Προστασία των ελληνικών θαλασσών από τη ραδιενέργεια

Προστασία των ελληνικών θαλασσών από τη ραδιενέργεια

67
Προστασία των ελληνικών θαλασσών από τη ραδιενέργεια

Το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας (Ι.Ω.) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), στο πλαίσιο του Προγράμματος MARRE – Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης των Ελληνικών Θαλασσών (http://marre.gr/), υλοποίησε την ενσωμάτωση του ανιχνευτικού συστήματος KATERINA II σε μετρητικό πλωτό σταθμό του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ (σταθμός Άθως), με σκοπό τη συνεχή μέτρηση και παρακολούθηση της φυσικής (όπως τους θυγατρικούς πυρήνες -Θ.Π.- για το ραδόνιο, θορόνιο αλλά και για το κάλιο) και τεχνητής (όπως το καίσιο) ραδιενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν τόσο για να βαθμονομήσουν μεθόδους μέτρησης των παραπάνω ιχνηθετών μέσω διεργασιών/διαδικασιών τηλεπισκόπησης, όσο και για τη μελέτη αλληλεπίδρασης του βρόχινου νερού (με κύριο ιχνηθέτη το ραδόνιο) με το θαλασσινό νερό (με κύριο ιχνηθέτη το κάλιο). Επίσης, θα εκτιμηθεί η συγκέντρωση της τεχνητής ραδιενέργειας και θα συσχετιστεί με την ένταση της βροχής και την κατεύθυνση του ανέμου (ιδιαίτερα στην περίπτωση βορείων ανέμων).

Στα φάσματα ραδιενέργειας γίνεται έντονη η συνεισφορά των θυγατρικών πυρήνων (Θ.Π.) του ραδονίου μετά από βροχή ενώ στη περίπτωση μη βροχής διαφαίνεται μόνο η συνεισφορά του καλίου λόγω της αλατότητας του θαλασσινού νερού. Η συνεισφορά των θυγατρικών πυρήνων (Θ.Π.) του θορονίου δεν γίνεται αρκετά εμφανής λόγω του μικρού χρόνου ζωής του όπως επίσης και λόγω του χρόνου μέτρησης των τριών ωρών.

Η βαθμονόμηση και προετοιμασία του συστήματος ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΙ έγινε με την υποστήριξη του εργαστηρίου ραδιενέργειας περιβάλλοντος του Ι.Ω., ενώ η εγκατάσταση του ανιχνευτικού συστήματος έγινε με την υποστήριξη της ομάδας του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ και της καταδυτικής ομάδας των βαθυσκαφών.

Πηγή: ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.