Απάντηση του ΟΛΠ για τη διαμαρτυρία του δήμου Πειραιά

Απάντηση του ΟΛΠ για τη διαμαρτυρία του δήμου Πειραιά

1
Απάντηση του ΟΛΠ για τη διαμαρτυρία του δήμου Πειραιά

Απάντηση στην επιστολή του Δημάρχου Πειραιά, Βασίλη Μιχαλολιάκου για τα έργα που εξαγγέλθηκαν για το μεγάλο λιμάνι εξέδωσε η ΟΛΠ ΑΕ. Ειδικότερα η επιστολή αναφέρει:

Ο ΟΛΠ Α.Ε. είναι Ανώνυμη Εταιρία εισηγμένη στο ΧΑΑ, της οποίας τα ετήσια επενδυτικά προγράμματα εγκρίνονται από τους μετόχους της και τα προβλεπόμενα από νόμους θεσμικά όργανα. Όλα τα έργα επομένως του επενδυτικού προγράμματος του ΟΛΠ Α.Ε., όχι μόνο έχουν αποφασισθεί με διαφάνεια από όλα τα πιο πάνω όργανα, αλλά επιπλέον έχουν τεθεί σε ευρεία διαβούλευση με όλους τους φορείς του Πειραιά, συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου Πειραιά. Το σύνολο των έργων έχουν επίσης εγκριθεί και ανακοινωθεί στις 4 Μαρτίου 2010 από Διϋπουργική Επιτροπή υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Θ. Πάγκαλου παρόντων όλων των κοινωνικών εταίρων του Πειραιά, της Αυτοδιοίκησης και της Κεντρικής Διοίκησης.

Ο ΟΛΠ Α.Ε. είναι μία εταιρία μεγάλων μεγεθών: Στα 22 χλμ. των κρηπιδότοιχων του λιμανιού (εκ των οποίων τα 4,6 χλμ. στα όρια του Δήμου Πειραιά) διακινούνται στο κεντρικό λιμάνι 15 εκατ. επιβάτες και 4 εκατ. οχήματα, ενώ στο εμπορικό λιμάνι 600 χιλ. εμπορευματοκιβώτια και 300 χιλ. αυτοκίνητα transit. Από το έτερο δε λιμάνι του ΟΛΠ Α.Ε. στο Πέραμα διακινούνται ετησίως  13 εκατ. επιβάτες και 2,5 εκατ. οχήματα. Το λιμάνι του Πειραιά, είναι εθνικό λιμάνι, το κύριο λιμάνι της Αθήνας και της Αττικής και όχι ένα τοπικού-δημοτικού χαρακτήρα λιμάνι. Εκτείνεται στα όρια 4 Δήμων (Πειραιά, Δραπετσώνας – Κερατσινίου, Περάματος και Σαλαμίνας) και πάντα επιζητά την συνεργασία όλων των κοινωνικών εταίρων και πρωτίστως των δημοτικών αρχών και της Περιφέρειας.

Ειδικά για το έργο του συγκοινωνιακού μέσου σταθερής τροχιάς (monorail) για το οποίο ο κ. Δήμαρχος ισχυρίζεται ότι οι αποφάσεις ελήφθησαν με “διαδικασίες εξπρές”:

   3α.: Το έργο εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία του ΥΠ.ΠΟ και τον “Αθήνα 2004” το 2002 και συμπεριελήφθη στα έργα του τεύχους “Ο Πειραιάς προς το 2004”.

   3β.: Το έργο ανακοινώθηκε στις 10 Ιουλίου 2002 από τον Πρωθυπουργό κ. Κώστα Σημίτη ως σημαντικό έργο, στην αίθουσα  εκδηλώσεων του ΟΛΠ, παρουσία όλων των φορέων του Πειραιά.

 3γ.: Το έργο εντάχθηκε με την 89/29.04.2002 απόφαση του Δ.Σ στο επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΛΠ Α.Ε. 2002-2006.

