Αυτόνομα πλοία: O DNV εισάγει πρότυπα και πρακτικές για την ασφαλή διαχείριση

Αυτόνομα πλοία: O DNV εισάγει πρότυπα και πρακτικές για την ασφαλή διαχείριση

206
Αυτόνομα πλοία: O DNV εισάγει πρότυπα και πρακτικές για την ασφαλή διαχείριση

Ο νορβηγικός νηογνώμονας DNV εισήγαγε για πρώτη φορά για τον κλάδο της ναυτιλίας πρότυπα για απομακρυσμένο κέντρο ελέγχου πλοίων (RCCO). Αυτά παρέχουν ένα γενικότερο πλαίσιο για την εκπαίδευση, την αξιολόγηση και την πιστοποίηση του προσωπικού που εργάζεται σε απομακρυσμένα κέντρα στη στεριά και υποστηρίζει επιχειρήσεις στη θάλασσα. Το τεχνολογικά εξελιγμένο λογισμικό και η ανάπτυξη της διασυνδεσιμότητας πλοίου και γραφείου οδήγησαν στη δυνατότητα εύρεσης απομακρυσμένων λύσεων και στην ανάπτυξη της αυτονομίας στη ναυτιλία.

H ασφαλής λειτουργία των αυτόνομων πλοίων είναι απαραίτητη για την εισαγωγή τέτοιων τεχνολογιών, ευρέως διαδεδομένων στον ναυτιλιακό κλάδο. Η εξειδίκευση των ατόμων που χειρίζονται αυτές τις τεχνολογίες είναι προς το παρόν αμφισβητούμενη. Οι πρακτικές και τα πρότυπα του νηογνώμονα καλύπτουν αυτό το κενό και εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό στη στεριά είναι έτοιμο και πιστοποιημένο να αναλάβει απομακρυσμένες λειτουργίες έχοντας μεγάλο εύρος εξειδίκευσης. Η πιστοποίηση θα δίνεται έπειτα από εντατική εκπαίδευση και διενέργεια εξετάσεων από έναν αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

Τα πιστοποιητικά θα καλύπτουν ενδελεχώς σημαντικά γνωστικά αντικείμενα, όπως διαχείριση κινδύνου και πόρων, επικοινωνίες του αυτόνομου πλοίου με άλλα εμπλεκόμενα μέρη και διάδραση ανθρώπου-μηχανής απομακρυσμένα. Θα φυλάσσονται σε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων του νηογνώμονα και ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ελέγξει την εγκυρότητά τους. Με στόχο τη διαφύλαξη της διαφάνειας στις διαδικασίες εκπαίδευσης και αξιολόγησης και την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης, τα εκπαιδευτικά κέντρα, τα προγράμματα, οι προσομοιωτές και οι φορείς πιστοποίησης μπορούν, με τη σειρά τους, να λάβουν πιστοποίηση από τον DNV.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.