Ευκαιρίες από τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τον Τουρισμό

Ευκαιρίες από τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τον Τουρισμό

3
Ευκαιρίες από τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τον Τουρισμό

Με στόχο να παραμείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ο πρώτος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως εγκρίθηκε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον τουρισμό στην Ευρώπη.

Ενόψει της έγκρισης και από την Ολομέλεια, η σημερινή απόφαση αποτελεί σημαντική εξέλιξη καθώς είναι η πρώτη φορά που διατυπώνεται συγκεκριμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό με σαφείς και φιλόδοξους στόχους. Αν και προβλεπόταν στις κοινοτικές πολιτικές, με την Συνθήκη της Λισαβόνας ο τουρισμός καθίσταται συγκεκριμένη αρμοδιότητα της ΕΕ, η οποία μπορεί να ενισχύει και να συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών-μελών.

Με αφορμή την έγκριση της έκθεσης από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, ο ευρωβουλευτής ΝΔ Γιώργος Κουμουτσάκος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Η Έκθεση που υιοθετήθηκε σήμερα από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού αποτελεί πολύ θετικό βήμα για την ενίσχυση του τουρισμού στην Ευρώπη. Επιδίωξη είναι ένας ανταγωνιστικός, σύγχρονος, ποιοτικός, βιώσιμος και προσιτός σε όλους τουρισμός. Η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί από τη χώρα μας, χωρίς τις γνωστές  καθυστερήσεις, ολιγωρίες και δυσλειτουργίες. Η συγκυριακή βελτίωση που προβλέπεται για την τρέχουσα τουριστική περίοδο, δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να αποτελέσει άλλοθι εφησυχασμού. Η αδράνεια είναι ο εχθρός. Είναι η συνταγή για τη διατήρηση των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο ελληνικός τουρισμός.”

Προκειμένου η Ευρώπη να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τις προκλήσεις που δημιουργούνται από τον αυξανόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό και τις συνεχείς αλλαγές στην αγορά ζήτησης στον τομέα του τουρισμού, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν σειρά τροπολογιών με έμφαση:

-Στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού κλάδου στην  Ευρώπη.

-Στην  προαγωγή της ανάπτυξης βιώσιμου, υπεύθυνου και προσανατολισμένου στην ποιότητα τουρισμού.

-Στην παγίωση της εικόνας και της προβολής της Ευρώπης ως συνόλου βιώσιμων και υψηλής ποιότητας προορισμών.

-Στην ένταξη του τουρισμού στις πολιτικές και τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, η ανάγκη για την ενίσχυση της καινοτομίας, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, τη δημιουργία ενός “ευρωπαϊκού σήματος” με σκοπό την προώθηση της Ευρώπης στον κόσμο ως ενιαίο τουριστικό προορισμό, καθώς και τον συντονισμό των διάφορων πολιτικών που έχουν αντίκτυπο στον τουρισμό, όπως οι μεταφορές (εκσυγχρονισμός  των υποδομών, χρήση των περισσότερο βιώσιμων μέσων μεταφοράς, σύνδεση με τους προορισμούς περιορισμένης πρόσβασης, δικαιώματα των επιβατών), η προστασία του καταναλωτή και η εσωτερική αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι εγκρίθηκαν τροπολογίες με τις οποίες δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης, στο θέμα της απλοποίησης των διαδικασιών έκδοσης τουριστικών θεωρήσεων και της δημιουργίας κοινών προξενικών παραγόντων, στην ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (όπως ο αγροτουρισμός, ο θρησκευτικός, ιαματικός, πολιτιστικός, παράκτιος τουρισμός, η ανάπτυξη της κρουαζιέρας), στη σταδιακή εναρμόνιση ενός μειωμένου συντελεστή του ΦΠΑ στον τομέα του τουρισμού.

 

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.