Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ

Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ

7
Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ

Εγκρίθηκε ομόφωνα,σχεδόν, από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο πρώτος Χρηματοδοτικός Κανονισμός για τη στήριξη και την περαιτέρω ανάπτυξη της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης του οποίου εισηγητής είναι ο ευρωβουλευτής ΝΔ, Γιώργος Κουμουτσάκος. Το κείμενο του Κανονισμού που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση αποτελεί προϊόν πολύμηνων και πολύπλοκων διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βασική επιδίωξη του χρηματοδοτικού κανονισμού για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΘΠ) είναι η μεγιστοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης των ωκεανών και των θαλασσών, καθώς και η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής των παράκτιων, νησιωτικών και απόμακρων περιφερειών της ΕΕ, ως αποτέλεσμα της δημιουργίας συνεκτικών και συντονισμένων πολιτικών. Οφέλη από την εφαρμογή της ΟΘΠ μπορούν να έχουν όλα τα παράκτια κράτη-μέλη και τα νησιωτικά  τους εδάφη, καθώς και το σύνολο της Ευρώπης λόγω της προστιθέμενης αξίας που θα προκύψει από τον συντονισμό και τη συνέργεια όλων των τομέων οικονομικής δραστηριότητας που σχετίζονται με τη θάλασσα.

“Η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική είναι μια νέα δυναμική πολιτική της ΕΕ με πολλές προοπτικές και δυνατότητες. Η σημασία της για την χώρα μας είναι περισσότερο από προφανής. Χρειάστηκαν πολύμηνες συζητήσεις πολύπλοκες διαπραγματεύσεις και μεγάλη επιμονή για να επιτευχθεί η σημερινή σχεδόν ομόφωνη έγκριση του Χρηματοδοτικού Κανονισμού που στηρίζει αυτήν την πολιτική για τα επόμενα χρόνια. Θέλω να τονίσω επίσης ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι σε αυτό το νομοθετικό και όχι απλώς πολιτικό-κείμενο καταγράφεται με κρυστάλλινη σαφήνεια η ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας στη συνεργασία της ΕΕ με τις τρίτες χώρες”, δήλωσε ο κ. Κουμουτσάκος μετά την ψηφοφορία.

Αναλυτικότερα, στη συζήτηση που προηγήθηκε, παρουσία της αρμόδιας Επιτρόπου κας Μαρίας Δαμανάκη, από το σύνολο των ευρωβουλευτών που πήραν τον λόγο, εξέφρασαν την ιδιαίτερη ικανοποίησή τους για το αποτέλεσμα της επιτευχθείσας συμφωνίας που α) διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση της χρηματοδότησης των δράσεων της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής με το ποσό των 40 εκατομ. ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια, β) θέτει νέους – με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα – επιχειρησιακούς στόχους και γ) ορίζει σαφείς όρους και προϋποθέσεις για την υλοποίησή τους.

Στην παρέμβασή του ο Έλληνας ευρωβουλευτής ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων με το Συμβούλιο, επετεύχθησαν  οι 3 βασικοί στόχοι που είχαν εξαρχής τεθεί:

Διασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτικών πόρων για την περαιτέρω ανάπτυξη της νέας αυτής ευρωπαϊκής πολιτικής. Πέραν αυτού η Επιτροπή καλείται να συμπεριλάβει την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στις νέες δημοσιονομικές προοπτικές 2014-2021.

Θέσπιση νέων πολιτικών προτεραιοτήτων και επιχειρησιακών στόχων με έμφαση στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της καινοτομίας στους συνυφασμένους με τη θάλασσα τομείς οικονομικής δράσης, όπως ο παράκτιος τουρισμός.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ρητή αναφορά του Κανονισμού στην υποχρέωση κύρωσης και εφαρμογής της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας από τις τρίτες χώρες στο πλαίσιο της διεθνούς διάστασης της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής και της συναφούς συνεργασίας ΕΕ – τρίτων χωρών.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.