Οίκος Ναύτου: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άνεργους ναυτικούς λόγω Πάσχα

    12442
    Οίκος Ναύτου: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άνεργους ναυτικούς λόγω Πάσχα

    Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Οίκου Ναύτου αποφασίστηκε η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που χορηγείται στους άνεργους ναυτικούς, για τις Εορτές Πάσχα 2020.

    Το ύψος του Δώρου Πάσχα καθορίζεται σε τριακόσια ευρώ (€300,00), για τους/τις άγαμους/άγαμες ναυτικούς και τριακόσια πενήντα ευρώ (€350,00) για τους/τις έγγαμους/έγγαμες ή έχοντες/έχουσες προστατευόμενα τέκνα.

    Αναλυτικά τις προϋποθέσεις, καθώς και τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για την οικονομική ενίσχυση, θα τα βρείτε στη σχετική απόφαση που είναι διαθέσιμη εδώ.