Κλάδος κρουαζιέρας: Πλεύση προς ένα βιώσιμο μέλλον

Κλάδος κρουαζιέρας: Πλεύση προς ένα βιώσιμο μέλλον

38
Κλάδος κρουαζιέρας: Πλεύση προς ένα βιώσιμο μέλλον

Η Διεθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA) δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της για τις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες και Πρακτικές του Παγκόσμιου Κλάδου της Κρουαζιέρας, που εκπονήθηκε από την Oxford Economics. Η έκθεση δημοσιεύεται την ώρα που τα μέλη της CLIA εργάζονται προς έναν φιλόδοξο στόχο: να επιδιώξουν κρουαζιέρες με ουδέτερες εκπομπές άνθρακα έως το 2050.

Για πρώτη φορά, η ετήσια έκθεση της CLIA καταγράφει και την πρόκληση που θέτει η ανάγκη για νέα, εναλλακτικά καύσιμα, καθώς και τα βήματα που κάνει ο κλάδος για να υποστηρίξει την πρόοδο σε αυτόν τον τομέα. Συγκεκριμένα, εκτός από το LNG, πάνω από τα τρία τέταρτα του παγκόσμιου στόλου κρουαζιέρας σε χωρητικότητα επιβατών είναι πλέον εξοπλισμένα για χρήση εναλλακτικών καυσίμων.

Οι εναλλακτικές πηγές καυσίμου που αναπτύσσονται περιλαμβάνουν βιοντίζελ, μεθανόλη, αμμωνία, υδρογόνο και ηλεκτρικές μπαταρίες. Η έκθεση σημειώνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μηχανολογικά εμπόδια, αλλά και εμπόδια που αφορούν την προμήθεια εναλλακτικών καυσίμων και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο, τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν για να γίνει η υιοθέτηση τέτοιων καυσίμων σε ευρεία κλίμακα. Ωστόσο, oι συνεχώς αυξανόμενες επενδύσεις σε νέα πλοία διευκολύνουν την έρευνα και την ανάπτυξη αυτών των καυσίμων.

Αξίζει να σημειωθεί πως η CLIA ένωσε τις δυνάμεις της με άλλους ναυτιλιακούς οργανισμούς για να προτείνει τη δημιουργία ενός ταμείου έρευνας και ανάπτυξης στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), με κεφάλαια ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για να επιταχύνει την ανάπτυξη καυσίμων μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τεχνολογιών πρόωσης.

Η έκθεση επισημαίνει ότι οι εταιρείες κρουαζιέρας – μέλη της CLIA συνεχίζουν να σημειώνουν σημαντική πρόοδο σε μια σειρά τομέων:

Ικανότητα παράκτιας ενεργειακής υποστήριξης: Οι εταιρείες κρουαζιέρας συνεχίζουν να πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις ώστε τα κρουαζιερόπλοια να συνδέονται με ηλεκτρική ενέργεια στην ξηρά, επιτρέποντας έτσι την απενεργοποίηση των κινητήρων κατά τον ελλιμενισμό τους.

• Το 82% της νέας χωρητικότητας θα είναι είτε εξοπλισμένα με συστήματα παράκτιας ηλεκτροδότησης ή διαμορφωμένα έτσι ώστε τέτοια συστήματα να προστεθούν στο μέλλον.

• Το 32% της παγκόσμιας χωρητικότητας (αύξηση 3% από το 2020) είναι εξοπλισμένο με συστήματα παράκτιας ηλεκτροδότησης, αξιοποιήσιμα σε 13 λιμάνια παγκοσμίως, όπου αυτή η δυνατότητα παρέχεται σε τουλάχιστον μία θέση πλαγιοδέτησης.

Καύσιμο LNG: Το 52% της νεότευκτης χωρητικότητας θα βασίζεται στο LNG ως καύσιμο για την πρόωσή του, σηματοδοτώντας 3% σε σύγκριση με το 2020.

Συστήματα καθαρισμού καυσαερίων (EGCS): Περισσότερο από το 76% της παγκόσμιας χωρητικότητας κρουαζιερόπλοιων χρησιμοποιεί συστήματα EGCS για να καλύψει ή και να υπερβεί τις απαιτήσεις εκπομπών αερίων του άνθρακα (αύξηση κατά 7% σε σύγκριση με το 2020). Επιπλέον, το 94% των νέων κρουαζιερόπλοιων που δεν κάνουν χρήση LNG θα εγκαταστήσουν συστήματα EGCS, διατηρώντας το ήδη υψηλό επίπεδο τέτοιων επενδύσεων.

Συστήματα Προηγμένης Επεξεργασίας Λυμάτων: Το 100% των νέων κρουαζιερόπλοιων που βρίσκονται στο στάδιο της παραγγελίας θα διαθέτουν συστήματα προηγμένης επεξεργασίας λυμάτων. Ήδη, το 74% της χωρητικότητας του στόλου κρουαζιέρας της CLIA εξυπηρετείται από συστήματα προηγμένης επεξεργασίας λυμάτων (αύξηση 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2020).

Τέλος, οι εταιρείες κρουαζιέρας – μέλη της CLIA έχουν δεσμευτεί για μείωση κατά 40% των εκπομπών άνθρακα στον παγκόσμιο στόλο έως το 2030, σε σύγκριση με τις τιμές του 2008, σύμφωνα με τον στόχο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) για ναυτιλία χωρίς άνθρακα.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.