«Πονοκέφαλο» στους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής στην Ελλάδα με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου προκαλεί...

«Πονοκέφαλο» στους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής στην Ελλάδα με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου προκαλεί το BREXIT

1381
«Πονοκέφαλο» στους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής στην Ελλάδα με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου προκαλεί το BREXIT

Σε «άγνωστα νερά» φαίνεται πως κατευθύνονται τα σκάφη αναψυχής που βρίσκονται στην Ελλάδα και υψώνουν τη σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν λάβει οι ελληνικές τελωνειακές αρχές από τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων, φαίνεται πως δημιουργούνται διακρίσεις σχετικά με την έκδοση ή μη Δελτίων Κίνησης Αορίστου Ισχύος στα παραπάνω σκάφη.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, στις περιπτώσεις που τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής είναι ταξινομημένα στο όνομα προσώπου εγκατεστημένου εκτός εδάφους της ΕΕ και χρησιμοποιούνται από πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ, αντί του Δελτίου Κίνησης Αορίστου Ισχύος και της ελεύθερης μετακίνησής τους, θα εκδίδεται το Δελτίο Κίνησης ισχύος έως 18 μηνών. Πρακτικά, το αποτέλεσμα είναι πως τα παραπάνω σκάφη αντιμετωπίζονται ως σκάφη τρίτης χώρας, δηλαδή εκείνων που δεν έχει πληρωθεί ο ΦΠΑ σε χώρα της ΕΕ, δημιουργώντας έτσι ένα πλήθος «γραφειοκρατικών» υποχρεώσεων, όπως η δυσκολία της ελεύθερης μετακίνησής τους, π.χ. η ανάγκη της αναφοράς τους στην ακτοφυλακή κατά τον απόπλου, τον κατάπλου και τη μετακίνησή τους.

Ωστόσο, η παραπάνω λογική έρχεται σε αντίθεση με τα άρθρα 41, 47 και 48 του Withdrawal Agreement, όπου ο Union Customs Code θα συνεχίσει να εφαρμόζεται σε αγαθά τα οποία διακινούνταν ελεύθερα εντός της ΕΕ πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου της εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ. Επίσης, η παραπάνω λογική αντιτίθεται με το γεγονός πως, πριν από το Brexit, η μόνη επιλογή ενός φορολογικού υπόχρεου του ΗΒ ήταν η πληρωμή φόρου στο ΗΒ, που ήταν μέλος της ΕΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω:

• Η Ελλάδα δεν συμμορφώνεται με τον Union Customs Code και δημιουργεί διακρίσεις των αγαθών της ΕΕ ανάλογα με την κατοικία του ταξινομημένου προσώπου στο οποίο ανήκει το σκάφος αναψυχής.

• Η μη έκδοση Δελτίων Κίνησης Αορίστου Ισχύος σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής κατοίκων του ΗΒ αποτυγχάνει να αναγνωρίσει το δικαίωμα των παραπάνω σκαφών για τα οποία έχει ήδη πληρωθεί ο ΦΠΑ στο ΗΒ πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Όλα τα παραπάνω φαίνεται πως έχουν προκαλέσει σύγχυση στους κύκλους των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής, με αποτέλεσμα τα σκάφη που υψώνουν τη σημαία του ΗΒ να κατευθύνονται προς την αλλαγή σημαίας σε άλλη χώρα εντός της ΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα, σημαίες όπως η Μάλτα και η Κύπρος, που έχουν παρόμοιο νομοθετικό πλαίσιο με τη σημαία του ΗΒ, φαίνεται να αποτελούν ιδανικές επιλογές.

Μια άλλη εναλλακτική επιλογή θα ήταν η μετακίνηση των ιδιωτικών σκαφών σε μαρίνες του εξωτερικού και ο ελλιμενισμός τους σε μαρίνες των γειτονικών χωρών. Μια τέτοια «πολιτική» επιλογή, όμως, θα είναι οικονομικά επώδυνη για τις τοπικές κοινότητες όπου ελλιμενίζονται τα σκάφη και προσφέρουν θέσεις εργασίας αλλά και τουριστικό συνάλλαγμα σε πολλές παράκτιες περιοχές.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.