Ορυκτά VS μηδενικών εκπομπών ναυτιλιακά καύσιμα: Παράγοντας Χ για μια πράσινη ναυτιλία

Ορυκτά VS μηδενικών εκπομπών ναυτιλιακά καύσιμα: Παράγοντας Χ για μια πράσινη ναυτιλία

118
Ορυκτά VS μηδενικών εκπομπών ναυτιλιακά καύσιμα: Παράγοντας Χ για μια πράσινη ναυτιλία

Με νέα ανάλυσή της για λογαριασμό της Getting to Zero Coalition, η University Maritime Advisory Services (UMAS) επιχειρεί να σκιαγραφήσει τις κατάλληλες πολιτικές για τη γεφύρωση του χάσματος της τιμής μεταξύ ορυκτών και μηδενικών εκπομπών καυσίμων για τη ναυτιλία.

Η UMAS αρχικά σημειώνει ότι, προκειμένου η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας να ευθυγραμμίζεται με τη Συμφωνία του Παρισιού για τη διατήρηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας, θα πρέπει έως το 2030 το ποσοστό των μηδενικών εκπομπών ναυτιλιακών καυσίμων να είναι στο 5% τουλάχιστον, ενώ πλοία μηδενικών εκπομπών θα πρέπει να είναι εμπορικά διαθέσιμα και να εκτελούν διεθνείς πλόες. Η ανάλυση επιβεβαιώνει ότι, για την επίτευξη των παραπάνω, είναι αναγκαία η ανάπτυξη σχετικών υποδομών για την παραγωγή, την αποθήκευση, τη διανομή και την προμήθεια των καυσίμων μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος.

Σημαντικό σκόπελο για τα πράσινα σχέδια της ναυτιλίας αποτελεί το γεγονός ότι επί του παρόντος τα ορυκτά καύσιμα παραμένουν διαθέσιμα, φθηνότερα σε σχέση με τα εναλλακτικά και συμβατά με τα υπάρχοντα πλοία και τις μηχανές τους· ως εκ τούτου, η μετάβαση στα πράσινα ναυτιλιακά καύσιμα καθίσταται δύσκολη χωρίς τη θέσπιση νέων πολιτικών και τεχνολογικών καινοτομιών.

Στην ανάλυση σημειώνεται ότι, σε αρκετές χώρες και οικονομικούς κλάδους, αγορακεντρικά μέτρα ή οικονομικά εργαλεία χρησιμοποιούνται από νομοθέτες προκειμένου να εσωτερικευθεί το κόστος της ρύπανσης από οικονομικές δραστηριότητες, να μετριαστούν οι ανισορροπίες της αγοράς και να μειωθεί η διαφορά τιμής μεταξύ ορυκτών και εναλλακτικών καυσίμων. Στη ναυτιλία, τέτοιου είδους μέτρα και πολιτικές, όπως επιδοτήσεις, ταμεία έρευνας και ανάπτυξης ή συνδυασμός αυτών, μπορούν να αξιοποιηθούν προς υποστήριξη της απανθρακοποίησης της ναυτιλίας.

Οι κύριες αγορακεντρικές πολιτικές παρουσιάζονται παρακάτω:

1

Mε βάση το στατιστικό μοντέλο που χρησιμοποιεί η UMAS, στο σενάριο για τη μείωση κατά 50% των εκπομπών GHG από τη ναυτιλία έως το 2050 συγκριτικά με τα επίπεδα του 2008, η τιμή άνθρακα κατά μέσο όρο θα πρέπει να αγγίζει τα $173/τόνο CO2. Για τους στόχους πλήρους απανθρακοποίησης έως το 2050, ο αντίστοιχος αριθμός είναι τα $191/τόνο CO2.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.