«Νέες τεχνολογίες για μια πιο πράσινη ναυτιλία», το σύνθημα του ΙΜΟ για...

«Νέες τεχνολογίες για μια πιο πράσινη ναυτιλία», το σύνθημα του ΙΜΟ για το 2022

95
«Νέες τεχνολογίες για μια πιο πράσινη ναυτιλία», το σύνθημα του ΙΜΟ για το 2022

Η φράση «Νέες τεχνολογίες για μια πράσινη ναυτιλία» επιλέχθηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) ως κεντρικό σύνθημα για το 2022. Η επιλογή αυτή αντικατοπτρίζει την ανάγκη υποστήριξης της «πράσινης» μετάβασης του ναυτιλιακού κλάδου προς ένα βιώσιμο μέλλον.

Το Συμβούλιο του IMO, που συνεδρίασε για 125η φορά, μεταξύ 28 Ιουνίου και 2 Ιουλίου, ενέκρινε την παραπάνω θεματική έπειτα από πρόταση του Γενικού Γραμματέα του IMO, κ. Kitack Lim.

Ο κ. Lim σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι: «Ο IMO υποστηρίζει ενεργά μια πράσινη μετάβαση για τη ναυτιλία προς ένα βιώσιμο μέλλον, ενώ παράλληλα προβάλλει την καινοτομία στον ναυτιλιακό κλάδο, την έρευνα και την ανάπτυξη καθώς και την παρουσίαση και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών». Ο κ. Lim συμπλήρωσε ότι η υιοθέτηση αυτού του συνθήματος θα παράσχει την ευκαιρία για επικέντρωση στη σημασία ενός βιώσιμου ναυτιλιακού τομέα και στην ανάγκη για ανοικοδόμηση με καλύτερες και πιο πράσινες προϋποθέσεις, την επόμενη μέρα της πανδημίας.

Έχοντας αυτό το σύνθημα ως κεντρική προσέγγιση, σύμφωνα με τον ΙΜΟ, θα επιτραπεί η έρευνα πάνω σε συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με την προώθηση της καινοτομίας χωρίς αποκλεισμούς και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών για την υποστήριξη των αναγκών της πράσινης μετάβασης του ναυτιλιακού τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε αναπτυσσόμενα κράτη και πιο συγκεκριμένα σε αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη (Small Island Developing States ‒ SIDS) και στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (Least Developed Countries ‒ LDCs).

Η θεματική που επέλεξε ο IMO συνδέεται άμεσα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals ‒ SDGs) των Ηνωμένων Εθνών. Πιο συγκεκριμένα, αφορά τους SDG 13 και 14 σχετικά με τη δράση για το κλίμα και την αειφόρο εκμετάλλευση των ωκεανών και των θαλάσσιων πόρων, τον SDG 9 για τη βιομηχανία, την καινοτομία και τις υποδομές καθώς και τον SDG 17, σύμφωνα με τον οποίο τονίζεται η σημασία των συνεργασιών και της εφαρμογής αποφάσεων για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.