Η HEMEXPO μέλος της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής πλατφόρμας τεχνολογικής συνεργασίας

Η HEMEXPO μέλος της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής πλατφόρμας τεχνολογικής συνεργασίας

146
Η HEMEXPO μέλος της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής πλατφόρμας τεχνολογικής συνεργασίας

H ΗΕΜΕΧPΟ (Έλληνες Κατασκευαστές Ναυτιλιακού Εξοπλισμού) αποτελούν πλέον μέλος της μεγαλύτερης πλατφόρμας τεχνολογικής συνεργασίας στην Ευρώπη, WATERBORNE TP, για θέματα που αφορούν τη θαλάσσια οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Έλληνες Κατασκευαστές Ναυτιλιακού Εξοπλισμού θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στον διάλογο που έχει ανοίξει μεταξύ των μελών της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής αλυσίδας, για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Μέλη της πλατφόρμας είναι πλοιοκτήτες, νηογνώμονες, ναυπηγεία, κατασκευαστές ναυτιλιακού εξοπλισμού, πάροχοι υποδομών και υπηρεσιών, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών.

Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα έχει σαν σκοπό να διασφαλίζει ότι, ενώ οι εθνικές πολιτικές ποικίλλουν ανάλογα με τις ιδιαίτερες προκλήσεις, θα αναπτύσσονται αποτελεσματικοί μηχανισμοί που θα επιτρέπουν τον κατάλληλο συντονισμό και τη συνεργασία σε επίπεδο έρευνας μεταξύ των σχετικών ενδιαφερομένων σε  Ε.Ε και ΕΟΧ.

Η πρόεδρος της HEMEXPO κα. Ελένη Πολυχρονοπούλου τονίζει: «Η Ευρώπη καταβάλει προσπάθειες να ηγηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, στις προσπάθειες που γίνονται για την ανάπτυξη μιας ευρύτερης ναυτιλιακής  πράσινης οικονομίας.  Η πλατφόρμα WATERBORNE TP, αποτελεί έναν στρατηγικής σημασίας μέσο για την έρευνα και ανάπτυξη λύσεων για την επίτευξη των στόχων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό οι Έλληνες Κατασκευαστές Ναυτιλιακού Εξοπλισμού αποφάσισαν να συμμετέχουν ενεργά, προκειμένου να συνεισφέρουν στην διαμόρφωση της επόμενη μέρας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία ναυτιλιακού εξοπλισμού».

Οι στρατηγικοί στόχοι του WATERBORNE TP είναι οι εξής:

· Καθιέρωση συνεχούς διαλόγου μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και με όσους τομείς σχετίζονται.

· Συμβολή στην ευρύτερη δυνατή συναίνεση σχετικά με την Ε&Α και στην εστίαση των προσπαθειών και των πόρων.

· Ανάπτυξη κοινού μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου οράματος Ε&Α

· Συμβολή στην κατάλληλη κατανομή των απαραίτητων χρηματοδοτικών πόρων (ιδιωτικές/περιφερειακές/εθνικές/ευρωπαϊκές πηγές).

· Συμβολή στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για πράσινες, ανταγωνιστικές και ασφαλείς θαλάσσιες μεταφορές συμπεριλαμβανομένων των τομέων της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Όπως υπογραμμίζει η HEMEXPO μέσω ανακοίνωσής της, μέσα από την συμμετοχή της προσβλέπει στη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα που χρηματοδοτούν την Έρευνα και Ανάπτυξη.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.