Συμμετοχή ΥΠΤΠ στο Συμβούλιο Υπουργών στις Βρυξέλλες

Συμμετοχή ΥΠΤΠ στο Συμβούλιο Υπουργών στις Βρυξέλλες

7
Συμμετοχή ΥΠΤΠ στο Συμβούλιο Υπουργών στις Βρυξέλλες

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρήστος Παπουτσής, θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης & Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εργασίες του οποίου διεξάγονται στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2011, στις Βρυξέλλες.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων των 27 Ευρωπαίων Υπουργών,  θα βρεθούν θέματα σχετικά με την πολιτική Ασύλου της Ευρώπης, το Σύστημα Διακυβέρνησης Schengen (S.I.S), την  πίεση  που δέχεται η Ε.Ε.  από την παράνομη μετανάστευση, το μηχανισμό επαλήθευσης στα δυτικά Βαλκάνια, καθώς και την  ένταξη Βουλγαρίας και Ρουμανίας  στον ενιαίο χώρο Schengen.