Βελτίωση στην περιβαλλοντική διαχείριση από πλευράς λιμένων

Βελτίωση στην περιβαλλοντική διαχείριση από πλευράς λιμένων

34
Βελτίωση στην περιβαλλοντική διαχείριση από πλευράς λιμένων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Λιμένων (European Sea Ports Organisation ‒ ΕSPO) παρουσίασε την έκτη κατά σειρά ετήσια περιβαλλοντική έκθεση, η οποία αποτελεί μέρος της σημαίνουσας πρωτοβουλίας EcoPorts του Οργανισμού. Η παρούσα έκδοση βασίζεται σε δεδομένα που συλλέχθηκαν από 99 ευρωπαϊκούς λιμένες από 21 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι συμπλήρωσαν τη μέθοδο αυτοδιάγνωσης (Self-Diagnosis Method ‒ SDM) του EcoPorts. Η μεθοδολογία SDM αποτελεί μια λίστα καλών πρακτικών, η οποία αποτελεί και τη βάση δεδομένων της εν λόγω έκθεσης.

Με την κλιματική αλλαγή και τα περιβαλλοντικά ζητήματα να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας τόσο των λιμένων όσο και των κέντρων χάραξης πολιτικής, η έκθεση του ESPO για το 2021 αναδεικνύεται σε απαραίτητο εργαλείο για την παρακολούθηση της απόδοσης αλλά και για τον εντοπισμό των τομέων όπου παρουσιάζονται προβλήματα. Η έκθεση παρέχει στον ESPO αλλά και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς μια κατατοπιστική εικόνα αναφορικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα τα οποία προσπαθούν να αντιμετωπίσουν οι ευρωπαϊκοί λιμένες, ενώ παράλληλα πληροφορεί για τις προτεραιότητες που έχει θέσει ο ESPO.

Ειδικότερα, στην περιβαλλοντική έκθεση του 2021 διαφαίνονται ορισμένες θετικές τάσεις μεταξύ των βασικών δεικτών. Με βάση το δείγμα της φετινής έρευνας, το οποίο ήταν ελαφρώς μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό του 2020, οι δέκα κορυφαίες περιβαλλοντικές προτεραιότητες των ευρωπαϊκών λιμένων είναι σχεδόν ίδιες με έναν χρόνο πριν. Οι τρεις κορυφαίες προτεραιότητες δε για τα ευρωπαϊκά λιμάνια είναι η ποιότητα του αέρα, η κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή απόδοση.

Επιπροσθέτως, τα ευρήματα της νέας έκθεσης του ESPO καταδεικνύουν σαφή βελτίωση στην περιβαλλοντική διαχείριση από πλευράς των λιμένων, οι οποίοι υιοθετούν πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα περιβαλλοντικά ζητήματα που έχουν θέσει στις προτεραιότητές τους. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, για το 2021, ένας αυξανόμενος αριθμός λιμένων παρείχε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ σχεδόν το 40% των λιμένων είναι πλέον πιστοποιημένοι με το EcoPorts PERS, τη μοναδική εξειδικευμένη πιστοποίηση για τη λιμενική βιομηχανία.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μαζί με τον «Πράσινο Οδηγό» του 2021, η περιβαλλοντική έκθεση του ESPO ενδυναμώνει και στηρίζει τις μακροχρόνιες προσπάθειες των ευρωπαϊκών λιμένων για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων άμεσης προτεραιότητας.

Φωτό: Olga Subach/Unsplash

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.