Πράσινη ναυτιλία: Η πρόοδος και τα επόμενα βήματα

Πράσινη ναυτιλία: Η πρόοδος και τα επόμενα βήματα

306
Πράσινη ναυτιλία: Η πρόοδος και τα επόμενα βήματα

Η προσέγγιση της ναυτιλιακής βιομηχανίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έχει αλλάξει δραστικά τα τελευταία δύο με τρία χρόνια. Οι πλοιοκτήτες έχουν θέσει στόχους απανθρακοποίησης των στόλων τους, πλοία με εναλλακτικά συστήματα πρόωσης παραγγέλνονται και σημαντικές πρωτοβουλίες βρίσκονται στα σκαριά.

Στο πλαίσιο αυτό, το κέντρο έρευνας Maersk Mc-Kinney Moller Center for Zero Carbon Shipping εξέδωσε το «Industry Transition Strategy», στο οποίο παρουσιάζει την πρόοδο της ναυτιλίας στον δρόμο προς την απανθρακοποίηση αλλά και τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν.

Σημειωτέον ότι το Maersk Mc-Kinney Moller Center for Zero Carbon Shipping υποστηρίζεται από τους σημαντικότερους φορείς και εταιρείες της διεθνούς ναυτιλίας. Το εν λόγω κέντρο αποτελεί μη κερδοσκοπικό οργανισμό φιλανθρωπικού χαρακτήρα και ξεκίνησε τη λειτουργία του με δωρεά εκκίνησης $60 εκατ. από το A.P. Moller Foundation. Επιπλέον ιδρυτικοί εταίροι είναι οι εξής: A.P. Moller-Maersk, ABS, Cargill, MAN Energy Solutions, Mitsubishi Heavy Industries, Nippon Yusen Kaisha και Siemens.

Με βάση το μοντέλο που χρησιμοποιείται από το Maersk Mc-Kinney Moller Center for Zero Carbon Shipping και εάν δεν αλλάξει κάτι δραστικά εντός της βιομηχανίας, οι εκπομπές από τον κλάδο θα αυξηθούν κατά 20% έως το 2050. Παράλληλα στο report σημειώνεται ότι, ακόμα και αν όλες οι δεσμεύσεις των πλοιοκτητών επιτευχθούν, μόλις το 22% των θαλάσσιων μεταφορών θα θεωρούνται μηδενικών εκπομπών.

Ακόμη, σημειώνεται ότι η ζήτηση για ενέργεια θα αυξηθεί, καθώς η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των πλοίων δεν θα μπορέσει να αντισταθμίσει την ανάπτυξη της ζήτησης για θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων. Επίσης, εκτιμάται ότι, με χρονικό ορίζοντα το 2050, τα ορυκτά καύσιμα θα συνεχίσουν να υπερτερούν έναντι των εναλλακτικών εάν δεν εφαρμοστεί μια παγκόσμια εισφορά άνθρακα. Άλλωστε, το κόστος παραγωγής των εναλλακτικών καυσίμων είναι επί του παρόντος μεγαλύτερο από αυτό των ορυκτών κατά δύο με οκτώ φορές.

Τι απαιτείται όμως για την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας; Το Maersk Mc-Kinney Moller Center for Zero Carbon Shipping αναγνωρίζει πέντε συνιστώσες, οι οποίες θα πρέπει να ενεργοποιηθούν προς την επίτευξη του στόχου μιας μηδενικών εκπομπών ναυτιλίας έως το 2050:

– Πρόοδος στο μέτωπο των καυσίμων και της ενέργειας.

– Πρόοδος στις τεχνολογίες των πλοίων.

– Ζήτηση και προθυμία των καταναλωτών να πληρώσουν περισσότερο για ναυτιλιακές υπηρεσίες μηδενικών εκπομπών.

– Κινητοποίηση του κλάδου χρηματοδότησης.

– Πολιτική και κανονισμοί.

Εν κατακλείδι, ο στόχος της πλήρους απανθρακοποίησης της ναυτιλίας μπορεί να επιτευχθεί. Ωστόσο, ισχυροί και σαφείς κανονισμοί, ορθή χρήση των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν από μια εισφορά άνθρακα και σημαντική πρόοδος στο μέτωπο των καυσίμων και των τεχνολογιών είναι ζητήματα ζωτικής σημασίας προς την επίτευξη του στόχου.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.