Ένας λόγος παραπάνω για αυτορρύθμιση (Self Regulation) στα Ship to Ship;

Ένας λόγος παραπάνω για αυτορρύθμιση (Self Regulation) στα Ship to Ship;

1021
Ένας λόγος παραπάνω για αυτορρύθμιση (Self Regulation) στα Ship to Ship;

Οι αρχές της Βραζιλίας μετά από σχεδόν 60 ημέρες αδυνατούν να καταλήξουν σε μία σαφή ένδειξη για την πηγή της πετρελαιοκηλίδας που έχει πλήξει τις ακτές της βορειανατολικής παράκτιας ζώνης. Μετά από αναλύσεις που έγιναν από αρμόδιους φορείς (IBAMA) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η προέλευση του πετρελαίου είναι από την γειτονική Βενεζουέλα. Με ποιο τρόπο όμως βρέθηκαν περίπου 600 τόνοι πετρελαίου στη θάλασσα πλήττοντας κατά συνέπεια τις ακτές και τουριστικούς προορισμούς της Βραζιλίας.

Συνήθως σ’ αυτές τις περιπτώσεις, όπου η έλλειψη στοιχείων αδυνατεί να προσφέρει λογική λύση, οι εικασίες σπεύδουν να «σπείρουν» ειδήσεις προς εσωτερική κατανάλωση ενώ ταυτόχρονα κάνουν την ζημιά τους με φήμες, κατηγορώντας αυτούς που δεν μπορούν να αποδείξουν ότι «δεν είναι ελέφαντες». Συγκεκριμένα ερωτήθηκα εάν το STS μπορεί να αποτελέσει αιτία για την μόλυνση. Παρόλο που δεν υπάρχουν αποδείξεις, το γεγονός ότι δύο πλοία μπορούν να κάνουν STS στην ανοιχτή θάλασσα χωρίς την καταγραφή της επιχείρησης από σχετικές αρχές, προκαλεί τρόμο και κάθετη αμφισβήτηση για την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων αυτών, όσον αφορά την ασφάλεια.

Τα STS «δεν σηκώνουν» επιπλέον νομοθεσία. Οι υπάρχουσες πρακτικές είναι αρκετές προκειμένου να μπορεί να αποδείξει ο πλοιοκτήτης ότι η συμμετοχή των πλοίων του εξασφαλίζει την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας όπως επίσης και της δέουσας προσήκουσας επιμέλειας με την οποία οφείλει να αναλύει τους κινδύνους και να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης.

Οι σχετικές νομοθεσίες της MARPOL (chapter 8 of ANNEX I-STS PLAN) και της SOLAS (Chapter 9 ISM – The assessment of objective evidence against analysing all potential hazards is a requirement) είναι αρκετές προκειμένου να θέσουν ένα πλαίσιο συμμόρφωσης για όλους τους πλοιοκτήτες και επιπλέον ένα πλαίσιο αυτορρύθμισης (self-regulation) και αξιολόγησης (self-assessment) για τους πλοιοκτήτες που θέλουν να κάνουν την διαφορά σε σχέση με τους άλλους.

Η DYNAMARINe έχει τονίσει και στο παρελθόν ότι το STS είναι ασφαλές, με την προϋπόθεση ότι λαμβάνει χώρα η ορθή διαχείριση και αξιολόγηση της πληροφορίας, στο πλαίσιο της ανάλυσης του ρίσκου, πριν την έναρξη της επιχείρησης STS. Επίσης πρέπει να διαφυλάξουμε την φήμη των επιχειρήσεων ανεξάρτητα με τον τόπο διεξαγωγής τους. Ένα ατύχημα και πολύ πιο σημαντικά, η θαλάσσια ρύπανση, όπως έγινε στη Βραζιλία, σίγουρα θα αποτελέσει αφορμή για να αμφισβητείται η αξιοπιστία αυτών των επιχειρήσεων παγκοσμίως, θέτοντας τους πλοιοκτήτες με υψηλότερα κριτήρια, σίγουρα σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Όπως και να το κάνουμε, «είναι θέμα κουλτούρας» ως προς τον σεβασμό που επιδεικνύεται για το περιβάλλον, την ασφάλεια των ναυτικών, και τη φήμη της εταιρείας.

Άποψη του Δρ. Αλέξανδρου Γλύκα, DYNAMARINe

 

Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.