Στρέβλωση αγοράς ναυτιλιακών καυσίμων

Στρέβλωση αγοράς ναυτιλιακών καυσίμων

13
Στρέβλωση αγοράς ναυτιλιακών καυσίμων

Σε ανακοίνωση Τύπου προχώρησε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας με αφορμή τις τιμολογιακές αποφάσεις των ΕΛ.ΠΕ. για την αγορά ναυτιλιακών καυσίμων. Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Με έκπληξη και πραγματική αγανάκτηση ο Σύνδεσμός μας καταγγέλλει δια της παρούσης την άνευ προηγουμένου καταχρηστική πρακτική των ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. στην αγορά ναυτιλιακών καυσίμων, η οποία ανακοινώθηκε πρόσφατα στα μέλη μας.

Συγκεκριμένα, τα ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε., μονοπωλιακός προμηθευτής ναυτιλιακών καυσίμων χαμηλού θείου 1% στην Ελλάδα ανακοίνωσαν στις επιμέρους εταιρείες εμπορίας αυτών, οι οποίες με τη σειρά τους ενημέρωσαν σταδιακά τα μέλη μας, για την από μέρους τους υιοθέτηση καταστροφικών εμπορικών και τιμολογιακών αποφάσεων εις βάρος των ναυτιλιακών εταιρειών επιβατηγών πλοίων, κατά τρόπο αυθαίρετο, μονομερή, καταχρηστικό και εν τέλει παράνομο.

Ειδικότερα οι ναυτιλιακές εταιρείες μέλη του Συνδέσμου μας πληροφορήθηκαν για την απόφαση των ΕΛ.ΠΕ μέσω των εταιρειών εμπορίας σχετικά με :

 • Διακοπή διάθεσης καυσίμου straight run και αντικατάστασής του με το χαμηλότερης ποιότητας Cracked.
 • Διακοπή διάθεσης καυσίμου περιεκτικότητας θείου 1,5% που υποχρεωτικά βάσει νομοθεσίας καταναλώνουν τα επιβατηγά πλοία, και αντικατάσταση του με ακριβότερο  καύσιμο  περιεκτικότητας θείου 1%, καθ΄ υπέρβασιν κάθε διεθνούς κανονισμού.
 • Αύξηση στα περιθώρια κέρδους τους (premia) ύψους 40%!

Οι συνέπειες των αποφάσεων αυτών θα οδηγήσουν σε ολοκληρωτική καταστροφή τις εταιρείες επιβατηγού ναυτιλίας, τόσο στην ακτοπλοΐα  όσο και στους διεθνείς πλόες. Είναι γνωστή σε όλους η εξαιρετική κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η επιβατηγός μας ναυτιλία. Ήδη πολλές εταιρείες έχουν διακόψει δρομολόγια, έχουν αποσύρει πλοία και δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Η διεθνής φρενήρης πορεία του πετρελαίου δεν δημιουργεί ψευδαισθήσεις σε κανέναν. Δεν αποδεχόμεθα όμως σε καμία περίπτωση την προσδοκία ορισμένων να εκμεταλλευτούν την κατάσταση αυτή για ίδιο όφελος εις βάρος των εταιρειών μας και εν τέλει του κοινωνικού συνόλου της χώρας μας.

Δια των αποφάσεων που προαναφέρθηκαν, τα ΕΛ.ΠΕ. – για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των οποίων έχουν γίνει επανειλημμένες καταγγελίες και εξ όσων  γνωρίζουμε εκκρεμούν ανοιχτές έρευνες τόσο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας όσο και της Επιτροπής Ανταγωνισμού – όντας μονοπωλιακός προμηθευτής, με δεσπόζουσα θέση στην αγορά επιχειρεί τον στραγγαλισμό της επιβατηγού ναυτιλίας κατά τρόπο αδιαφανή και ύποπτο, τόσο οριζοντίως όσο και καθέτως στη γραμμή παραγωγής και εμπορίας.

Ειδικότερα επισημαίνουμε ότι:

 • Η αντικατάσταση του καυσίμου straight run με το χαμηλότερης ποιότητας Cracked, θα αυξήσει την κατανάλωση καυσίμων από τα πλοία, με αποτέλεσμα την αύξηση του λειτουργικού κόστους.
 • Η διακοπή διάθεσης του παλαιού καυσίμου είναι παντελώς αυθαίρετη, μονομερής, καταχρηστική και εντελώς αδικαιολόγητη, εκμεταλλευόμενη απροκάλυπτα την αντικειμενικά υφιστάμενη σχέση οικονομικής εξάρτησης των ναυτιλιακών εταιρειών από τα ΕΛ.ΠΕ.
 • Τέλος, η πέρα από κάθε φαντασία αύξηση των περιθωρίων κέρδους των ΕΛ.ΠΕ κατά 40% περίπου στις μέρες που διανύουμε, θα έπρεπε από μόνη της να επιφέρει παρέμβασή σας αλλά και γενική κατακραυγή.

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε για τις εκ μέρους σας άμεσες ενέργειες για:

 1. Έλεγχο από τα ΕΛ.ΠΕ και αποσόβηση των ανακοινωθέντων σε εμάς αποφάσεων που περιγράψαμε.
 2. ΄Αμεση ενεργοποίηση των ασφαλιστικών δικλείδων που προβλέπονται από τη νομοθεσία και οι οποίες παραμένουν ανενεργές α) για την κοστολογική διερεύνηση της αγοράς πετρελαιοειδών στην Ελλάδα, β) γνωστοποίηση του τρόπου διαμόρφωσης εργοστασιακών τιμών (ex factory) σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 13 ν.3851/2010, γ) αναλυτικό επιμερισμό των στοιχείων κόστους που περιλαμβάνονται στην προσαύξηση (premium) σύμφωνα με τα όσα έχει ζητήσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού ήδη από το 2008, δ) ενεργοποίηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Παρακολούθησης Αγοράς Πετρελαιοειδών Προϊόντων με συμμετοχή και του φορέα μας.
 3. Επιβολή υποχρεωτικής ανώτατης τιμολόγησης στα ΕΛ.ΠΕ. σαν μέτρο δημοσίου συμφέροντος.
 4. Να υπάρξει άμεση υποχρέωση των ΕΛ.ΠΕ να προσφέρουν και τιμές FOB.
 5. Άμεση εξαίρεση με κοινοποίηση και έγκρισή της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την υποχρέωση χρήσης από τα επιβατηγά πλοία καυσίμου περιεκτικότητας 1,5% λόγω στρέβλωσης της αγοράς και τεχνηέντως δημιουργηθείσης έλλειψης του εν λόγω καυσίμου από τα ΕΛ.ΠΕ. 

Εάν τα παραπάνω δεν λάβουν  χώρα με άμεση εφαρμογή, εκτιμούμε ότι πολλές εταιρείες επιβατηγού ναυτιλίας δεν θα είναι σε θέση από τον επόμενο μήνα να πραγματοποιήσουν δρομολόγια ή θα αναγκαστούν να τα περιορίσουν δραστικά.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας».

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.