Πώς ενδεχόμενη απουσία της Ρωσίας θα αλλάξει τη ρότα των LNGCs

Πώς ενδεχόμενη απουσία της Ρωσίας θα αλλάξει τη ρότα των LNGCs

152
Πώς ενδεχόμενη απουσία της Ρωσίας θα αλλάξει τη ρότα των LNGCs

Η αγορά LNG κατέγραψε ισχυρή μεταβλητότητα το 2021, τάση που επιμένει εντός του 2022, εν μέσω των διαταραχών στην Ανατολική Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό και καθώς οι οικονομίες, και κυρίως εκείνες της ΕΕ, αναζητούν εναλλακτικές πηγές φυσικού αερίου έναντι του ρωσικού, έκθεση της VesselsValue καταδεικνύει ότι ενδεχόμενη απουσία της Ρωσίας από την αγορά LNG δύναται να καλυφθεί από λοιπούς εξαγωγείς.

Ειδικότερα, η Ρωσία καταλαμβάνει δύο θέσεις στην κατάταξη των κορυφαίων είκοσι περιοχών εξαγωγής LNG τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με συνολικό ποσοστό που αγγίζει το 6%. Επί του παρόντος, δεν καταγράφεται κάποια απότομη μεταβολή στις θαλάσσιες εξαγωγές από τις περιοχές αυτές, απόρροια του γεγονότος ότι στην αγορά LNG υπερτερούν τα συμβόλαια μεγάλης διάρκειας. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή δύναται να αλλάξει εφόσον τα συμβόλαια αυτά φτάσουν στο πέρας τους, με την αγορά ενέργειας να χρειαστεί να καλύψει το κενό των περίπου 2 εκατ. κ.μ. ημερησίως που εξάγονται διά θαλάσσης από τις δύο αυτές περιοχές.

Screenshot 2022-03-11 181853

Παράλληλα, οι θαλάσσιες εξαγωγές LNG από τον Αραβικό Κόλπο βρίσκονται σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2022 και κατά περίπου 2 εκατ. κ.μ. ημερησίως λιγότερο σε σύγκριση με τον μέσο όρο των τελευταίων τριών ετών. Συνεπώς, παρότι η Μέση Ανατολή φαίνεται πως διαθέτει τη δυνατότητα να καλύψει ενδεχόμενη απουσία της Ρωσίας από την παγκόσμια αγορά, μια αύξηση της ημερήσιας παραγωγής της κατά 2 εκατ. κ.μ. απλώς θα οδηγούσε στην επιστροφή της παραγωγής της στα κατά μέσο όρο επίπεδα των τελευταίων τριών ετών.

Screenshot 2022-03-11 181913

Για να αντιμετωπιστούν οι τωρινές εξελίξεις, η VesselsValue υπογραμμίζει ότι πρέπει οι τρεις περιοχές που ακολουθούν τον πρωτοπόρο Αραβικό Κόλπο (Κόλπος του Μεξικού, Νοτιοανατολική Ασία και Δυτική Ακτή Αυστραλίας) να είναι σε θέση να καλύψουν την πτώση της παραγωγής του. Από αυτές, πιο ελπιδοφόρα εναλλακτική φαντάζει εκείνη του Κόλπου του Μεξικού, η οποία είναι σχετικά καινούργια στην αγορά. Εφόσον επιτύχει μια αύξηση περίπου 3 εκατ. κ.μ. ημερησίως, δύναται να προσφέρει ανακούφιση στην αγορά ενέργειας και να μετριάσει την ανησυχία που επικρατεί, συντελώντας σε μείωση των τιμών.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.