Οι «πράσινες» παραγγελίες του 2022

Οι «πράσινες» παραγγελίες του 2022

135
Οι «πράσινες» παραγγελίες του 2022

Η ανάγκη μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ναυτιλίας έχει υπογραμμιστεί ιδιαίτερα τα τελευταία έτη και οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί με επίκεντρο αυτή την κατεύθυνση έχουν αυξηθεί σημαντικά. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσφατη έκθεση του ναυλομεσιτικού οίκου Clarksons εξετάζει το προφίλ των παραγγελιών που έχουν λάβει χώρα εντός του 2022.

Ειδικότερα, τις πρώτες δέκα εβδομάδες του 2022 πραγματοποιήθηκαν παραγγελίες για 81 πλοία κατανάλωσης LNG συνολικής χωρητικότητας σχεδόν 11,7 εκατ. GT, αντιστοιχώντας στο 66% των συνολικών παραγγελιών σε όρους τονάζ. Την ίδια ώρα, το 15% των παραγγελιών σε όρους τονάζ αφορούσε πλοία τα οποία είναι προετοιμασμένα ώστε να μπορούν μελλοντικά να καταναλώνουν αμμωνία ως καύσιμο (22 πλοία συνολικής χωρητικότητας ίσης με 1,8 εκατ. GT), το 4,7% θα καταναλώσει ως καύσιμο μεθανόλη, το 0,9% αιθάνιο ενώ το 0,1% αφορούσε πλοία τα οποία στο μέλλον θα μπορούν να τροφοδοτούνται με υδρογόνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, τα υπό ναυπήγηση πλοία θα είναι ικανά να καταναλώσουν πολλαπλά εναλλακτικά καύσιμα, τάση που συνιστά απόρροια της αβεβαιότητας που επικρατεί αναφορικά με το ποια θα είναι τα ναυτιλιακά καύσιμα που θα επικρατήσουν στο μέλλον.

Το προφίλ των παραγγελιών εντός του 2022 καταδεικνύει ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο σε πλοία που δύνανται να καταναλώσουν εναλλακτικά καύσιμα. Ενδεικτικά, το 2021 παραγγέλθηκαν 448 πλοία που έχουν τη δυνατότητα να καταναλώσουν εναλλακτικά καύσιμα (33,2% του συνολικού τονάζ που παραγγέλθηκε). Το 2020 οι αντίστοιχες παραγγελίες ήταν για 209 πλοία και το 2016 για μόλις 46.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.