Δανία και Βέλγιο στην πρώτη συμφωνία διασυνοριακής μεταφοράς CO₂

Δανία και Βέλγιο στην πρώτη συμφωνία διασυνοριακής μεταφοράς CO₂

66
Δανία και Βέλγιο στην πρώτη συμφωνία διασυνοριακής μεταφοράς CO₂

Στις 13 Σεπτεμβρίου, η Δανία, η Φλάνδρα και το Βέλγιο υπέγραψαν μια συμφωνία-πλαίσιο, η οποία ανοίγει τον δρόμο για αποτελεσματικότερη συνεργασία σε επίπεδο χωρών σε ό,τι αφορά τη δέσμευση, την αποθήκευση και την αξιοποίηση του διοξειδίου του άνθρακα (CCUS), στο πλαίσιο των προσπαθειών επίτευξης του ευρωπαϊκού στόχου κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC), η αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί βασικό εργαλείο για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, καθώς μπορεί να απαλλάξει την ατμόσφαιρα από ένα μέρος των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, που σε άλλη περίπτωση θα ήταν δύσκολο να περιοριστούν. Δεδομένου όμως ότι δεν έχουν όλες οι χώρες τη δυνατότητα αποθήκευσης CO₂, οι διεθνείς συνεργασίες για τη διασυνοριακή μεταφορά του παίζουν σημαντικό ρόλο για την εξυπηρέτηση του εν λόγω σκοπού.

Ο υπουργός Κλίματος, Ενέργειας και Κοινής Ωφέλειας της Δανίας, Dan Jørgensen, ανέφερε σχετικά με την υπογραφή της συμφωνίας: «Η Δανία και το Βέλγιο πρωτοστατούν στην προσπάθεια δημιουργίας ενός νέου μοντέλου, που θα επιτρέπει τη διασυνοριακή μεταφορά CO₂ με στόχο τη μόνιμη αποθήκευσή του σε γεωλογικούς σχηματισμούς. Η Δανία επιθυμεί έντονα όχι μόνο να υλοποιήσει τον εθνικό της στόχο για την επίτευξη ανθρακικής ουδετερότητας έως το 2050, αλλά και να ανοίξει τον δρόμο για τη διαμόρφωση μιας πιο “πράσινης” Ευρώπης, και με τη συγκεκριμένη συμφωνία πραγματοποιούμε ένα ακόμα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.