Διαγωνισμός για ανάθεση καθαριότητας

Διαγωνισμός για ανάθεση καθαριότητας

5
Διαγωνισμός για ανάθεση καθαριότητας

Το διοικητικό συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. ενέκρινε την προκήρυξη δημόσιου διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού προϋπολογισμού 5.118.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% για την ανάθεση των εργασιών καθαριότητας για τρία (3) έτη.

Σύμφωνα με την προκήρυξη ο διαγωνισμός προβλέπει ανάδειξη δύο αναδόχων χωριστά για το εμπορικό λιμάνι και χωριστά για το επιβατηγό και όχι ενιαία.

Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε., όπως τόνισε και ο πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος του Οργανισμού, Γιώργος Ανωμερίτης, δίνει ιδιαίτερη σημασία στα θέματα καθαριότητας των χερσαίων χώρων του λιμανιού, αφού με τις παρεμβάσεις του σε περιβαλλοντικά θέματα, κατέκτησε το 2011 και θέλει να διατηρήσει, τον τίτλο του ECOPORT (οικολογικού λιμανιού).

Στο αντικείμενο του έργου συμπεριλαμβάνονται όλοι οι κτιριακοί χώροι (γραφεία, αποθήκες, συνεργεία, αίθουσες εκδηλώσεων), εκθεσιακοί χώροι, επιβατικοί σταθμοί, γκαράζ και πάρκινγκ, χώροι υγιεινής, δρόμοι, πύλες, γέφυρες κ.λ.π.

Σημειωτέον ότι ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. εξυπηρετεί μέσω τρίτων και όλες τις λοιπές ανάγκες καθαριότητας του λιμένος (απόβλητα, λύματα πλοίων, σκουπίδια πλοίων, λάδια πλοίων, καθαρισμό θαλάσσιου νερού κ.λ.π.) με επίσης ανοιχτούς διαγωνισμούς.

Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. ενέκρινε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού «Σποραδικά Έργα βελτίωσης υποδομών Οδοποιΐας», προϋπολογισμού 2.214.000 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος επτά (7) εταιρίες και κοινοπραξίες. Μειοδότης ανεδείχθη η τεχνική εταιρία «Αρχιμήδης Α.Τ.Ε.» με έκπτωση 21,25 %.  

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.