Ρεκόρ κερδοφορίας για τη Nakilat το 2020

Ρεκόρ κερδοφορίας για τη Nakilat το 2020

55
Ρεκόρ κερδοφορίας για τη Nakilat το 2020

Ρεκόρ κερδοφορίας κατέγραψε ο καταριανός όμιλος Nakilat το 2020. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος κατέγραψε κέρδη 1.161 εκατ. QR (περίπου $319 εκατ.), παρουσιάζοντας αύξηση 15,7% συγκριτικά με το οικονομικό έτος 2019, κατά το οποίο τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 1.003 εκατ. QR ($275,5 εκατ.).

Το ΔΣ της Nakilat ενέκρινε τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της, ύψους $0,03/μετοχή. Στην ανακοίνωση του καταριανού ομίλου σημειώνεται ότι, παρά τον σημαντικό αντίκτυπο της πανδημίας τόσο για την παγκόσμια οικονομία όσο και για την αγορά του LNG, η Νakilat επέδειξε ανθεκτικότητα, η οποία αντανακλάται στη λειτουργική και οικονομική απόδοσή της το 2020.