ΕΛ.Ι.Ν.Τ. : Οι προτεραιότητες και οι στόχοι του νέου Δ.Σ.

ΕΛ.Ι.Ν.Τ. : Οι προτεραιότητες και οι στόχοι του νέου Δ.Σ.

224
ΕΛ.Ι.Ν.Τ. : Οι προτεραιότητες και οι στόχοι του νέου Δ.Σ.

Το νέο Δ.Σ. του ΕΛ.Ι.Ν.Τ. (Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Tεχνολογίας) που αναδείχθηκε από τις πρόσφατες εκλογές ανέλαβε τον Ιούνιο τα ηνία του Ινστιτούτου που μετρά ήδη 48 χρόνια προσφοράς στη ναυτική τεχνολογία της χώρας μας.

Αποστολή και κύριος σκοπός του ΕΛ.Ι.Ν.Τ. είναι η διευκόλυνση της παραγωγής και ανταλλαγής επιστημονικών γνώσεων και πληροφοριών επί βελτιωμένων μεθόδων, σχεδιασμού, κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας του πλοίου και των εγκαταστάσεων του. Το Ινστιτούτο φιλοδοξεί να αποτελεί το γόνιμο έδαφος για τη σε βάθος διερεύνηση καίριων τεχνολογικών ζητημάτων της Ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας, μέσω της ολόπλευρης και εποικοδομητικής ανταλλαγής τεκμηριωμένων απόψεων.

Συνυφασμένες με την ύπαρξη του Ινστιτούτου είναι επίσης οι παρακάτω δραστηριότητες:

• Η προσφορά εθελοντικών υπηρεσιών προς αρμόδιους κρατικούς και άλλους φορείς με σκοπό τη βελτίωση της τεχνικής νομοθεσίας που αφορά το ελληνικό πλοίο, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως σχετικών κανονισμών ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος.

• Η ανάπτυξη συνεργιών με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αφενός προς τη βελτίωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης στους διάφορους κλάδους της ναυτικής τεχνολογίας και αφετέρου προς εξύψωση της επιστημονικής στάθμης των μελών του.

• Η γενικότερη συμβολή στην αειφόρο τεχνολογική ανάπτυξη στον ναυτιλιακό χώρο.

Το ΕΛΙΝΤ ως θεσμικός φορέας, διοικείται από εκλεγμένους εκπροσώπους της ναυτιλιακής τεχνικής και επιστημονικής κοινότητας. Πέραν του Δ.Σ. και με βάση το Καταστατικό του, συστήνει Επιστημονικές και Συμβουλευτικές Επιτροπές που διαμορφώνου θέσεις και το εκπροσωπούν σε διάφορoυς φορείς.

Το νέο Δ.Σ. έχει θέσει σε προτεραιότητα τη μελέτη των νέων τάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, τις δυνατότητες προσαρμογής της ναυτιλίας στις νέες απαιτήσεις και τα περιθώρια που παρέχει η καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη.

Η διασύνδεση έρευνας και παραγωγής και η ενίσχυση επιχειρήσεων καινοτομίας, παράλληλα με την πραγματοποίηση ουσιαστικών επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού ιστού θα οδηγήσει σε ουσιαστική και βιώσιμη ανάπτυξη.

Το ΕΛ.Ι.Ν.Τ. μπορεί να συνεισφέρει και στους δύο παραπάνω πυλώνες της ανάπτυξης, όπως προκύπτει από τις επιστημονικές και καινοτόμες εργασίες μελών και φίλων του ΕΛ.Ι.Ν.Τ. που παρουσιάζονται στα ετήσια συνέδριά του, καθώς και από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες εταιριών, που διευθύνονται ή απασχολούν μέλη του, στο χώρο των εφαρμογών της ναυτιλίας.

Επιγραμματικά δίδεται προτεραιότητα:

1. Στην προσέλκυση νέων ιδεών και ιδιαίτερα νέων επιστημόνων και τεχνικών, επιβραβεύοντας την έρευνα και τη νεοφυή επιχειρηματικότητα.

2. Στη συνεργασία με επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα για την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών μέσω Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων.

3. Στην υποστήριξη μέ έμπειρους και καταξιωμένους επιστημόνες μέλη του Ινστιτούτου σε προγράμματα εκμάθησης, εξειδίκευσςη και πιστοποίησης τεχνικών που θα υλοποιήουν τα συναρμόδια Υπουργεία Ναυτιλίας, Παιδείας και Ανάπτυξης.

4. Στη διοργάνωση Διεθνών συνεδρίων και τη συμμετοχή του Ινστιτούτου σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς με τεκμηριωμένες θέσεις, όπου αυτό είναι εφικτό.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.