Η κλιματική αλλαγή επιταχύνει την απώλεια της βιοποικιλότητας

Η κλιματική αλλαγή επιταχύνει την απώλεια της βιοποικιλότητας

186
Η κλιματική αλλαγή επιταχύνει την απώλεια της βιοποικιλότητας

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καρλσρούης (Karlsruher Institut für Technologie) και η ερευνητική ομάδα του, με επικεφαλής την Almut Arneth, θεωρούν πως η επίτευξη πολλών στόχων που αφορούν τη βιοποικιλότητα για το 2020 απειλείται λόγω της κλιματικής αλλαγής. Η επικεφαλής της έρευνας τονίζει πως, παρότι καταγράφεται υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων και περιβαλλοντική ρύπανση, η σχέση βιοποικιλότητας-κλιματικής αλλαγής θα έχει μεγαλύτερο και ισχυρότερο αντίκτυπο στην απώλεια της βιοποικιλότητας μελλοντικά.

Δεκατρείς από τους δεκαεπτά στόχους της αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τη βιοποικιλότητα. Συγκεκριμένα, οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης που άπτονται της βιοποικιλότητας σχετίζονται με την ποικιλότητα των ειδών, τη γενετική ποικιλομορφία τους και τη διαφοροποίηση στα είδη των οικοσυστημάτων. Η «σταθεροποίηση» της βιοποικιλότητας έχει σημαντική αξία, καθώς εμπεριέχεται σε καθημερινές «βιώσιμες» λειτουργίες, όπως είναι για παράδειγμα ο κύκλος του νερού, που συμβάλλουν παράλληλα στη ρύθμιση του κλίματος. Η συνεχιζόμενη μείωση της βιοποικιλότητας θα μας οδηγήσει σε δυσμενείς καταστάσεις, με τον αντίκτυπό της να επεκτείνεται σε οικολογικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα.

Το 2010 ψηφίστηκαν οι στόχοι Aichi για τη βιοποικιλότητα, που θα εφαρμόζονταν έως το 2020. Οι στόχοι, οι οποίοι σχετίζονταν με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας μεταξύ 2010 και 2020, συμφωνήθηκαν από επιστήμονες σε παγκόσμια κλίμακα και εγκρίθηκαν στο 10ο Conference of the Parties of the UN Convention στη Nayota. Διαπιστώθηκε ωστόσο ότι δεν μπορούν να υλοποιηθούν με βάση τα σημερινά δεδομένα. Η κλιματική αλλαγή έχει αρνητικό αντίκτυπο στη διατήρηση και στην εξέλιξη της βιοποικιλότητας του πλανήτη μας.

Οι βλέψεις για τη βιοποικιλότητα πρέπει να αναθεωρηθούν και να αναπροσαρμοστούν στα νέα περιβαλλοντικά δεδομένα, με ορίζοντα εφαρμογής έως το 2030 ή το 2050. Σκοπός της μελέτης είναι η πρόταση για την εφαρμογή νέων μέτρων, που θα στοχεύουν στη μείωση εκπομπών του θερμοκηπίου, με τελικό σκοπό την «αναχαίτιση» της κλιματικής αλλαγής. Η σχέση μεταξύ βιοποικιλότητας και κλιματικής αλλαγής είναι αλληλένδετη. Συνεπώς, βελτιώνοντας την ανθρωπογενή επιρροή στο κλίμα μέσω των εκπομπών του θερμοκηπίου, η βιοποικιλότητα των ειδών θα διατηρηθεί σε καλύτερα επίπεδα.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.