Παραγωγή ναυτιλιακού μηχανολογικού εξοπλισμού με 3D printing

Παραγωγή ναυτιλιακού μηχανολογικού εξοπλισμού με 3D printing

255
Παραγωγή ναυτιλιακού μηχανολογικού εξοπλισμού με 3D printing

Η ιαπωνική Kawasaki Heavy Industries Ltd. ανακοίνωσε ότι σε ομάδα εταιρικής συνεργασία της Wilhelmsen, στην οποία συμμετέχει η Kawasaki, έχει επιλεγεί από τη Λιμενική Αρχή της Σιγκαπούρης (MPA) για συμμετοχή σε ένα Joint Industry Project (JIP). Το εν λόγω εγχείρημα, του οποίου ηγείται η Wilhelmsen, αποσκοπεί στην κατάδειξη της αξίας των τεχνικών 3D εκτύπωσης για την παραγωγή μηχανικών εξαρτημάτων για τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Πρόκειται για ένα από τα συνολικά έντεκα εγχειρήματα τα οποία έχει επιλέξει η Αρχή της Σιγκαπούρης (MPA) και στα οποία θα προσφέρει οικονομική ενίσχυση ύψους $1,625 εκατ., αξιοποιώντας το κεφάλαιο Maritime Innovation and Technology (MINT) Fund.

Σχετικά με την συνεργασία της Wilhelmsen, σε αυτή συμμετέχουν τόσο κατασκευάστριες εταιρείες θαλάσσιου μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως η Kawasaki, η Wärtsilä και η Hamworthy Pumps, ο νορβηγικός νηογνώμονας DNV GL, καθώς και οι εταιρείες thyssenkrupp, Ivaldi Group και Tytus3D.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας Kawasaki, μέσω του in-house εγχειρήματός της «Business Idea Challenge», ακολουθείται μια νέα προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση ναυτιλιακών ανταλλακτικών πλοίων (digitalizing spare ship parts) και τη χρήση τρισδιάστατων εκτυπωτών σε λιμάνια για την εκτύπωσή τους. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο πρόκειται να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και κατ’ επέκταση να διευρυνθεί η ασφαλής λειτουργία πλοίων. Σύμφωνα με την εταιρεία, παράλληλα με τη μελέτη της συμβατότητας και της καταλληλόλητας 3d printed εξαρτημάτων, η ίδια στοχεύει και στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων.