Ενισχύεται σημαντικά το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης

Ενισχύεται σημαντικά το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης

191
Ενισχύεται σημαντικά το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοίνωσε ότι θα χορηγείται εφεξής από την εθελοντική συνεισφορά της ναυτιλιακής κοινότητας, ποσό ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000) κατ’ έτος στο Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ), για τη χρηματοδότηση της Ναυτικής Εκπαίδευσης.

Με την σχετική διάταξη, για πρώτη φορά, τα έσοδα του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης, αυξάνονται, εφεξής και σε ετήσια βάση, κατά 1.000.000,00€, με αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα του ΚΝΕ να μεταβληθούν με αυξητικούς ρυθμούς, από το τρέχον οικονομικό έτος, κατά μέσο όρο 25%.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω οικονομική ενίσχυση, δίδεται η δυνατότητα στον Προϋπολογισμό ΚΝΕ να υποστηρίξει σημαντικά την εύρυθμη λειτουργία των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (ΔΣΕΝ), να ενισχύσει όλες εκείνες τις δράσεις που αφορούν στην αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και ειδικότερα:

  • Στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της ναυτικής εκπαίδευσης και στην παροχή υψηλού επιπέδου επαγγελματικής κατάρτισης των Ελλήνων ναυτικών.
  • Στην αρτιότερη οργάνωση και λειτουργία των ΔΣΕΝ με σύγχρονο εκπαιδευτικό εξοπλισμό και την αποτελεσματική υποστήριξη των δύο νεοσυσταθεισών Σχολών που είναι η ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ και το ΚΕΣΕΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ούτως ώστε οι Έλληνες ναυτικοί να μπορούν να ανταποκρίνονται πλήρως, στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις που επιβάλλονται από τη διεθνή δραστηριότητα της ναυτιλίας, από την τεχνολογική εξέλιξη και φυσικά από το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο.
  • Σε νέες δυνατότητες πρόσληψης καθηγητών – ναυτοδιδασκάλων ΙΔΑΧ που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της διδασκαλίας των σπουδαστών των ΑΕΝ και ΚΕΣΕΝ.
  • Στη βελτίωση των κτιριακών υποδομών και στην απόκτηση νέου υλικοτεχνικού εξοπλισμού που θα βελτιώσει περαιτέρω το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο.
Ακολουθήστε τα Ναυτικά Χρονικά στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την ελληνική Nαυτιλία, τις Μεταφορές και το Διεθνές Εμπόριο.