Τροποποιήσεις στη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας (MLC)

Τροποποιήσεις στη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας (MLC)

262
Τροποποιήσεις στη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας (MLC)

Στη σκιά της πανδημίας και της μεγάλης ανθρωπιστικής κρίσης των αλλαγών πληρωμάτων, κυβερνήσεις, πλοιοκτήτες και εργατικά σωματεία συμφώνησαν να προβούν σε ορισμένες τροποποιήσεις στη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC 2006), με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής στη θάλασσα.

Σε συνάντηση της τριμερούς επιτροπής του ILO, που έλαβε χώρα μεταξύ 2 και 13 Μαΐου στη Γενεύη, συμφωνήθηκαν οκτώ τροποποιήσεις αναφορικά με την πρόσβαση των ναυτικών σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην ξηρά και την ενίσχυση της πολιτικής που αφορά τον προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό (Personal Protective Equipment ‒ PPE), με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των ναυτικών και κατ’ επέκταση τον περιορισμό των ατυχημάτων.

Νέα έκθεση του ΙLO, η οποία δημοσιεύτηκε πριν από τις διαπραγματεύσεις, σκιαγραφεί την αποτυχία των κυβερνήσεων να ευθυγραμμιστούν με τις απαιτήσεις της MLC. Τετρακόσιες χιλιάδες ναυτικοί επηρεάστηκαν, μην μπορώντας να επαναπατριστούν εν μέσω δρακόντειων περιοριστικών μέτρων.

Η MLC 2006 είναι μια σύμβαση του ILO που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τα δικαιώματα των ναυτικών και να διατηρεί τα ελάχιστα ποιοτικά πρότυπα διαβίωσης και εργασίας. Τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά το 2013 και έχει πλέον επικυρωθεί από περισσότερες από 100 χώρες, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90% του παγκόσμιου στόλου.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.