Γαλλικό Fund χρηματοδοτεί την ενεργειακή μετάβαση του ναυτιλιακού κλάδου

Γαλλικό Fund χρηματοδοτεί την ενεργειακή μετάβαση του ναυτιλιακού κλάδου

158
Γαλλικό Fund χρηματοδοτεί την ενεργειακή μετάβαση του ναυτιλιακού κλάδου

H γαλλική Eurazeo, μία από τις κορυφαίες επενδυτικές εταιρείες της Ευρώπης, ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός θεματικού ταμείου (Fund) για Βιώσιμες Θαλάσσιες Υποδομές, το οποίο θα χρηματοδοτεί φιλικές προς το περιβάλλον υποδομές και τεχνολογίες στον ναυτιλιακό κλάδο που υποστηρίζουν τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Κατά συνέπεια, το εν λόγω Fund, το οποίο θα ακολουθεί τα χρηματοδοτικά κριτήρια του ESG (για την περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση), θα έχει ως βασική του επιδίωξη τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επίτευξη της ανθρακικής ουδετερότητας έως το 2040.

Με δεδομένο ότι το 90% των παγκόσμιων εμπορευμάτων μεταφέρονται μέσω θαλάσσης, η απανθρακοποίηση του ναυτιλιακού κλάδου αποτελεί σημαντικό στόχο στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το Fund θα χρηματοδοτήσει κατά κύριο λόγο τρεις τύπους υποδομών: πλοία εξοπλισμένα με προηγμένες τεχνολογίες, που εξαλείφουν ή περιορίζουν τις αρνητικές περιβαλλοντικές εξωτερικότητες, καινοτόμο λιμενικό εξοπλισμό καθώς και έργα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, το Fund θα ενισχύσει οικονομικά περίπου πενήντα ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις, που θα υποστηρίξουν τη μετάβαση της θαλάσσιας οικονομίας, προκειμένου η τελευταία να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, σύμφωνα και με τη φιλοδοξία που εκφράζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Πολλοί σημαντικοί επενδυτές, θεσμικοί και μη, έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στο Fund, του οποίου ο στόχος είναι να συγκεντρώσει 300 εκατ. ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη και τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει o ΙΜΟ έως το 2050, το Fund θα συνεισφέρει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και των οξειδίων του θείου (SOx) και των οξειδίων του αζώτου (NOx), τα οποία είναι ιδιαίτερα επιβλαβή για την ποιότητα του αέρα. Οι μειώσεις εκπομπών που επιτυγχάνονται από τις επενδύσεις του Fund θα μετριούνται μέσω ποσοτικών δεικτών. Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί έχει εξεταστεί από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, ενώ η αξιολόγηση των μειώσεων στις εκπομπές θα υπόκειται σε εξωτερικό έλεγχο σε ετήσια βάση.

Φωτό: José de Azpiazu/ Unsplash

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.