Η TECHCROSS επεκτείνεται στον χώρο της αντιμετώπισης της βιορύπανσης

Η TECHCROSS επεκτείνεται στον χώρο της αντιμετώπισης της βιορύπανσης

59
Η TECHCROSS επεκτείνεται στον χώρο της αντιμετώπισης της βιορύπανσης

H TECHCROSS, ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές συστημάτων επεξεργασίας θαλασσίου έρματος στον κόσμο, πρόκειται να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων της καθώς υπέγραψε στα τέλη του περασμένου έτους ένα μνημόνιο συμφωνίας με τέσσερις πελάτες της, συμπεριλαμβανομένων τριών μεγάλων κορεατικών ναυτιλιακών εταιρειών και μιας ναυτιλιακής εταιρείας από την Ιαπωνία. Στα πλαίσια της συμφωνίας, οι εταιρείες θα συνεργαστούν πάνω στην έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών πρόληψης και αφαίρεσης της βιορύπανσης των υφάλων των πλοίων.

Η βιορύπανση αναφέρεται στο φαινόμενο όπου διάφορες ουσίες όπως βακτήρια και υδρόβιοι μικροοργανισμοί συσσωρεύονται στην επιφάνεια μιας τεχνητής δομής η οποία βρίσκεται σε επαφή με υγρό, με αποτέλεσμα τη διάβρωσή της ή τη πρόκληση δυσχέρειας στην κίνηση. Η ανάπτυξη τεχνολογιών για την πρόληψη των βιολογικών εναποθέσεων και συσκευών αφαίρεσης αυτών προσελκύει το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων εταιρειών, ως ένας νέος επιχειρηματικός κλάδος.

Μάλιστα, έπειτα από την υιοθέτηση της Σύμβασης περί Διαχείρισης του Θαλασσίου ‘Ερματος το 2004, ο IMO δημοσίευσε κατά την 62η συνάντηση της MEPC τον Ιούλιο του 2011, Κατευθυντήριες γραμμές ως προς τη διαχείριση και την αφαίρεση της βιορύπανσης, με στόχο τη μείωση της μεταφοράς χωροκατακτητικών και επικίνδυνων ειδών από του οργανισμούς που προσκολλώνται στα πλοία. Η καταστροφή του θαλάσσιου οικοσυστήματος λόγω των επιβλαβών μικροοργανισμών που εμπεριέχονται στο θαλάσσιο έρμα θεωρείται σοβαρό ζήτημα, και η συνάντηση της MEPC αναγνώρισε πως η μεταφορά μικροοργανισμών καθώς και η διατάραξη του οικοσυστήματος από τους οργανισμούς που προσκολλώνται στα πλοία είναι ζητήματα που δεν πρέπει να παραβλέπονται.

Σύμφωνα με έρευνες, εκτιμάται ότι περισσότερο από το 60% των υδρόβιων οργανισμών που εισβάλλουν στην ακτή της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες προέρχονται από οργανισμούς που προσκολλώνται στα κύτη των πλοίων. Ακόμα και κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο το 2016, η ρύπανση των υδάτων στο στάδιο κωπηλασίας που προκλήθηκε από βιορύπανση, ανάγκασε αρκετούς αθλητές να επισκεφθούν νοσοκομεία. Οι βιολογικές εναποθέσεις αναδεικνύονται άρα ως πρόβλημα ακόμα και εκτός της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Τον Φεβρουάριο του 2020, η Υποεπιτροπή του ΙΜΟ για την PPR (Πρόληψη και Αντιμετώπιση Ρύπανσης) στο Λονδίνο συμφώνησε να εφαρμόσει αποτελεσματικές κατευθυντήριες γραμμές για την επίλυση του ζητήματος των βιολογικών εναποθέσεων και να διενεργεί διαρκείς ελέγχους για τη λήψη πρακτικών μέτρων. Αν και η αντιμετώπιση της βιορύπανσης δεν έχει ακόμη θεσμοθετηθεί, οι ειδικοί του κλάδου πιστεύουν ότι πλέον είναι θέμα χρόνου, καθώς οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί αυστηροποιούνται όλο και περισσότερο.

Σήμερα, εφαρμόζονται ορισμένες μέθοδοι για την πρόληψη των βιολογικών εναποθέσεων, αλλά αυτές περιορίζονται σε παθητικές δραστηριότητες, όπως η χρήση αντιρρυπαντικών χρωμάτων για τη μείωση των εναποθέσεων ή ο καθαρισμός του κύτους κατά το δεξαμενισμό του πλοίου. Ωστόσο, το ζήτημα των βιολογικών εναποθέσεων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με ελαφρότητα, καθώς οι προσκολλήσεις στο κύτος προκαλούν αύξηση στη δύναμη τριβής του πλοίου, αυξάνοντας έτσι το κόστος καυσίμου και μειώνοντας τη λειτουργική του αποδοτικότητα.

Ως εκ τούτου, η TECHCROSS βάσει της εμπειρίας της στη βιομηχανία των συστημάτων επεξεργασίας θαλασσίου έρματος , στοχεύει στη θέσπιση κανονισμών σχετικών με τη βιορύπανση και στην καθιέρωσή της ως ηγέτη στον τομέα της πρόληψης και της επεξεργασίας των βιολογικών εναποθέσεων, μέσω ενός μνημονίου συμφωνίας που υπογράφηκε με τέσσερις εταιρείες . Η τεχνολογία κατά της βιορύπανσης που θα διαθέσει στην αγορά η TECHCROSS, στοχεύει στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης λύσης στον χώρο της διαχείρισης των βιολογικών εναποθέσεων, που θα καλύπτει τόσο το κομμάτι της πρόληψης όσο και εκείνο της φροντίδας μετά την αφαίρεση των οργανισμών.

Η TECHCROSS αναπτύσσει μια λύση για την εξάλειψη των βιολογικών εναποθέσων με οικολογική μέθοδο, που μπορεί να εφαρμοστεί είτε όταν το πλοίο βρίσκεται σε δεξαμενή είτε όταν βρίσκεται στο νερό και αφού έχει καθαριστεί από υποβρύχια ρομπότ.

Παράλληλα θα αναπτύξει λύσεις πρόληψης οι οποίες θα καθυστερούν με φυσικό ή χημικό τρόπο τη βιορύπανση σε κρίσιμα σημεία, όπως στην προπέλα και στο πηδάλιο, όπου είναι δύσκολο να πλησιάσει το υποθαλάσσιο ρομπότ. Μέσω της τεχνολογίας κατά της βιορύπανσης, τα πλοία όχι μόνο θα μπορούν να βελτιώσουν την κατανάλωση καυσίμου κατά περίπου 5-10% ή και περισσότερο, αλλά θα μπορούν επίσης να συμβάλουν και στην πολιτική μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που αποτελεί και βασικό στόχο του ΙΜΟ για τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον, η εν λόγω τεχνολογία παρουσιάζει δυνατότητες εφαρμογής όχι μόνο στη ναυτιλία, αλλά και σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, στην κατασκευαστική βιομηχανία και στη βιομηχανία μεταποίησης αλλά και στη γεωργική και την κτηνοτροφική βιομηχανία, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τις προσδοκίες.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.