Στόχοι Βιώσιμης Ναυτιλίας: H γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών του κλάδου

Στόχοι Βιώσιμης Ναυτιλίας: H γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών του κλάδου

99
Στόχοι Βιώσιμης Ναυτιλίας: H γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών του κλάδου

Τα θέματα βιωσιμότητας έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά στη ναυτιλιακή ατζέντα κατά την τελευταία δεκαετία, με τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) ζητήματα να επηρεάζουν πλέον χρηματοδοτικές αποφάσεις, την ανανέωση του στόλου καθώς και τις ρυθμιστικές αλλαγές σε όλο τον κλάδο. Το 2018, ο ΙΜΟ έθεσε ψηλά τον πήχη, βάζοντας ως στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 του ναυτιλιακού κλάδου κατά 40% έως το 2030 και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 50% έως το 2050, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2008.

Με δεδομένα τα παραπάνω, η εταιρεία Watson Farley & Williams διενήργησε μια έρευνα με σκοπό να καταγράψει τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών (τραπεζιτών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εφοπλιστών, ναυλωτών, διαχειριστριών εταιρειών μεταξύ άλλων) αναφορικά με ζητήματα βιωσιμότητας και διακυβέρνησης στον ναυτιλιακό κλάδο, καθώς και το πώς αυτά αναμένεται να επηρεάσουν τόσο τον τρόπο χρηματοδότησης όσο και την ίδια τη δομή της αγοράς στο άμεσο μέλλον.

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι η μείωση των εκπομπών άνθρακα αποτελεί για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη την κύρια και πιο άμεση πρόκληση του ναυτιλιακού κλάδου, αν και ζητήματα όπως οι εμπορικές εντάσεις, ο Covid-19 και η πρόσβαση σε χρηματοδοτικές πηγές θεωρούνται επίσης σημαντικά. Ένα ακόμα σημαντικό εύρημα αποτελεί το γεγονός ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα φαίνεται να αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στα ζητήματα βιωσιμότητας απ’ ό,τι οι διαχειρίστριες εταιρείες. Ωστόσο, βάσει αποτελεσμάτων, παρά τη δέσμευση των παραδοσιακών τραπεζών που χρηματοδοτούν τη ναυτιλία στους στόχους της βιωσιμότητας, υπάρχει περιορισμένη διάθεση εκ μέρους τους να παράσχουν χρηματοδότηση σε αναβαθμίσεις που προωθούν νέες καθαρές τεχνολογίες. Παρά τις αποκλίνουσες προτεραιότητες μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, πάντως, φαίνεται ότι η προσπάθεια απανθρακοποίησης ευνοεί την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των παικτών της αγοράς.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τα ευρήματα, η ναυτιλιακή βιομηχανία προσβλέπει στην ανάληψη πρωτοβουλιών από μέρους των κυβερνήσεων, αναφορικά με τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες και την έρευνα για εναλλακτικά καύσιμα, καθότι το χρηματοδοτικό ρίσκο της έρευνας, της ανάπτυξης και της εγκατάστασης νέων τεχνολογιών είναι μεγάλο και για τον λόγο αυτόν πολλοί πλοιοκτήτες είναι επιφυλακτικοί να δεσμευτούν τη δεδομένη στιγμή σε πολλές νέες πράσινες τεχνολογίες.

Η ναυτιλία έχει αποδειχθεί ότι είναι μια εξαιρετικά ανθεκτική και προσαρμοστική βιομηχανία στην πάροδο του χρόνου. Έτσι και τώρα, είναι πλέον εδραιωμένη η πεποίθηση στον ναυτιλιακό κλάδο ότι βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας νέας εποχής, η οποία ενδεχομένως επιφυλάσσει σημαντικές αλλαγές στο άμεσο μέλλον, που θα αναμορφώσουν τον κλάδο.

Την έρευνα μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Πηγή: Watson Farley & Williams

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.