Συγκροτημένες προσπάθειες με στόχο μια καθαρότερη Μεσόγειο Θάλασσα

Συγκροτημένες προσπάθειες με στόχο μια καθαρότερη Μεσόγειο Θάλασσα

54
Συγκροτημένες προσπάθειες με στόχο μια καθαρότερη Μεσόγειο Θάλασσα

Στην κοινή έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (European Environmental Agency ‒ EEA) και του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον στη Μεσόγειο (United Nations Environment Programme’s Mediterranean Action Plan UNEP/MAP) με την ονομασία «Towards a cleaner Mediterranean Sea: a decade of progress», στόχος είναι η αποτύπωση της προόδου που έχει επιτευχθεί για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ακτών της Μεσογείου.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία υποστηρίζεται από την Ένωση για τη Μεσόγειο (Union for the Mediterranean) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020. Επιτακτική ανάγκη για πολλούς κοινωνικούς εταίρους διαφαίνεται ότι είναι η ανάδειξη των ευρημάτων της παραπάνω έκθεσης. Επίσης ζωτικής σημασίας είναι το να δοθούν άμεσες λύσεις για τον μεγάλο όγκο απορριμμάτων που προέρχονται από τα πλοία αλλά και από βιομηχανίες της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά διεθνή ΜΜΕ, που στοχοποιούν τη διεθνή ναυτιλία αλλά και τις βιομηχανικές μονάδες της Μεσογείου.

Οι διαφορετικών ειδών όγκοι λυμάτων από όλες τις κατηγορίες αποβλήτων που παράγονται καθημερινά από βιομηχανικές μονάδες ή και πλοία βρίσκονται, σύμφωνα με ειδικούς, σε μεγάλες πλέον ποσότητες, ιδίως στις νότιες ακτές της Μεσογείου. Η συγκεκριμένη κατάσταση καθιστά τα λύματα και τα απόβλητα δύσκολα επεξεργάσιμα και κοστοβόρα για ανακύκλωση.

Ένα ακόμα ζήτημα που θίγει η έκθεση είναι η διαχείριση των αστικών λυμάτων: αν και οι κάτοικοι σε αστικές περιοχές της Μεσογείου έχουν γενικά πρόσβαση σε οργανωμένα δίκτυα αποχέτευσης, σε πολλές αγροτικές ή ημιαγροτικές περιοχές και περιφέρειες δεν υπάρχει καμία πρόσβαση σε οργανωμένα δίκτυα αποχέτευσης. Μείζον ζήτημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που χρήζει αντιμετώπισης είναι και η διαχείριση των «γκρι υδάτων», δηλαδή η επαναχρησιμοποίηση, η εκμετάλλευση και η αξιοποίηση υδάτων όπως του ποτίσματος, κ.λπ.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι έχουν γίνει προσπάθειες ώστε να εφαρμοστούν πρακτικές κυκλικής διαχείρισης και μεταποίησης, χωρίς όμως επιτυχία, καθώς βασίζονται σε εξαιρετικά δαπανηρές και ενεργοβόρες πρακτικές, δηλαδή σε μη βιώσιμη κατανάλωση πόρων. Η ανάγκη, σύμφωνα με τους παραπάνω φορείς και οργανισμούς, όπως αποτυπώνεται στη συγκεκριμένη έκθεση, για πιο αυστηρή και στοχευμένη εφαρμογή των περιβαλλοντικών μέτρων για μια καθαρότερη Μεσόγειο είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό επίπεδο είναι πλέον επιτακτική.

Φωτό: Foto & Film Air Video pl/Pixabay

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.