδώ υπάρχει πλήρης διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, δεν υπάρχει αποκλεισμός και κανείς ποτέ δεν απέκλεισε τον δημόσιο τομέα από τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς.

Λοιπόν πρόκειται περί αγοράς παροχής υπηρεσιών. Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής και επιπλέον αυτοί οι οποίοι θα συμμετέχουν θα ελέγχονται από το ποιο υψηλό επίπεδο ευθύνης, δηλαδή από το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων του Λιμενικού Σώματος. Αυτοί θα εκτιμούν και τον κίνδυνο ο οποίος υπάρχει από την παρουσία τους πάνω στο πλοίο, τον διάπλου που πρόκειται να κάνει, τι πλοίο είναι αυτό κι αν παρέχει όλες τις προϋποθέσεις της Συνθήκης για να μπορούν να συμμετάσχουν στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Και επίσης δεν αντελήφθην καθόλου την κριτική η οποία ασκήθηκε λέγοντας ότι μα είναι δυνατόν να στέλνουμε ενόπλους ενστόλους του Λιμενικού Σώματος, ενώ οι ιδιώτες θα τα κατάφερναν καλύτερα; Και ποιος μας βεβαιώνει ότι οι ιδιώτες θα τα κατάφερναν καλύτερα; Πρώτο ερώτημα.

Δεύτερο ερώτημα, ποιος ιδιώτης θα πάει σε τέτοιου είδους αποστολή, χωρίς να έχει πιστοποιηθεί η δυνατότητά του από το Λιμενικό Σώμα, δηλαδή από τις Ειδικές Δυνάμεις του Λιμενικού ή τους Βατραχανθρώπους οι οποίοι είναι και εξειδικευμένοι;

Και τρίτον, για να μη δημιουργούμε και γενικές εντυπώσεις, θέλω να υπενθυμίσω σε όλους ότι ένα από τα πιο εκπαιδευμένα, τα πιο ισχυρά και αποτελεσματικά Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στη χώρα μας, είναι ακριβώς αυτό για το οποίο ομιλούμε και είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών και της ειδικής εκπαίδευσης.

Όπως σας έλεγα και στην προηγούμενη συνεδρίασή μας απαντώντας στο ερώτημα γιατί δεν προβλέπουμε οι Ειδικές Δυνάμεις του Στρατού να έχουν κι αυτή τη δυνατότητα, θα λέγαμε ότι θεωρητικά θα μπορούσαν να πάνε και αυτοί, όμως ακόμα κι αν πήγαιναν, ακόμα κι αν το προβλέπαμε, πάλι θα έπρεπε να προβλέψουμε την πιστοποίησή τους και την εκπαίδευσή τους από τις Ειδικές Δυνάμεις του Λιμενικού.

Διότι είναι άλλο πράγμα να επιχειρείς στη στεριά, άλλο να επιχειρείς κάτω από το νερό, στη θάλασσα, και άλλο να επιχειρείς πάνω στο πλοίο αντιμετωπίζοντας επιθέσεις και επιχειρήσεις ρεσάλτο. Είναι διαφορετικά πράγματα και διαφορετικοί οι κανόνες οι οποίοι ακολουθούνται.

Γι΄ αυτό λοιπόν το λόγο εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω τη Νέα Δημοκρατία να σκεφτεί ξανά αυτές τις εξηγήσεις τις οποίες δίνουμε, ούτως ή άλλως η διασφάλιση είναι δεδομένη, δεν υπάρχει κανένα ευρωπαϊκό θέμα δεδομένου ότι τα πλοία με ελληνική σημαία είναι ελληνικό έδαφος, κανένα θέμα απολύτως.

Και επιπλέον η νομοθετική πρωτοβουλία η οποία αναπτύσσεται σήμερα γίνεται με απόλυτη συνεργασία τόσο με το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τα οποία με πολλή θέρμη υποστήριξαν ακριβώς αυτή τη ρύθμιση την οποία έφερα στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Τώρα, βεβαίως, στο «καθόλου ένοπλους πάνω στο πλοίο», αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θεωρητικά βεβαίως θα μπορούσε να πει κανείς πολύ ωραία δεν μπορεί να υπάρχουν ένοπλοι πάνω στα πλοία.

Όμως, η σημερινή νομοθεσία θέλω να υπενθυμίσω δίνει τη δυνατότητα όλα τα πλοία να έχουν όπλα. Κι έχουν όπλα τα οποία φυλάσσονται και είναι στη διακριτική ευχέρεια του Πλοιάρχου το πότε εκείνος θα δώσει την εντολή και θα επιτρέψει τη χρήση τους, γιατί αυτός είναι ο Κυβερνήτης, αυτός είναι ο κύριος του πλοίου εκείνη τη στιγμή ο οποίος δίνει τις εντολές και κάνει χρήση της δυνατότητας που του δίνει ο νόμος…

Ακόμα όμως και τώρα οι ένστολοι οι ένοπλοι ή οι ιδιώτες ένοπλοι οι οποίοι θα βρίσκονται απάνω πάλι μετά από εντολή του Πλοιάρχου θα δρουν, εφόσον διαπιστωθεί ο κίνδυνος και όχι μόνο μετά την εντολή του Πλοιάρχου αλλά αφού έχουν ενημερώσει τόσο το δικό τους κέντρο, δηλαδή το δικό μας κέντρο, το κέντρο του Λιμενικού Σώματος, όσο επίσης και το κέντρο της Αταλάντα στην περίπτωση που συνεργάζονται και είναι στην περιοχή ευθύνης του κέντρου της Αταλάντα.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.