 3δ.: Το monorail εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.:1/15.07.2002 απόφαση της    Επιτροπής Σχεδιασμού Ανάθεσης Λιμένων (ΕΣΑΛ), στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι 9 Υπουργείων.

 3ε.: Για το monorail συντάχθηκαν μελέτες σκοπιμότητας από ελληνικούς και ξένους μελετητικούς οίκους, (DENCO – HAMBOURG CONSULT) οι οποίοι το επέλεξαν μεταξύ άλλων μέσων, ως το μόνο, το οποίο εξυπηρετεί το λιμάνι, χωρίς να παρεμποδίζεται η λειτουργία του.

3στ.:Το monorail εγκρίθηκε το 2004 με θετική γνωμοδότηση από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

 3ζ.: Για το monorail εκδόθηκε έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων με ΚΥΑ (6829/07.06.2006), την οποία υπογράφουν οι Υπουργοί Γ.Σουφλιάς, Γ.Βουλγαράκης, Μ.Λιάπης και Μ.Κεφαλογιάννης.

3η.: Το έργο της κατασκευής του μέσου σταθερής τροχιάς εγκρίθηκε εκ νέου από το Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε. στις 26.02.2007.

3θ.: Το έργο αυτό συμπεριελήφθη το 2007 στο εταιρικό σχήμα το οποίο συνήφθη μεταξύ Υπερνομαρχίας Αθηνών – Πειραιώς, Νομαρχίας Πειραιώς, ΟΛΠ Α.Ε. και 14 φορέων του Πειραιά (Επιμελητήρια, Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ, Εργατικό Κέντρο, Δήμοι, Εμπορικός Σύλλογος, κ.α.) για την υλοποίηση των ΠΚΣΑ ως πρόταση συγχρηματοδοτούμενου έργου.

3ι.: Η κατασκευή του έργου αυτού παρετάθη λόγω της πρόταξης της κατασκευής του νέου ΣΕΜΠΟ I, αφού το ΣΕΜΠΟ II παραχωρήθηκε στην COSCO και όλοι οι διαθέσιμοι πόροι δεσμεύτηκαν για το έργο αυτό.

3ια.: Το Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε. προκήρυξε για το έργο αυτό (45/01.03.10) διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα των Ευρ. Κοινοτήτων για υποβολή τεχνικών προτάσεων.

3ιβ.: Η Επιτροπή Αξιολόγησης ενέκρινε και το Δ.Σ. επικύρωσε στις 21.07.10 την πρόκριση 6 διεθνών εταιριών για την ανάληψη του έργου.

3ιγ.:Εκπονήθηκε μετά από ανοιχτό διαγωνισμό το 2010 η επικαιροποιημένη τεχνική προμελέτη του έργου, η οποία και εγκρίθηκε από το Δ.Σ

3ιδ.: Στις 31.01.2011 εγκρίθηκε η μελέτη ανάλυσης κόστους-ωφελειών του έργου η οποία συντάχθηκε από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

3ιε.: Εγκρίθηκε ανοιχτή προκήρυξη για την πρόσληψη τεχνικού συμβούλου

       του έργου σύμφωνα με το Ν.3316/05.

3ιστ.:Για το έργο αυτό, μετά από δύο επίσημες διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα γραφεία  του ΟΛΠ Α.Ε., την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ), το Σύμβουλο ΕΣΠΑ, τα συναρμόδια Υπουργεία και την Περιφέρεια Αττικής, καθώς και την πλήρη ωρίμανση του σχετικού φακέλου υπεβλήθη αίτημα για ένταξή του στο ΕΣΠΑ.

3ιζ.:Το έργο έχει ενταχθεί από το ΥΠΕΚΑ και τον ΟΡΣΑ στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής 2021.

