Θαλάσσια μεταφορά σόγιας: Οι προκλήσεις και τα μέτρα πρόληψης

Θαλάσσια μεταφορά σόγιας: Οι προκλήσεις και τα μέτρα πρόληψης

87
Θαλάσσια μεταφορά σόγιας: Οι προκλήσεις και τα μέτρα πρόληψης

Η βελτιωμένη συγκομιδή σόγιας στη Βραζιλία, ενώ αποτελεί καλή είδηση για παραγωγούς και εξαγωγείς, ίσως αυξήσει τον κίνδυνο φορτοεκφόρτωσης χαμηλής ποιότητας σόγιας στα πλοία, με δεδομένη την έλλειψη αποθηκευτικών χώρων και τα προβλήματα στα δίκτυα διανομής.

Τα παραπάνω αναφέρει ο αλληλασφαλιστικός οργανισμός North of England P&I Association, υπογραμμίζοντας ότι οι υποδομές στη Βραζιλία δεν ακολουθούν την ανάπτυξη που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Η έλλειψη αποθηκευτικών χώρων έχει ως συνέπεια οι γεωργοί να αποθηκεύουν τη συγκομιδή τους σε χώρους που δεν προσφέρουν την κατάλληλη προστασία.

Η North of England P&I Association εξηγεί ότι, όταν τα σιτηρά αποθηκεύονται σε σιλό ή άλλους αποθηκευτικούς χώρους, είναι συνήθης πρακτική να υποβάλλονται σε συγκεκριμένες διαδικασίες, που διατηρούν την ποιότητα και την εμπορευσιμότητα των κόκκων τους. Τα τελευταία χρόνια, ο αλληλασφαλιστικός οργανισμός έχει διαχειριστεί αρκετά claims για φορτία σόγιας που μεταφέρονται από τη Βραζιλία στην Κίνα. H σόγια που φορτώνεται από τα λιμάνια της Βραζιλίας συχνά είναι αντιμέτωπη με υψηλή υγρασία. Εάν τα επίπεδα υγρασίας, λόγω της έλλειψης κατάλληλων συστημάτων στους αποθηκευτικούς χώρους, αυξηθούν απότομα, υπάρχει η πιθανότητα αυτανάφλεξης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Η North of England P&I Association καλεί, τέλος, τόσο τους πλοιοκτήτες όσο και τα πληρώματα των πλοίων που μεταφέρουν σιτηρά και ιδιαίτερα σόγια να παραμένουν σε εγρήγορση, να ελέγχουν εξονυχιστικά τα ναυλοσύμφωνα αλλά και τα επίπεδα υγρασίας του φορτίου, καθώς και τη θερμοκρασία φόρτωσης.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.