Νavios Maritime Partners: Διανομή μερίσματος στους μετόχους

Νavios Maritime Partners: Διανομή μερίσματος στους μετόχους

401
Νavios Maritime Partners: Διανομή μερίσματος στους μετόχους

Διανομή μερίσματος $0,05/μετοχή για το δ’ τρίμηνο του 2020 ανακοίνωσε την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 η Νavios Maritime Partners.

Το μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εταιρείας στις 12 Φεβρουαρίου 2021.