Το έργο αυτό κινήθηκε με πλήρη διαφάνεια, ανοιχτούς διεθνείς διαγωνισμούς στα πλαίσια και της κοινοτικής διαδικασίας με θετικές εγκρίσεις όλων των Περιφερειαρχών, Νομαρχών και Δημάρχων από το 2002 και μετά (κ.κ. Σγουρός, Μίχας, Αγραπίδης και Φασούλας κ.α., όπως προκύπτει από τα Πρακτικά του Δ.Σ του ΟΛΠ). Για το μέσο μάλιστα αυτό, στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχει ήδη ζητηθεί η επέκτασή του μέχρι το Πέραμα.

Κανείς δεν θέλει να αντιδικεί με κανέναν ιδιαίτερα σε θέματα έργων διαρθρωτικού ή αναπτυξιακού χαρακτήρα. Υπάρχει όμως ένα πραγματικό γεγονός: Εντός της λιμενικής ζώνης του Κεντρικού Λιμένα, πρέπει να διακινηθούν τα επόμενα χρόνια, 20 εκατ. επιβάτες, 7 εκατ. τροχοφόρα,  5 εκατ. επιβάτες κρουαζιέρας, οι οποίοι διέρχονται από 11 Πύλες εισόδου-εξόδου. Όλοι οι μελετητές διαχρονικά έχουν προτείνει μόνο ένα μέσο, αυτό της υπερυψωμένης σταθερής τροχιάς. Σημειώνεται ότι το μέσο αυτό κινείται αποκλειστικά εντός της λιμενικής ζώνης, γύρω από την οποία δεν υπάρχουν κατοικίες παρά μόνο γραφεία. Πρόκειται δε για ένα σύγχρονο, αισθητικό, αθόρυβο και περιβαλλοντικό μέσο. Το θέμα του ύψους της τροχιάς του δεν αποτελεί πρόβλημα στο λιμάνι, αφού στον ίδιο χώρο πλαγιοδετούν πλοία μέχρι 45 μ. ύψους και υπάρχουν ευκάλυπτοι ύψους  25 μ. Ακόμα και στο εξ΄ 82 σελίδων προεκλογικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του σημερινού Δημάρχου, ουδέν αρνητικό σχόλιο ή θέση αναφέρεται. Στον Δήμαρχο στις 04-01-2011 μετά από αίτημά του δόθηκε προθεσμία για υποβολή πρόσθετων προτάσεων ή παρατηρήσεων επί του αναπτυξιακού προγράμματος, πλην όμως ουδεμία πρόταση υπεβλήθη. Είναι αυτονόητο ότι οποιαδήποτε νέα τεκμηριωμένη μελέτη υποβληθεί από διεθνή οίκο από τον Δήμο θα κατατεθεί στον Τεχνικό Σύμβουλο και θα ληφθεί υπ’ όψη.

Τα αναπτυξιακά έργα του ΟΛΠ Α.Ε. δεν αποτελούν “έργα-μακέτες”. Είναι πλήρως ώριμα για εκτέλεση, μετά από σκληρή μελετητική δουλειά πολλών φορέων (Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζα Αττικής, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τεχνική Υπηρεσία ΟΛΠ, ιδιωτικές νομικές, μελετητικές και τεχνικές εταιρίες, πάντα μετά από διαγωνισμούς), οι οποίοι προετοίμασαν τους σχετικούς φακέλους.

Κανένα έργο “δεν πλήττει την φυσιογνωμία της πόλης”. Όλα τα έργα κατασκευάζονται εντός της λιμενικής ζώνης για τα οποία υπάρχουν αποφάσεις της ΕΣΑΛ και εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων. Αντιθέτως. Το αναπτυξιακό έργο του ΟΛΠ Α.Ε. αξιοποιεί όλα τα εγκαταλελειμμένα από δεκαετίες κτίρια, βιομηχανικά μνημεία, αποθήκες κ.α., τα οποία πλην άλλων υποβαθμίζουν αισθητικά και  την πόλη και το λιμάνι. Για όλα αυτά τα έργα έχουν προκηρυχθεί διαγωνισμοί για σύναψη Συμβάσεων Παραχώρησης.

