Εμπορική στρατηγική ΕΕ: Ο σημαίνων ρόλος της ευρωπαϊκής ναυτιλίας

Εμπορική στρατηγική ΕΕ: Ο σημαίνων ρόλος της ευρωπαϊκής ναυτιλίας

80
Εμπορική στρατηγική ΕΕ: Ο σημαίνων ρόλος της ευρωπαϊκής ναυτιλίας

Toν σημαντικό ρόλο που θα διαδραματίσει η ευρωπαϊκή ναυτιλία για την επιτυχία της νέας στρατηγικής της ΕΕ σε θέματα διεθνούς εμπορίου υπογραμμίζει με ανακοίνωσή της η ECSA.

Με την έναρξη του Trade Policy Review της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα, η ΕΕ θέτει νέους στόχους για έναν πιο ενεργό ρόλο σε παγκόσμια κλίμακα.

«Η ναυτιλία αντιπροσωπεύει το 76% του εξωτερικού εμπορίου της EE και ως εκ τούτου η αξία της για την ευρωπαϊκή οικονομία δεν μπορεί να υποτιμηθεί», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Martin Dorsman, Γενικός Γραμματέας της ECSA, και προσθέτει: «Η ναυτιλία χρειάζεται το παγκόσμιο εμπόριο και το παγκόσμιο εμπόριο δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη ναυτιλία».

Είναι δεδομένο ότι, παρά τον δριμύ αντίκτυπο της πανδημίας στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, η ναυτιλία κατάφερε να λειτουργεί απρόσκοπτα και να συμβάλλει στη συνεχή ροή αγαθών ανά τον κόσμο.

«Οι πλοιοκτήτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ελέγχουν το 40% του παγκόσμιου τονάζ. Με την ευρωπαϊκή ναυτιλία να είναι τόσο σημαντική για την επιτυχία της νέας εμπορικής στρατηγικής, η ΕCSA προσβλέπει στο να συνεργαστεί με νομοθέτες για την εφαρμογή της στρατηγικής ενόψει της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του τομέα και, τελικά, της οικονομικής ανάκαμψης της Ευρώπης», τονίζει ο κ. Dorsman.

Στην ανακοίνωσή της η ECSA σημειώνει ότι υποστηρίζει την προτεραιότητα της στρατηγικής αυτής, που είναι η αναμόρφωση του ΠΟΕ, προκειμένου αυτός να παραμείνει το κύριο forum επίλυσης διαφορών και περαιτέρω απελευθέρωσης του εμπορίου. Την ίδια ώρα, η ECSA ενθαρρύνει τα μέλη του ΠΟΕ να συνεχίσουν τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις για τις θαλάσσιες μεταφορικές υπηρεσίες και συμπληρώνει ότι η ναυτιλία θα πρέπει να εκτελεί διάφορες υπηρεσίες χωρίς τοπικούς περιορισμούς και διακρίσεις.

H ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία αναγνωρίζει, τέλος, τις φιλοδοξίες της ΕΕ να συμβάλει στη βιωσιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω των εμπορικών πολιτικών της.