Η τηλεργασία και η «έξυπνη» διαχείριση, κλειδί για τη λειτουργία των επιχειρήσεων

Η τηλεργασία και η «έξυπνη» διαχείριση, κλειδί για τη λειτουργία των επιχειρήσεων

110
Η τηλεργασία και η «έξυπνη» διαχείριση, κλειδί για τη λειτουργία των επιχειρήσεων

Από το ξέσπασμα της επιδημίας του κορονοϊού, οι έξυπνες εφαρμογές, όπως η τηλεργασία και η μη επιτηρούμενη εργασία, έχουν καταστεί σημαντικά μέσα, που εγγυώνται την απρόσκοπτη παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η China National Petroleum Corporation (CNPC), μέσω της ψηφιακής και «έξυπνης» παραγωγής, και λόγω των αναγκών για συνέχιση της παραγωγής κατά την επιδημική έξαρση, υιοθετεί το μοντέλο «cloud production», ενισχύοντας την ανταλλαγή πληροφοριών, τον «έξυπνο» προγραμματισμό και τη διασύνδεση των τμημάτων παραγωγής, ώστε να συνεχιστεί η παραγωγή και η λειτουργία της, παράλληλα με την πρόληψη και τον έλεγχο της επιδημίας.

H CNPC θεσπίζει ένα έξυπνο σύστημα ελέγχου παραγωγής για τη συλλογή, τον εντοπισμό και τον συντονισμό των πληροφοριών σχετικά με την επιδημική επίπτωση σε καθημερινή βάση και την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των βασικών πληροφοριών παραγωγής, όπως η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, ο όγκος πωλήσεων, η δημιουργία ικανοτήτων και ο εξοπλισμός υποστήριξης. Η παραγωγή και η λειτουργία της εταιρείας καθίσταται πλέον πιο αποτελεσματική μέσω της έξυπνης διαχείρισης.

Προκειμένου να αποφευχθεί η μόλυνση του προσωπικού της, η CNPC προωθεί πρακτικές εργασίας μέσα από πλατφόρμες ψηφιακής διαχείρισης και οι υπάλληλοι εργάζονται μέσω «cloud» από το σπίτι. Επιπλέον, η παραγωγή συνεχίζεται με τηλεχειρισμό, για να εξασφαλιστεί η παροχή πετρελαίου και φυσικού αερίου στα νοικοκυριά.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.