Η συμμετοχή στην μετοχική σύνθεση του ΟΛΠ Α.Ε. είναι θέμα αποφάσεων των μετόχων του και όχι της Διοίκησης του Οργανισμού. Σήμερα το 26% ανήκει σε ιδιώτες, το 23% στο Ταμείο Αξιοποίησης και το 51% στο Ελληνικό Δημόσιο.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του λιμανιού, ο ΟΛΠ Α.Ε. δημιουργώντας την “Πολιτιστική Ακτή Πειραιά” παραχωρεί για αξιοποίηση περιουσία του και ανοιχτό θαλάσσιο μέτωπο για την πόλη σε μία συνολική έκταση 160 στρ., δημιουργώντας Μουσεία, θεματικά πάρκα, κήπους κ.λ.π. Έργο το οποίο υιοθετήθηκε από την Περιφέρεια και το οποίο αποτελεί την μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Αττικής.

Η χώρα μας διέρχεται μία δύσκολη οικονομική περίοδο. Άλλη οδός ανάκαμψης από αυτήν της αναδιάρθρωσης και της ταχύρρυθμης απορρόφησης άμεσων επενδύσεων δεν υπάρχει. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΟΛΠ Α.Ε. είναι διαχρονικά διαμορφωμένο και δεν επαναδιατυπώνεται ή ανατρέπεται με την ανάληψη των καθηκόντων έκαστης Κυβέρνησης, Διοίκησης ή Δημάρχων. Τα μεγάλα έργα του τόπου δεν ανήκουν σε κόμματα ή παρατάξεις. Ανήκουν στο κράτος και η προώθησή τους δεν μπορεί να υπακούει σε παραταξιακές, κομματικές ή άλλες λογικές σκοπιμοτήτων ή συμφερόντων. Προσέλκυση επενδύσεων δεν γίνεται με ανατροπές ή αθετήσεις διεθνών δεσμεύσεων, ούτε με βραχυχρόνιες λογικές.

Τα έργα του ΟΛΠ Α.Ε. στοχεύουν στην ανάπτυξη της ναυτιλιακής, τουριστικής και λιμενικής βιομηχανίας, με έμφαση ιδιαίτερα στην ενίσχυση της κρουαζιέρας και του εμπορίου. Η ένταξη ώριμων έργων του προγράμματος του ΟΛΠ Α.Ε. στο ΕΣΠΑ αποτελεί για τον Πειραιά, ελπίδα προσέλκυσης νέων επενδύσεων και δημιουργία θέσεων εργασίας. Η απόφαση της Κυβέρνησης και της Περιφέρειας για ένταξη στο ΕΣΠΑ τριών σημαντικών έργων (λιμάνι κρουαζιέρας, μέσο σταθερής τροχιάς, Πολιτιστική Ακτή) του επενδυτικού προγράμματος, ύψους 427 εκ. ευρώ, αποτελεί σε μία γκρίζα περίοδο φωτεινή δέσμη ελπίδας. Καμία αναφορά στο όνομα γενικών θέσεων ή σκοπιμοτήτων δεν πρέπει να εμποδίσει την πρόοδο του τόπου και του Πειραιά. Όπως πολλές φορές έχει τονισθεί Πόλεις και Λιμάνια οφείλουν να συνεργάζονται, για την προώθηση του κοινού καλού και των συμφερόντων του τόπου.

Το έτος 2012 είναι ένα έτος-κλειδί. Ή θα ασκήσουμε αποτελεσματική αναπτυξιακή πολιτική, απορροφώντας κοινοτικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους μέσα από ώριμα έργα ή ενδοσκοπώντας θα χρεοκοπήσουμε. Σε κάθε περίπτωση απαιτούνται καθαρές κουβέντες απ΄ όλους, πριν σηκωθούν και φύγουν και οι ελάχιστοι υποψήφιοι επενδυτές.

 

           

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.